1.  Розвивати дитячі здібності, таланти  і спільними зусиллями батьків, школи та громадськості допомогти нашим дітям стати на правильний шлях у їхньому житті.
  2. Максимально виявити, ініціювати, використати індивідуальний досвід дитини.
  3. Допомогти особистості пізнати себе самовизначитися та само реалізуватися, а не формувати попередньо задані якості.
  4. Сформувати в особистості культуру життєдіяльності.
  5. Виховувати громадянина своєї держави, який поважає загальнолюдські цінності.
  6. Створення оптимальних умов для повноцінного морального, психологічного, фізичного розвитку учнів.
  7. Забезпечення відповідної освітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, саморозвитку, самореалізації.
  8. Формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, свідомого вибору професії, відповідальності за свої дії.
  9. Формування почуття відповідальності в педагогічних працівників та батьків або осіб, які їх замінюють, перед суспільством та розвиток природної обдарованості дітей.