A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

Затверджено

рішенням сесії Ланчинської

селищної ради ОТГ

від  10.05.2018р. №259-6/2018

Положення

про відділ архітектури, будівництва, ЖКГ та земельних відносин

Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення

1. Відділ архітектури, будівництва, ЖКГ та земельних відносин є структурним підрозділом Ланчинської селищної ради ОТГ (далі - Відділ)  та є підзвітним та підконтрольним раді, яка його утворила, підпорядкований селищному  голові.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами профільних міністерств та відомств, рішеннями сесії та виконавчого комітету селищної ради ОТГ, розпорядженнями селищного голови ОТГ, прийнятими в межах його компетенції, Регламентом роботи ради,  а також цим Положенням.

3. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться за рішенням селищної ради ОТГ.

2. Основні завдання відділу.

2.1 Забезпечення на   території   Ланчинської  ОТГ реалізації   державної політики у галузі архітектури, будівництва, ЖКГ та земельних відносин.

3. Основні функції відділу.

3.1. Підготовка рішень щодо планування територій на місцевому рівні.

3.2. Внесення пропозицій щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території Ланчинської об’єднаної територіальної громади.

3.3. Підготовка пропозицій до програм соціального-економічного розвитку Ланчинської  ОТГ і подання їх на розгляд сесії Ланчинської  селищної ради ОТГ.

3.4.  Здійснення моніторингу:

а) реалізації схеми планування території;

б) стану розроблення, оновлення містобудівної документації на місцевому рівні (генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

в) забудови та іншого використання територій.

3.5. Сприяння розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації       населених пунктів Ланчинської ОТГ.

3.6. Підготовка пропозицій щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів Ланчинської ОТГ.

3.7. Координація діяльності:

а)  суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території Ланчинської ОТГ, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

б)  підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

3.8. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

3.9. Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки;

3.10. Організація розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів Ланчинської ОТГ;

3.11. Оформлення паспорту прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

3.12. Вирішення питання щодо присвоєння поштових адрес об’єктам містобудування.

3.13. Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території Ланчинської ОТГ.

3.14. Забезпечення виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів.

3.15. Співпраця з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування.

3.16. Інформування населення про плани розміщення на території Ланчинської  ОТГ найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів.

3.17. Організація проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів.

3.18. Сприяння діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури.

3.19. Інші функції у сфері містобудування, архітектури, ЖКГ та земельних відносин, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

3.20. бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних селищних забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (у разі визначення відділу розпорядником коштів за програмою);

3.21. розробляє проекти комплексних місцевих програм будівництва, у тому числі житлового, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

3.22. здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціальнозначущих та незавершених будівництвом об’єктів;

3.23. бере участь у розгляді питань, пов’язаних з виникненням надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

3.24. здійснює моніторинг проектування та будівництва об’єктів в рамках реалізації проектів державного значення;

3.25. бере участь у реалізації заходів щодо енерго-та ресурсозбереження,  запровадження нових нормативних вимог з енергозбереження, контрольних показників теплового захисту та енергопаспортизації будівель, впровадження екологічно безпечних технологій;

3.26. бере участь у розробленні та організації реалізації заходів із забезпечення економії паливно-енергетичних ресурсів при проектуванні, будівництві та реконструкції будинків і споруд;

3.27. бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;

3.28. бере участь у розробленні пропозицій щодо посилення інноваційної складової при здійсненні проектування та будівництва об’єктів промисловості та інженерно-транспортної інфраструктури;

3.29. здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;

3.30. бере участь у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, передбачених у державному та місцевому бюджетах для Ланчинської ОТГ;

3.31. надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;

3.32. розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради ОТГ поточні перспективні програми капітального будівництва на території Ланчинської ОТГ в межах компетенції забезпечує складання переліків проектів будов, титульних списків будов, проектно-вишукувальних робіт тощо;

3.23. Участь у роботі постійної депутатської комісії селищної ради ОТГ з питань фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку щодо проведення будівництва, капітального (поточного ремонту) та реконструкції об’єктів соціального призначення та інфраструктури на території Ланчинської ОТГ.

3.24. Надання   інформації юридичним  особам  та  фізичним  особам, зацікавленим  у відведенні земельних ділянок, про можливі варіанти розміщення об'єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою.

3.25. Участь у роботі постійної депутатської комісії селищної ради ОТГ з питань земельних відносин, екології, будівництва, архітектури, ЖКГ та планування території, сфери послуг та торгівлі вибору земельних ділянок   для   розміщення    об'єктів   на   території   Ланчинської  ОТГ.

 1. Участь у роботі постійної комісії селищної ради ОТГ з добору  земельних ділянок, які виставляються для продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу.
 2. Перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та  нормативно-технічним   вимогам   щодо   її розроблення.
 3. Підготовка проектів рішень селищної ради ОТГ та подання на отримання дозволу на виготовлення технічної документації із   землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження.
 4. Виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю об’єднаною територіальною громадою, як суб'єкта права власності або права користування землею,  а також у  випадку   викупу земельних ділянок для   суспільних потреб.
 5. Виступ    в    установленому    порядку    замовником    науково-дослідних,    проектно - розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання    охорони земель, здійснення землеустрою.
 6. Підготовка проектів рішення щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у комунальну власність.
 7. Підготовка проектів рішення щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб Ланчинської об’єднаної територіальної громади.
 8.  Організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності.
 9.  Підготовка і внесення на розгляд сесії пропозицій по встановленню розмірів орендної плати.  
 10.  Підготовка проектів договорів оренди землі. Надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок. Доопрацювання рішень селищної ради ОТГ з урахуванням проголосованих і прийнятих пропозицій і редакційних поправок.
 11.  Оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень сесії селищною радою ОТГ.
 12.  Підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі.
 13.  Підготовка проектів рішень селищної ради ОТГ про продовження строків оренди земельних ділянок.
 14.  Підготовка угод про розірвання договорів оренди землі.
 15.  Здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради ОТГ в тій частині, що стосується додержання строків  укладання договорів оренди землі.
 16.  Вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до місцевого бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду.
 17.  Взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів.
 18.  Ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду.
 19.  Внесення у встановленому порядку до селищної ради ОТГ проектів рішень про припинення права користування  земельними   ділянками.
 20.  Внесення пропозицій до Ланчинської селищної  ради ОТГ щодо встановлення і зміни меж сіл, селищ. 
 21.  Здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства.
 22. У разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами.
 23.  Здійснення координації діяльності місцевих органів земельних ресурсів.
 24.  Взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у селах, селищ правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань.
 25.  Участь у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, договорів оренди, розгляд проектів нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, підготовку проектів письмових висновків чи зауважень до них.
 26.  Аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, стан договірної роботи; розроблення відповідних пропозицій щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні.
 27.  Представництво у встановленому законодавством порядку інтересів селищної ради ОТГ та виконкому в судах та інших органах під час розгляду земельних питань та спорів.
 28.  Претензійна та позовна робота з питань земельних відносин.
 29.  Аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ.
 30.  Сприяння своєчасному вжиттю законних заходів за протестами та поданнями прокуратури, ухвалами, рішеннями, постановами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів тощо.
 31.  Правова роз’яснювальна робота для населення через засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення, інтернет).
 32.  Вирішення земельних спорів.
 33.  Забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію.
 34.  Розгляд у межах компетенції відділу звернень та  заяв громадян, забезпечення вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.
 35.  Участь у розробці та виконанні селищних програм з використання і охорони земель Ланчинської ОТГ.
 36.  Надання рішень та виписок з рішень сесій по земельним питанням.
 37. Вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства.

4. Відділ має право:

4.1 Залучати працівників інших структурних підрозділів  виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ,  підприємств, установ та організацій до розгляду питань,  що належать до його компетенції.

4.2 Одержувати в  установленому  порядку  від  інших  структурних підрозділів    виконавчого комітету Ланчинської селищної ради ОТГ,  підприємств,  установ та організацій  інформацію, документи  та  інші  матеріали,  а  від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані,  необхідні  для  виконання покладених на нього завдань.

4.3 Відділ під  час  виконання  покладених  на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради, підприємствами,  установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян.

4.4 Відділ  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою відповідно до чинного законодавства. 

5. Структура та організація діяльності відділу

5.1 Структура та чисельність відділу затверджується сесією Ланчинської селищної ради ОТГ.

5.2  Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою ОТГ, відповідно до чинного законодавства.

5.3      Начальник відділу:

5.3.1. Здійснює керівництво   роботою   відділу,   несе  персональну відповідальність перед селищним головою  за  виконання покладених на нього завдань.

5.3.2. Затверджує функціональні  обов'язки  працівників  відділу  та визначає ступінь їх відповідальності.

5.3.3. Подає на   розгляд  селищного голови  кошторис  і штатний розпис відділу в  межах  граничної  чисельності  та  фонду оплати праці його працівників.

5.3.4. Подає на погодження селищного голови Положення про відділ;

5.3.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету селищної ради ОТГ;

5.3.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

5.3.7.  Звітує перед селищним головою про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

5.3.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесій селищної ради  ОТГ питань, що належать до компетенції відділу;

5.3.9. Від імені відділу та в межах завдань покладених на відділ підписує документи, пов’язані з діяльністю відділу.

5.3.10. За дорученням селищного голови представляє інтереси відділу взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;

5.3.11. Подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством.

5.3.12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень  відділу;

5.3.13. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавчої дисципліни;

5.3.14.  Здійснює інші повноваження, визначені законом.

5.3.15. Виконує інші доручення селищного голови.

5.4. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.5. Відділ не є юридичною особою.  

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь