Фото без опису

ЗАБРОНСЬКА ІРИНА ВАСИЛІВН

Народилася 08 серпня 1976року в селищі Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області в сім’ї  робітників.

Громадянка України. Освіта вища.

З 1982 по 1993 роки навчалася в Ланчинській середній школі. 

В 1993 році вступила у Львівський державний аграрний університет, який закінчила у 1998 році.

У липні 1998 року прийнята на посаду спеціаліста по обслуговуванню Ланчинської селищної ради в районний відділ земельних ресурсів.

В квітні 2003 року переведена спеціалістом-землевпорядником в Ланчинську селищну раду. 

У листопаді 2015 року обрана заступником голови Ланчинської селищної ради.

У грудні 2017 року обрана керуючою справами виконавчого комітету Ланчинської об'єднаної територіальної громади.

У грудні 2020 року  обрана  керуючою справами виконавчого комітету Ланчинської селищної ради де працюю по даний час.

Безпартійна. 

Одружена,  разом з чоловіком виховуємо троє дітей.

Неодноразово була обрана депутатом селищної ради.        

Важливою складовою моєї  роботи в громаді є забезпечення своєчасного, обґрунтованого вирішення проблем громадян. Я завжди готова вислухати всі зауваження і пропозиції та знайти правильні рішення на користь нашої громади, адже щодня працюю для людей, щоб виправдати  довіру жителів громади.   

 

Додаток  №2

до розпорядження голови

Ланчинської селищної ради

№35/02.1-05 від 31.12.2020р.

 

 

ПОСАДОВА   ІНСТРУКЦІЯ

керуючого справами  виконавчого комітету

Ланчинської селищної ради

Керуючий справами виконавчого комітету є посадовою особою Ланчинської селищної ради, призначається на посаду в порядку, встановленому законодавством України, підпорядковується селищному голові.

 

Завдання, обов'язки та повноваження

1.Керуючий справами виконавчого комітету забезпечує якісне, своєчасне виконання завдань з питань, що належать до його компетенції, ефективну взаємодію між виконавчими органами ради, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями.

2.Здійснює організаційне, правове, матеріально-технічне, господарське забезпечення діяльності виконавчого комітету ради.

3.Вносить пропозиції селищному голові щодо структури та штатного розпису апарату виконавчого комітету ради.

4.Організовує підготовку засідань виконавчого комітету ради.

5.Забезпечує підготовку та виконання планів роботи виконавчого комітету ради, формування планів засідань виконавчого комітету ради, контролює підготовку, редагування, реєстрацію та випуск розпорядчих документів керівництва ради, виконавчого комітету ради та їх своєчасне розсилання адресатам.

6.Контролює виконання рішень виконавчого комітету.

7.Забезпечує відповідність чинному законодавству проектів рішень виконавчого комітету, дотримання порядку роботи з документами.

8.Організовує та контролює розроблення інструктивних матеріалів з діловодства, вдосконалення форм і методів обробки документів, впровадження комплексної автоматизації у діловодстві.

9.Здійснює методичне керівництво та контроль за веденням діловодства в структурних підрозділах виконавчого комітету ради, спрямовує роботу з цього питання у виконавчих органах ради, підвідомчих підприємствах, установах, організаціях.

10.Визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідних працівників виконавчого комітету ради.

11.Подає у межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників виконавчого комітету ради, своєчасне заміщення вакансій, готує розпорядження щодо заохочення (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень.

13.Контролює стан трудової та виконавської дисципліни у виконавчому комітеті ради, здійснює заходи з питань запобігання проявам корупції.

14.У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

15.Виконує повноваження, делеговані виконавчим комітетом у вчиненні нотаріальних дій, а саме:

-вживає заходів по охороні спадкового майна;

-посвідчує заповіти (крім секретних);

-посвідчує довіреність;

-видає дублікати попередньо посвідчених документів;

-засвідчує вірність копії документів і виписок з них;

-засвідчує справжність підпису на документах;

-несе особисту відповідальність за ведення реєстру для реєстрації нотаріальних дій;

-заповнює алфавітну книгу обліку заповітів.

16.Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності виконавчого комітету ради, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

Має право

17.За дорученням селищного голови представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції.

18.Одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

19.Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. 20.Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

21.Вимагати якісного та у повному обсязі виконання працівниками виконавчого комітету ради посадових обов'язків.

22.Вносити на розгляд селищного голови пропозиції щодо вдосконалення роботи виконавчого комітету ради та служби в апараті виконавчого комітету Ланчинської селищної ради.

Повинен знати.

Конституцію України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про засади запобігання та протидії корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери управління; організацію праці та основи управління персоналом і кадрової роботи; законодавство про працю; засади зовнішньоекономічної політики України; форми та методи роботи із засобами масової інформації; основи психології, економіки, фінансів; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері; державну мову.

 

З посадовою інструкцією ознайомлена

керуючий справами виконкому                                        І.Забронська