ЗАХОДИ щодо економного та раціонального використання коштів бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ на утримання виконавчого апарату селищної ради, комунальних закладів, установ, організацій, підприємств, які використовують кошти місцевого бюджету

ЗАХОДИ щодо економного та раціонального використання коштів бюджету Ланчинської селищної ради ОТГ на утримання виконавчого апарату селищної ради, комунальних закладів, установ, організацій, підприємств, які використовують кошти місцевого бюджету

 1. Упорядкувати структуру та штатну чисельність працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб в термін до 01 липня 2018року.