Головний розпорядник і одержувач коштів місцевого бюджету

Код відомчої класифікації видатків та

кредитування бюджету (КВК)                  ____01___________________

Код програмної класифікації видатків та

кредитування (КПКВК)                             _________________________

 

                                                                 Ланчинська селищна рада об’єднаної територіальної громади

                                                                                                               (найменування розпорядника бюджетних коштів)

 

 

№зп

 

Код розпорядника/ одержувача бюджетних коштів за Єдиним реєстром розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів

 

 

 Код за ЄДРПОУ

 

 

Найменування установи (організації)(скорочене та повне)

 

 

Рівень розпорядника/ одержувача бюджетних коштів (РРК)**

 

 

Код розпорядника бюджетних коштів вищого рівня***

 

 

Код органу Державної казначейської служби

 

 

 Найменування органу Державної казначейської служби

 

 

Код віповідального виконавця бюджетних програм****

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

45605

04354545

Ланчинська селищна рада об’єднаної територіальної громади

1

 

0909

Надвірнянське УДКСУ