Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради Надвірнянського району

Івано–Франківської області

№______від _____________

селищний голова _________

Н.Р. Данилюк

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ землекористування, архітектури, ЖКГ, благоустрою території та аграрної політики Ланчинської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Відділ землекористування, архітектури, ЖКГ, благоустрою території та аграрної політики Ланчинської селищної ради ( далі – Відділ)  відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є структурним підрозділом апарату Ланчинської селищної ради (далі – селищної ради). Відділ утворюється селищною радою, є підзвітним і підконтрольним селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, селищному голові, заступнику селищного голови та керуючому справами виконкому, відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та відомств, рішеннями сесії та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, прийнятими в межах його компетенції, Регламентом роботи ради, а також цим Положенням.

1.3. Структура, чисельність працівників Відділу затверджується селищною радою.

1.4. Положення про Відділ затверджується сесією Ланчинської селищної  ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної  ради.

1.5. Посадові інструкції працівників Відділу розробляються начальником Відділу та  затверджуються селищним головою.

1.6. Відділ не має статусу юридичної особи.

2. Основні завдання відділу.

2.1 Забезпечення на   території   Ланчинської територіальної громади  реалізації  державної політики у галузі землекористування, архітектури, ЖКГ, благоустрою території та аграрної політики.

3. Основні функції відділу.

3.1 Надання інформації юридичним  особам та фізичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації (на даний час ДПТ детальний план території) та документації із землеустрою.

3.2 участь у роботі постійно діючої комісії селищної  ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів на території Ланчинської територіальної громади;

3.3 участь у роботі постійно діючої комісії селищної ради з добору земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу;

3.4 перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

3.5 розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

3.6 підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд селищної ради;

3.7 підготовка пропозицій для прийняття рішень селищною радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

3.8 організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

3.9 підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень селищною радою по встановленню розмірів орендної плати;

3.10 підготовка проектів договорів оренди землі;

3.11 надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

3.12 оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень селищною радою;

3.13 підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

3.14 підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень селищною радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

3.15 підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

3.16 здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі;

3.17 вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

3.18 взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

3.19 ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

3.20 підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень селищною радою про припинення права користування  земельними ділянками;

3.21 здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

3.22 у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

3.23  здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів;

3.24  взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб, вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

3.25 участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них;

3.26 забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

3.27 розгляд у межах компетенції відділу звернень, заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

3.28 участь у розробці та виконанні селищних програм з використання і охорони земель територіальної громади;

3.29  виконання доручення селищного голови;

3.30 здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів селищної ради, відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення відповідної електронної бази даних;

 3.31 здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням селищної ради;

 3.32 аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд селищної ради та готує відповідні пропозиції ;

 3.33  здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю;

3.34 здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

3.35 здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

3.36 здійснює підготовку матеріалів відповідно до сфери діяльності відділу та подає їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету;

 3.37 організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

3.38  надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

3.39 бере участь в роботі комісій при розгляді та вирішенні земельних спорів;

3.40 здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів Ланчинської територіальної громади;

3.41 забезпечує систематичне інформування населення Ланчинської територіальної громади про хід приватизації та надання в орендну земель, що належить до комунальної власності територіальної громади;

 3.42 проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами;

3.43 вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

3.44 бере участь у здійсненні контролю за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на території Ланчинської територіальної громади ;

3.45 бере участь у організації роботи по розгляду проектів містобудівної документації.

3.46 бере участь у реалізації політики селищної ради у сфері містобудування та  архітектури, подає до селищної ради пропозиції з цих питань;

3.47 вносить пропозиції селищній раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

 3.48 координує на території Ланчинської територіальної громади виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування.

3.49 вжиття заходів щодо збереження об’єктів комунальної власності, що перебуває на балансі селищної ради.

3.50 забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

3.51 аналіз стану житлово-комунального господарства громади та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів громади.

3.52. організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку громади щодо поліпшення рівня комунального обслуговування населення та благоустрою населених пунктів громади, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

3.53 вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

3.54. Відділ відповідно до покладених на нього завдань у сфері ЖКГ:

1) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства на території громади;

2) сприяє розробленню проектів благоустрою територіальної громади;

3) сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальної громади;

4) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства на території громади;

5) виконує інші функції, передбачені законодавством.

3.54. підготовка проекту рішення сесії ради про встановлення ставок земельного податку та пільг.

3.55. підготовка проекту рішення сесії ради про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

3.56. Організація заходів щодо оренди комунального майна селищної ради в межах Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

4. Права відділу

4.1.1 Правами відділу є:

4.1  одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету, селищної ради письмові та усні пояснення з питань, що виникають під час погодження документів при розгляді питань в галузі земельних відносин, а також матеріали  документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

4.2 брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території Ланчинської територіальної громади, розмежування земель державної та комунальної власності, визначення меж прибудинкових територій багатоповерхових будинків та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами територіальної громади та інших нормативних актів, що розробляються з метою врегулювання земельних відносин в Україні;

4.3 за дорученням керівництва селищної ради представляти інтереси селищної ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

4.4 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

4.5 брати участь у засіданнях сесій селищної ради, нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді, скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;

4.6 вимагати від керівництва належних умов праці для працівників відділу, підвищення їх кваліфікації;

4.7 залучати працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4.8 здійснювати контроль за виконанням Закону України «Про охорону культурної спадщини» по збереженню пам’яток культурної спадщини, що знаходяться на даній території .

4.2.1  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє органами державної влади органами  місцевого   самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

5.Структура та організація діяльності відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою, на конкурсній основі чи за іншою процедурою передбаченою законодавством України.

5.2. Начальник Відділу:

- Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і виконання свої функцій;

- вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету селищної ради, сесіях селищної ради питань, що належать до компетенції відділу, бере участь у їх засіданнях;

- вносить пропозиції селищному голові щодо застосування заходів дисциплінарних стягнень та заохочень до працівників відділу;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- вносить пропозиції селищному голові щодо структури і штату працівників відділу;

- розробляє посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу;

- планує роботу відділу, вносить пропозиції до планів роботи виконавчого комітету селищної ради.

- від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу;

- представляє відділ у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;

- здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про відділ;

- несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на нього в межах і в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.3. У разі тимчасової відсутності начальника відділу виконання його обов’язків покладається на головного спеціаліста відділу.

5.4. Працівники відділу призначаються на посаду та звільняються з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

5.5.Посадові інструкції працівників відділу затверджуються селищним  головою.