ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста відділу документообігу, кадрової, інформаційної та загально-організаційної роботи

 Ланчинської селищної ради ТГ

 

1.     Загальні  положення.

1.2.  У своїй роботі головний спеціаліст керується Конституцією України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,  даною посадовою інструкцією.

1.3.   Призначення на посаду головного спеціаліста відділу документообігу, кадрової, інформаційної та загально-організаційної роботи Ланчинської селищної ради та звільнення з неї здійснюється селищним головою Ланчинської селищної ради з дотриманням вимог Кодексу Законів про Працю України та чинного законодавства про працю.

1.4.    Щодо етики головний спеціаліст зобов'язаний :

- сумлінно  виконувати свої службові обов'язки;

- шанобливо ставитись до громадян, керівників і співробітників,

- дотримуватися високої культури спілкування;

- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

- своєчасно й точно виконувати рішення державних органів чи посадових осіб, розпоряджень і вказівок своїх керівників;

- виявляти ініціативу і творчість у роботі.

1.5.    Виконує роботу адміністратора сайту.

1.6.  Адміністратор сайту Ланчинської селищної ради ТГ підпорядковується  начальнику відділу документообігу, кадрової, інформаційної та загально-організаційної роботи.

2.  Завдання та обов'язки.

2.1.    Впровадження та постійне поновлення офіційного Веб-сайту Ланчинської громади.

2.2.    Перевірка умов оптимізації та сумісності з основними версіями браузерів.

2.3.    Тестування на сумісність з основними  операційними системами.

2.4.    Перевірка на сумісність скриптів з операційними системами та браузерами.

2.5.    Забезпечує технічний супровід здійснення онлайн-трансляцій засідань, що відбуваються в селищній раді.

2.6.      Здійснення інсталяції настройки і оптимізації системного програмного забезпечення і освоєння прикладних програмних засобів.

2.7.    Проведення комп’ютерних антивірусних заходів.

2.8.  Організація перевірки і навчання працівників апарату ради ТГ основам роботи із спеціальними комп’ютерними програмами та роботі з прикладними програмними засобами.

2.9.    Постійна робота над удосконаленням дизайну Веб-сайта.

2.10.  Робота з текстами: видалення застарілої інформації, обробка та внесення актуальної інформації до сайту Ланчинської ради.

2.11.  Тестування додатків (форуми, голосування, чати, дошки об'яв, форми  зворотного  зв'язку тощо).

2.12.  Постійне вивчення новітніх практик в галузі веб-програмування.

2.13.  Надавати консультації співробітникам.

2.14.  Оволодіння новими операційними системами та програмами.

2.15.  Надання  консультацій по технічному, програмному забезпеченню.

2.16.  Своєчасне тестування та забезпечення ремонту у разі потреби  технічних засобів.

2.17.  Оновлення програмних засобів на комп'ютерах Ланчинської селищної ради ТГ.

2.18.  Освоєння програм загального призначення для удосконалення роботи операційних систем.

2.19.  Підвищення кваліфікації, використовуючи мережу Інтернет, та самостійне вивчення відповідної літератури.

 

3. Права

3.1.    На повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян.

3.2.    На оплату праці залежно від посади, яку він займає, рангу, який йому присвоєно, якості, досвіту та стажу роботи, обсягу та якості виконання службових завдань.

3.3.    На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.4.    Вносить пропозиції щодо удосконалення роботи відділу.

3.5.    На здорові, безпечні та належні для високо продуктивної роботи умови праці.

3.6.    Надавати пропозиції з приводу представлення інформації у мережі Інтернет.

3.7.    Надавати пропозиції з питань використання  засобів обчислювальної техніки.

3.8. На просування по службі з урахуванням кваліфікації, здібностей, сумлінного виконання своїх обов'язків, участі у конкурсах на заміщення посад більш високої категорії, проходження стажування.

3.9.    Одержувати від відділів необхідну інформацію для представлення на сторінках сайту.

3.10.  Перевіряти робочий стан  комп'ютерної техніки, у разі потреби проводити профілактичні дії.

3.11.  Використовує комп'ютерну та іншу оргтехніку для виконання покладених на нього завдань та функції.

4. Несе відповідальність за :

4.1.    Якість і своєчасність виконання завдань, покладених на нього цією посадовою інструкцією.  

4.2.    Підтримку у робочому стані сайту Ланчинської ТГ.  

4.4.    Порушення Закону України „Про інформацію" щодо захисту і надання інформації з обмеженим доступом або конфіденційної інформації. 

4.5.    Закону України. «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та Закону України «Про запобігання корупції».

 

Кваліфікаційні  вимоги.

5.1.    Вища освіта відповідного професійного спрямування.

5.2.    Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі не менше 3 років.

5.3.    Вільне володіння державною мовою.

 

ПОГОДЖЕНО

 

 

Начальник відділу документообігу, кадрової,

інформаційної та загально-організаційної роботи

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений(а)

Головний спеціаліст відділу документообігу, кадрової,

інформаційної та загально-організаційної роботи

виконавчого комітету Ланчинської селищної ради                         

 

«_____»______________ 2021 р.