Фото без опису 

УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

сімнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11 травня 2019 року № 695-17/2019                                      селище Ланчин

 

Про затвердження Положення

«Про електронні петиції» в

Ланчинській територіальній громаді

 

З метою реалізації прав громадян на звернення до органів місцевого самоврядування Ланчинської селищної ради ОТГ, налагодження ефективної взаємодії між вказаними суб’єктами, прийняття громадянами участі у вирішенні питань місцевого значення, запровадження механізмів «Електронної демократії», відповідно до вимог Конституції України, статті 23 ˡ Закону України «Про звернення громадян», враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити Положення про порядок подання електронних петицій та їх розгляду органами місцевого самоврядування, згідно з додатком.
  2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення на офіційному веб-сайті Ланчинської селищної ради ОТГ.
  3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника селищного голови ОТГ згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Селищний голова                                                Володимир Попович

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії ради

№ 695-17/2019__від «11» травня 2019р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про електронні петиції

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Електронна петиція – колективне електронне звернення (ініціатива), розміщене на веб-сторінці «Електронних петицій до влади» для голосування громадян, яке за умови набрання  необхідної кількості голосів, обов’язкове до розгляду на найближчому засіданні виконавчого органу місцевого самоврядування;

1.2. Електронна петиція є однією з форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування (далі – Петиція).

 

Розділ 2. Порядок подання електронної петиції

2.1. Організацію розгляду електронних петицій забезпечує відділ загальної, організаційної та інформаційної роботи;

2.2. Електронні петиції повинні стосуватись питань, які відносяться до повноважень та компетенції органу місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні» та чинного законодавства;

2.3. Електронна петиція подається в електронній формі і повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові громадянина або назву громадського об’єднання (із зазначенням посадової особи), а також адресу електронної пошти, зміст звернення з обґрунтуванням необхідності  його розгляду та вирішення. До електронної петиції можуть додаватись проекти актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції або громадським об’єднанням, а також використання лайливих слів, прямих образ на ім’я конкретних осіб, є підставою для відмови в її оприлюдненні або для виключення з режиму оприлюднення після з’ясування зазначених обставин;

2.4. В електронній петиції має бути викладено суть порушеного питання, пропозиція щодо його вирішення, а в заголовку Петиції зазначено її короткий зміст. Петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, інформацію, яка принижує честь і гідність, права та законні інтереси осіб, матеріали та вислови, які становлять загрозу національним інтересам і національній безпеці України, матеріали та заклики, які містять передвиборчу агітацію, рекламу товарів, робіт та послуг;

2.5. Електронна петиція подається ініціатором через веб-сторінку «Електронних петицій до влади» шляхом розміщення тексту петиції у розділі «Створити петицію».;

2.6. Для подання електронної петиції ініціатору необхідно пройти реєстрацію на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій до влади», зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та надати згоду на обробку своїх персональних даних;

2.7. Електронна петиція впродовж 2 робочих днів з моменту подачі перевіряється адміністратором сайту на відповідність вимогам пункту 2.3 цього Положення. У разі невідповідності електронної петиції зазначеним вимогам оприлюднення такої петиції не здійснюється, а ініціатору, у той же термін, надсилається вмотивована відмова;

2.8. В разі відповідності петиції зазначеним вимогам, адміністратор передає петицію на розгляд селищному голові, який доручає перевірити її щодо відповідності вимогам пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 робочих днів та приймає одне з рішень: оприлюднити петицію, відмовити в оприлюдненні петиції, якщо зміст питання не належить до компетенції органу місцевого самоврядування;

2.9. Ініціатор, якому відмовлено в оприлюдненні електронної петиції, може виправити недоліки та подати цю петицію повторно;

2.10. Дата оприлюднення електронної петиції на веб-сторінці «Електронних петицій до влади» є датою початку збору голосів на її підтримку. Інформація про початок збору голосів на підтримку електронної петиції невідкладно публікується на веб-сторінці «Електронних петицій до влади», а також надсилається ініціатору електронної петиції на електронну адресу, вказану під час реєстрації. Для розгляду електронної петиції необхідно зібрати на її підтримку не менше 120 підписів протягом 90 календарних днів з дня оприлюднення петиції.

Збір голосів здійснюється на офіційній веб-сторінці «Електронних петицій до влади» у розділі «Петиції». Для участі у зборі голосів учасник проходить електронну реєстрацію через систему BankID або зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, електронну адресу. Голоси, надіслані від однієї і тієї ж особи визнаються адміністратором недійсними та не враховуються. при підрахунку голосів, про що адміністратор повідомляє такого учасника на його електронну адресу.

 

Розділ 3.Порядок розгляду електронної петиції.

3.1 Петиція, яка впродовж встановленого терміну набрала необхідну кількість голосів на свою підтримку, не пізніше наступного дня невідкладно надсилається адміністратором системи селищному голові для розгляду на найближчому засіданні виконавчого комітету;

3.2. На розгляд електронної петиції може запрошуватись ініціатор, якому надається право представити свою електронну петицію та виступити з доповіддю або співдоповіддю щодо питання, піднятого у тексті Петиції під час її розгляду на засіданні. За підсумками розгляду приймається рішення про вжиття заходів або про направлення розгляду питання належним органам: сесії ради, голові, депутатській комісії, структурному підрозділу виконавчого комітету тощо. Якщо є необхідність відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету із залученням ініціатора подання електронної петиції, готує проект рішення або приймаються інші документи (розпорядження, правила, порядки, накази тощо) для вирішення піднятої петицією проблеми;

3.3. Петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості голосів на свою підтримку, після завершення строку збору підписів не розглядається як Петиція, про що повідомляється автор (ініціатор) петиції з наданням роз’яснень щодо порядку вирішення порушеного питання відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

3.4. За потреби, проводяться громадські слухання або консультації з громадськістю щодо Петиції, якщо така вимога міститься у відповідній електронній петиції;

3.5. Результати розгляду електронної петиції не пізніше 5 робочих днів після закінчення розгляду, оприлюднюється на веб-сторінці «Електронних петицій до влади» і одночасно надсилається ініціатору на вказану під час реєстрації електронну адресу. У відповіді зазначаються заходи, які були вжиті або плануються для вирішення питань, викладених в електронній петиції та терміни вжиття заходів, що плануються або обґрунтована відмова у разі не підтримання органом або посадовою особою такої електронної петиції та додаються копії усіх підготовлених проектів рішень або прийнятих документів (рішень, розпоряджень, наказів, тощо).