1. Забезпечити належну організацію національно-патріотичного виховання у методичній та виховній роботі закладу.

2.Підвищити роль української мови як національної цінності.

3.Створювати комфортні умови навчання, за яких учень відчував би свою
успішність, свою інтелектуальну досконалість.

4.Продовжувати:

 • працювати    над    впровадженням    в    роботу  особистісно-орієнтованого
  підходу, роботи з обдарованими дітьми;
 • постійно поповнювати бази даних;
 • роботу з питань ТБ та профілактики дитячого травматизму;

роботу над удосконаленням заняття як засобу розвитку та самореалізації
творчої особистості керівника гуртка і учня.

5.На заняттях гуртків застосовувати інтерактивні технології, які ґрунтуються на
діалозі, моделюванні ситуації вибору, вільному обміні думками.

6.Підвищувати рівень професійно-творчої компетентності педагогів шляхом проведення семінарів-практикумів, упровадження новітніх технологій в професійну-творчу діяльність педагогів, удосконалення самоосвітньої діяльності.

 1. Розвивати  комунікативні  навички учнів,  уміння  працювати  з  будь-якою
  інформацією, мислити не ординарно, гнучко, залежно від ситуації.
 2. Своєчасно направляти на курси підвищення кваліфікації педпрацівників, які
  атестуються.
 3. Удосконалювати   систему   методичної   роботи   з   вивчення,   узагальнення
  педагогічного досвіду керівників гуртків закладу та району.

 

 1. Реалізовувати     роботу     щодо     виконання     рекомендацій     районних,
  обласних конференцій, атестаційної комісії.
 2. Працювати над створенням авторських програм, навчальних посібників.

12.Організовувати   перевірку   виконання   навчальних   програм   керівниками
гуртків (двічі на рік).

13.Реалізовувати   основні   положення особистісно орієнтованого   підходу до
навчання та виховання.

 1. Всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів
  бажання і вміння вчитися.
 2. Вивчати і творчо впроваджувати в практику навчання і виховання учнів
  педагогічні інновації керівників гуртків району, області, України.
 3. Проводити роботу з профілактики дитячої злочинності та правопорушень.
 4. Зміцнювати матеріально-технічну базу закладу, проводити ремонт будівлі
  установи.
 5. Забезпечити   участь   установи   у   педагогічних   майстернях,   фестивалях педагогічної творчості, конкурсах «Джерело творчості» тощо.
 6. Дотримуватися    санітарно-гігієнічного    режиму,    здійснювати    медогляд
  учнів, керівників гуртків закладу.

20.Створювати  безпечні  умови  з  охорони  праці  для  учнів  і  працівників установи, виховувати економічну, естетичну, правову культуру.

21.Популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей та молоді.