A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Ланчинської

селищної ради об’єднаної

територіальної громади

від 10.05.2018 № 260-6/2018

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей

Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        

1.1. Служба у справах дітей є структурним підрозділом Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Служба у справах дітей (далі - Служба) утворена відповідно до п. 1 ст. 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та рішення сесії Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади від 30.11.2017 № 3-1/2017.

Утворення Служби є виключною компетенцією Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Служба підконтрольна та підзвітна селищному голові та виконавчому комітету селищної ради.

Служба є самостійною, не має статусу юридичної особи.

                                                             

1.2. Служба утворюється з метою здійснення соціального захисту дітей, профілактики правопорушень та дитячої бездоглядності в об’єднаній територіальній громаді, ведення питань опіки, піклування.

 

1.3. У своїй діяльності Служба керується Конституцією України, Законом  України "Про органи та служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", Законом України "Про охорону дитинства", Законом України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Законом України "Про попередження насильства в сім'ї" та іншими законами України, Сімейним кодексом України, наказами Міністерства  молоді та спорту, нормативно-правовими актами органів центральної виконавчої влади, рішеннями обласної ради, розпорядженнями облдержадміністрації та  голови громади, прийнятими до вимог чинного законодавства за цим положенням.

 

1.4. Посадові особи, що працюють у Службі, є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ

        

         Основними завданнями Служби є:

 

2.1. Контроль за дотриманням законодавства стосовно дітей.

 

2.1.2. Реалізація державної політики у сфері соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

2.1.3. Профілактика дитячої бездоглядності та безпритульності.

 

2.1.4. Подання пропозицій на розгляд виконавчого комітету Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади щодо встановлення опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

  

2.1.5. Організація та проведення рейдів спільно з оперуповноваженими Надвірнянського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області для вирішення проблем неповнолітніх, протидії втягненню їх у протиправну діяльність.

        

2.1.6. Пропагування здорового способу життя серед дітей, попередження вживання алкогольних напоїв, тютюнопаління та наркоманії.

 

  2.2.Функції служби:

 

         Служба:

2.2.1. Організовує засідання Комісії з питань захисту прав дитини з метою координації зусиль відділів і управлінь об’єднаної громади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадських організацій у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх, організації роботи щодо запобігання бездоглядності та вчинення неповнолітніми правопорушень.

 

2.2.2. Розробляє і здійснює самостійно або разом з відповідними відділами об’єднаної громади, заходи щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та здійснює контроль за виконанням цих заходів.

 

2.2.3. Готує проекти рішень виконавчого комітету, як органу опіки та піклування, та його висновків при розгляді судом спорів щодо визначення імені, прізвища, по батькові дитини; участі одного з батьків у вихованні дитини; визначення місця проживання дитини.

 

2.2.4. Забезпечує тимчасове влаштування дітей, залишених без батьківського піклування та приймає рішення про доцільність (недоцільність) повернення таких дітей, а також дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та перебували у різних формах тимчасового влаштування, до батьків або осіб, які їх замінюють.

 

2.2.5. Вживає заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування.

 

2.2.6. Здійснює контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

 

2.2.7. Разом з відділом кримінальної поліції у справах дітей організовує і проводить рейди щодо запобігання дитячої бездоглядності та профілактики скоєння правопорушень.

 

2.2.8. Представляє у межах своєї компетенції права дитини в суді.

        

2.2.9. Вживає заходи щодо захисту особистих, майнових та житлових прав дітей. 

        

2.2.10. Здійснює контроль за цільовим використанням аліментів.

       

2.2.11.  Веде облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які залишились без піклування батьків.    

 

2.2.12. Організовує облік дітей дошкільного віку.

 

2.2.13. Здійснює моніторинг забезпечення школярів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям ”, які навчаються в комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками.

 

2.2.14. Здійснює контроль за виплатою одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення                  18-річного віку.

 

3. МАЄ ПРАВО

        

3.1. Готувати матеріали для розгляду на засіданнях Комісії з питань захисту прав дитини.

 

3.2. Здійснювати контроль за виконанням прийнятих рішень Комісії.

 

3.3. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції.

 

3.4. Здійснювати  перевірки правовиховної роботи з дітьми у навчальних закладах громади.

 

3.5. Організовувати і проводити спільно з іншими структурними підрозділами селищної ради об’єднаної територіальної громади, оперуповноваженими Надвірнянського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявляти причини, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, організовувати профілактичні заходи (рейди).

        

3.6. Перевіряти, у разі необхідності, умов роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності.

 

3.7. Подавати пропозиції для заслуховування на засіданнях Комісії про виконання опікунами своїх обов'язків.

 

3.8. Готувати матеріали на засідання Комісії щодо розгляду сімейних конфліктів, регламентування побачення батьків з дитиною, якщо вони розлучені.

 

3.9. Виносити на розгляд комісії питання, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей, батьки яких не виконують свої батьківські обов'язки.

 

3.10. Вести профілактичний облік дітей, які схильні до вчинення правопорушень та інших категорій дітей, які підпадають взяттю на облік, проводити з ними відповідну роботу.

 

3.11. Перевіряти матеріально-побутові умови та сімейні обставини у кризових сім'ях; вести облік кризових сімей у яких виховуються діти. Проводити профілактичну роботу з ними.

 

3.12. Здійснювати контроль за умовами виховання, утримання і розвитку дитини, над якою встановлено опіку, піклування, яка влаштована в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу.

 

3.13. Щорічно отримувати звіти опікунів та піклувальників про виконання своїх обов'язків. 

 

3.14. Одержувати в установленому порядку від установ та організацій інформацію та документи, які необхідні Службі для виконання покладених на неї завдань.

 

4. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ

 

         4.1. Службу очолює начальник служби, який призначається на посаду на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з посади селищним головою.

 

         4.2. На посаду начальника Служби призначається особа з вищою освітою,  досвідом роботи та стажем служби в органах місцевого самоврядування, (державної служби) не менше трьох років.

 

4.3. Начальник Служби:

 

4.3.1. В своїй діяльності безпосередньо підпорядкований селищному голові  та заступнику селищного голови згідно посадових обов’язків.  

 

4.3.2. Здійснює керівництво Службою, забезпечує підготовку проектів рішень на розгляд  сесій Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та засідань виконавчого комітету. Доводить до працівників Служби зміст нормативних та розпорядчих документів.

 

4.3.4. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов'язки між працівниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації.

 

4.3.5. Видає  у  межах  своєї  компетенції  накази,   організовує  і контролює їх виконання.

 

4.3.6. Здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Службу,  а також покладених на  нього завдань окремими   рішеннями Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, її   виконавчого   комітету,   розпорядженнями та дорученнями голови селищного голови.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

5.1. Працівники служби у справах дітей Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади є посадовими особами місцевого самоврядування і несуть відповідальність за недоліки в роботі та невиконання посадових обов'язків у порядку встановленому законодавством. Вони зобов'язані дотримуватись основних вимог та обмежень, відповідно до Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції". 

 

5.2. Начальник Служби несе персональну відповідальність за:

 

5.2.1. Виконання покладених на Службу завдань і здійснення ним своїх функціональних обов' язків відповідно до цього Положення.

 

5.2.2. Виконання працівниками Служби своїх посадових обов'язків, завдань, доручень та вимог з діловодства.

 

5.2.3. Відповідність    прийнятих    ним    рішень    вимогам    чинного законодавства України.

 

5.2.4. Виконання рішень Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови відповідно до компетенції Служби.

 

5.2.5. Своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції Служби, стан діловодства, ведення особових справ дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, обліку дітей.

 

5.2.6. Правильне оформлення проектів рішень об’єднаної територіальної громади, виконавчого комітету, розпоряджень голови Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади  з питань компетенції Служби.

 

6. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ СПІВРОБІТНИКІВ СЛУЖБИ

 

Оплата праці співробітників Служби здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

7.1. Структура Служби утримується за рахунок місцевого  бюджету.

Граничну чисельність Служби затверджує сесія Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

Штатний розпис Служби, витрати на її утримання затверджує  селищний голова.

Начальник Служби може вносити пропозиції щодо уточнення кошторису витрат.

 

7.2. Служба веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства. Посадові особи Служби мають службові посвідчення відповідного зразка.

 

7.3. Селищний голова Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади створює умови для нормальної роботи і підвищення  кваліфікації  працівників Служби,  забезпечує  їх приміщеннями,   телефонним   зв'язком,   засобами   оргтехніки,  відповідно обладнаними засобами збереження документів, а також законодавчими  та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами з напрямків діяльності Служби.

 

7.4. Ліквідація  та реорганізація Служби проводиться за рішенням Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь