A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

1. Сектор з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – сектор) утворюється селищним головою, входить до складу Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади і в її межах забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Сектор підпорядковується селищному голові, заступникам голови Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади відповідно до розмежування повноважень, керуючому справами апарату Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Державної служби України з надзвичайних ситуацій, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями сектору є:

4.1. З питань взаємодії з правоохоронними органами:

4.1.1. Взаємодія з правоохоронними органами з метою виконання Ланчинською селищною радою об’єднаної територіальної громади покладених Конституцією України функцій по забезпеченню законності і правопорядку в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді;

4.1.2. Сприяння іншим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у здійсненні заходів щодо реалізації державних та регіональних програм зміцнення законності і правопорядку;

4.1.3. Забезпечення виконання актів законодавства з питань боротьби зі злочинністю і корупцією;

4.1.4. Підготовки проектів планів, програм і розпоряджень селищного голови щодо спільних дій правоохоронних, контролюючих органів, інших органів виконавчої влади у напрямку боротьби із злочинністю, корупцією, забезпечення додержання прав і свобод фізичних і юридичних осіб;

4.1.5. Узагальнення інформації про стан протидії злочинності, забезпечення законності і правопорядку в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді;

4.1.6. Сприяння громадянам, громадським організаціям, спілкам, підприємствам, установам і організаціям всіх форм власності у протидії злочинним і корупційним проявам;

4.1.7. Співпраця із засобами масової інформації з метою інформування громадськості, державних органів, об'єднань громадян про заходи, що вживаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною і районною державними адміністраціями щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, поліпшення діяльності правоохоронних та інших органів виконавчої влади у зміцненні правопорядку і законності;

4.1.8. Сприяння правоохоронним органам у вивченні і запровадженні міжнародного досвіду подолання злочинності і корупції, організація і проведення з цих питань семінарів, зустрічей, круглих столів, навчань тощо;

4.1.9. Внесення пропозицій селищному голові з питань удосконалення організації роботи по забезпеченню законності і правопорядку;

4.1.10. Організація взаємодії правоохоронних органів у боротьбі з нелегальною міграцією на території Ланчинської об’єднаної територіальної громади;

4.1.11. Сприяння забезпеченню взаємодії правоохоронних органів з відділом з питань надзвичайних ситуацій при ліквідації аварій та надзвичайних ситуацій;

4.1.12. Участь у роботі координаційних рад Ланчинської селищної ради ОТГ з питань:

- боротьби з наркоманією;

- служби у справах неповнолітніх;

- профілактики злочинності;

4.1.13. Забезпечення виконання законодавства та нормативно-правових актів з питань оборонної роботи в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді у мирний час і особливий період;

4.1.14. Ведення військового обліку і бронювання призовників та військовозобов’язаних.

4.2. З питань надзвичайних ситуацій:

4.2.1. організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

4.2.2. забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

4.2.3. надає адміністративні послуги у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

4.2.4. здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

4.2.5. аналізує стан та тенденції соціально-економічного розвитку у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вживає заходів до усунення недоліків;

4.2.6. бере участь у підготовці пропозицій до проектів регіональних і місцевих програм соціально-економічного розвитку щодо удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню та ліквідації надзвичайних ситуацій і їх наслідків;

4.2.7. вносить пропозиції щодо включення до проекту місцевого бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, систем зв’язку та централізованого оповіщення, здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

4.2.8. забезпечує ефективне і цільове використання коштів резервного фонду місцевого бюджету для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання матеріальної та фінансової допомоги населенню, яке постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій;

4.2.9. бере участь у підготовці заходів щодо розвитку і удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

4.2.10. розробляє проекти розпоряджень селищного голови з питань реалізації повноважень у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

4.2.11. бере участь у розробленні проектів розпоряджень селищного голови, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

4.2.12. бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади;

4.2.13. готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання селищному голові;

4.2.14. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції;

4.2.15. розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

4.2.16. опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів обласної, районної і місцевих рад;

4.2.17. забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є сектор;

4.2.19. постійно інформує населення про стан природно-техногенної безпеки та заходи, що здійснюються на території Ланчинської об’єднаної територіальної громади з метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

4.2.20. надає методичну допомогу у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

4.2.21. забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

4.2.22. забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

4.2.23. забезпечує захист персональних даних;

4.2.24. забезпечує розроблення і здійснення заходів цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

        4.2.25. здійснює у межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації про стан техногенної та природної безпеки;

4.2.26. організовує та забезпечує роботу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

4.2.27. організовує роботу із забезпечення готовності системи зв’язку та централізованого оповіщення;

4.2.28. забезпечує оповіщення керівного складу органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації;

4.2.29. бере участь у прогнозуванні ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснює районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і об’єктів підвищеної небезпеки та загрози виникнення стихійного лиха;

4.2.30. бере участь в організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координує діяльність комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту;

4.2.31. здійснює планування, організовує та проводить відселення і евакуацію населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організовує роботу евакуаційної комісії;

4.2.32. бере участь у реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, у тому числі заходів, спрямованих на збереження сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, в особливий період;

4.2.33. організовує та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, у тому числі засобів радіаційного і хімічного захисту для непрацюючого населення і сил цивільного захисту, а також проводить заходи з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги, утримує на балансі матеріально-технічні ресурси місцевого матеріального резерву;

4.2.34. організовує та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

4.2.35. розробляє і здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо участі органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту в територіальній обороні;

4.2.36. готує та вносить на розгляд селищного голови пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі їх виникнення;

4.2.37. бере участь в організації та проведенні підготовки органів управління та сил територіальної підсистеми цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний час та в особливий період, зокрема підготовки учнів і студентів з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (цивільної оборони);

4.3. З питань мобілізаційної роботи:

4.3.1. Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням на території Ланчинської об’єднаної територіальної громади.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. З питань взаємодії з правоохоронними органами:

5.1.1. Узагальнює інформацію про стан протидії злочинності, забезпечення законності і правопорядку в Ланчинській обєднаній територіальній громаді, додержання прав і свобод громадян;

5.1.2. Розглядає за дорученням селищного голови звернення громадян, установ і організацій з питань, що належать до компетенції відділу;

5.1.3. Здійснює підготовку проектів розпоряджень селищного голови з питань, що належать до компетенції відділу;

5.1.4. Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з правоохоронними і контролюючими органами з питань подолання корупційних проявів;

5.2. З питань надзвичайних ситуацій:

5.2.1. Одержує в установленому порядку від інших структурних підрозділів апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;

5.2.2. Залучає до виконання окремих робіт, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій та їх виникненням, сили територіальної системи цивільного захисту згідно з планами взаємодії, фахівців інших структурних підрозділів апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємств, установ та організацій - за погодженням з їх керівниками, а також представників громадських об’єднань (за згодою);

5.2.3 Вносить в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Ланчинської селищної ради ОТГ у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

5.2.4. Скликає в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

5.3. З питань мобілізаційної роботи:

5.3.1. Бере участь у державному регулюванні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.3.2. Організовує виконання Ланчинською селищною радою ОТГ законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.3.3 Розробляє та подає селищному голові проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.3.4. Організовує інформаційне і методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.3.5. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення Ланчинської селищної ради ОТГ і галузей національної економіки об’єднаної територіальної громади на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням;

5.3.6. Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів;

5.3.7. Координує розроблення проектів мобілізаційних планів, довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки і вживає заходів щодо їх виконання;

5.3.8. Подає пропозиції селищному голові щодо участі в організації управління об’єднаною територіальною громадою в особливий період;

5.3.9. Організовує роботу з визначення потреб (обсягу) у фінансуванні заходів з мобілізаційної підготовки;

5.3.10. Подає пропозиції щодо встановлення мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствам, установам та організаціям, а також організовує їх доведення до виконавців;

5.3.11. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, установами та організаціями;

5.3.12. Вживає заходів до виконання підприємствами, установами та організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) відповідно до укладених договорів (контрактів);

5.3.13. Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, установам та організаціям у разі ліквідації (реорганізації) підприємств, установ та організацій;

5.3.14. Подає пропозиції щодо створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації та реалізації мобілізаційних потужностей на  підприємствах, в установах та організаціях;

5.3.15. Здійснює контроль за створенням, зберіганням та обслуговуванням мобілізаційного резерву матеріально-технічних і сировинних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях;

5.3.16. Подає пропозиції щодо створення, формування і ведення страхового фонду документації на продукцію мобілізаційного та оборонного призначення та програми створення такої документації;

5.3.17. Подає пропозиції щодо формування довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки;

5.3.18. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, установами та організаціями з метою сталого функціонування галузей національної економіки Ланчинської об’єднаної територіальної громади в умовах особливого періоду;

5.3.19. Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, національної економіки та забезпечення життєдіяльності населення Ланчинської об’єднаної територіальної громади в особливий період;

5.3.20. Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних  на період мобілізації та на воєнний час;

5.3.21. Розробляє заходи щодо раціонального використання в особливий період матеріально-технічних, сировинних, фінансових ресурсів та виробничого потенціалу;

5.3.22. Забезпечує подання державним органам Інформації, необхідної для планування та здійснення мобілізаційних заходів;

5.3.23. Готує і доводить іншим структурним підрозділам апарату Ланчинської селищної ради ОТГ вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

5.3.24. Здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників сектору, у тому числі шляхом проведення навчань;

5.3.25. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки;

5.3.26. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності та про хід виконання довгострокових і річних програм мобілізаційної підготовки.

Сектор може виконувати й інші функції з питань мобілізаційної роботи.

Покладання на сектор функцій, не пов’язаних із розв’язанням поточних проблем мобілізаційної підготовки, не допускається.

6. Сектор має право:

6.1. Контролювати здійснення заходів щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, стан мобілізаційної готовності;

6.2. Залучати спеціалістів інших підрозділів апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

6.3 Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, представницьких органів, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.4. Ініціювати скликання в установленому порядку за погодженням з керівництвом апарату Ланчинської селищної ради ОТГ наради з питань, що належать до його компетенції;

6.5. Подавати селищному голові пропозиції про заохочення працівників, які брали участь у розробці, підготовці та проведенні правоохоронних, оборонних і мобілізаційних заходів, а також щодо накладення стягнень на осіб, які допустили порушення вимог законодавства і відповідних розпоряджень селищного голови з цих питань.

7. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, представницькими органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою.

9. Завідувач сектору:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і здійснення ним своїх функцій;

9.2. Забезпечує організацію виконання сектором доручень керівництва апарату Ланчинської селищної ради ОТГ;

9.3. Одержує за дорученням селищного голови від місцевих органів виконавчої влади матеріали і пропозиції з питань, що належать до компетенції сектору;

9.4. Запитує і одержує в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, а також від державних підприємств, установ та організацій необхідні для виконання покладених на сектор завдань, матеріали, статистичні дані, іншу інформацію;

9.5. Запитує і одержує від інших підрозділів апарату Ланчинської селищної ради ОТГ, правоохоронних, контролюючих органів, територіальних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію про хід виконання Указів, розпоряджень, доручень Президента України, нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо зміцнення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

9.6. Особисто здійснює прийом громадян, які звертаються до Ланчинської селищної ради ОТГ з питань, що належать до компетенції сектору;

9.7. Співпрацює із засобами масової інформації з метою інформування населення Ланчинської селищної ради ОТГ про заходи, що вживаються Президентом України, Кабінетом Міністрів України, обласною і районною державними адміністраціями щодо підвищення ефективності боротьби з організованою злочинністю і корупцією, поліпшення діяльності правоохоронних та інших органів виконавчої влади у зміцненні правопорядку і законності.

10. організація роботи сектору:

10.1. Сектор утримується за рахунок коштів, передбачених на утримання апарату Ланчинської селищної ради ОТГ. Структура та чисельність особового складу сектору визначається і затверджується селищним головою з урахуванням вимог чинного законодавства та штатної структури апарату Ланчинської селищної ради ОТГ на особливий період і мирний час.

10.2. Робота сектору здійснюється з додержанням режиму таємності відповідно до законодавства з цих питань. Мобілізаційне діловодство ведеться у спеціально обладнаному приміщенні згідно з вимогами Закону України „Про державну таємницю”.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь