A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Ланчинська громада
Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Положення

 Затверджено:

Рішенням сесії Ланчинської селищної  ради

Надвірнянського району

Івано–Франківської області

№_______від __________

селищний голова _______

Н.Р. Данилюк

                                                                                         

  

Положення

про Відділ Центр надання адміністративних послуг

Ланчинської селищної  ради

Надвірнянського району Івано-Франківської області

 

  1. Загальні положення

         1.1. Відділ Центр надання адміністративних послуг Ланчинської селищної ради (далі – Відділ ЦНАП) є структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги фізичним та юридичним особам (далі - суб’єктам звернень). Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації  Відділу ЦНАП приймається Ланчинською селищною радою.

         1.2. Відділ ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Ланчинської селищної ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Положенням  та іншими нормативно-правовими актами.

        1.3. Структура, чисельність працівників Відділу ЦНАП встановлюється селищною радою.

  1.4. З метою створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень в Ланчинській селищній раді можуть бути утворені, віддалені робочі місця адміністраторів, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до Переліку та згідно з рішенням селищної ради.

 1.5. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости,  шляхом покладення на них обов’язків адміністратора, та інших обов’язків відповідно до законодавства.

 

1.6. Положення про Відділ ЦНАП затверджується сесією Ланчинської селищної ради. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться сесією Ланчинської селищної ради.

 1.7. Посадові інструкції працівників Відділу ЦНАП розробляються керівником Відділу ЦНАП та затверджуються селищним головою.

1.8. Відділ ЦНАП не має статусу юридичної особи.

 

2 Мета Відділу ЦНАП

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4. Відділ ЦНАП забезпечує надання якісних адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3. Основні завдання.

          3.1. Основні завдання адміністратора Відділу ЦНАП

3.1.1. Надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

3.1.2. Прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.1.3. Видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.1.4. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання.

 3.1.5. Здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

3.1.6. Надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.1.7. Виконувати інші доручення керівника Відділу ЦНАП.

 

      3.2. Основні завдання Державного реєстратора Відділу ЦНАП

      3.2.1. Належно, сумлінно, своєчасно і точно виконувати свої посадові обов'язки.

      3.2.2. Дотримуватися трудової дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці та протипожежну безпеку, дбайливо ставитися до майна, що закріплене за Відділом ЦНАП.

      3.2.3.Під час виконання своїх посадових обов’язків дотримуватись вимог чинного законодавства України, рішень селищної ради, її виконавчого комітету та розпоряджень селищного голови.

       3.2.4.Під час виконання своїх службових обов’язків проявляти високу культуру, такт та повагу до законних прав та свобод людини та громадянина.

3.2.5.  Здійснювати реєстрацію:

- юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

      - речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

       3.2.6. Приймати на державну реєстрацію та перевіряти документи:

- на наявність підстав для зупинення розгляду документів;

- на наявність підстав для відмови у державній реєстрації.

        3.2.7. Проводити реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.2.8. Вести Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та оформляти належним чином  реєстраційні справи.

3.2.9. Здійснювати інші повноваження, передбачені чинним законодавством.

3.2.10. Надавати  відомості із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у терміни та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

3.2.11. Надавати суб’єктам господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів.

3.2.12. Приймати від  суб'єкта господарювання документи, необхідні для одержання адміністративної послуги, реєструвати їх.

3.2.13. Видавати суб'єкту господарювання результат послуги або забезпечувати їх направлення через засоби поштового зв'язку.

3.2.14. Готувати проекти інформаційно-аналітичних матеріалів по відповідній ділянці роботи.

3.2.15. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та захист персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних.

3.2.16. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних, роз'яснювати порядок та підстави для обробки персональних даних, повідомляти про їх права та мету обробки персональних даних.

3.2.17. Виконувати обов’язки адміністратора Відділу ЦНАП.

3.2.18. Виконувати інші доручення керівника Відділу ЦНАП.

 

4.Права Відділу ЦНАП

   4.1. Адміністратор Відділу ЦНАП має право

          4.1.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

4.1.2. Погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

4.1.3. Інформувати начальника відділу ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

4.1.4 Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

4.1.5. Порушувати клопотання перед керівником відділу ЦНАП щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи відділу ЦНАП.

       4.1.6. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

       4.2. Державний реєстратор має право

       4.2.1. Отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм власності матеріали та інформацію, необхідні для виконання посадових обов’язків.

4.2.2. Інформувати керівника Відділу ЦНАП про стан роботи з державної реєстрації нерухомості, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також вносити пропозиції щодо її вдосконалення.

4.2.3. У порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюється з іншими документами, що стосуються проходження ним служби в органах місцевого самоврядування.

4.2.4. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою одержання документів дозвільного характеру без залучення суб’єкта звернення.

4.2.5. Інформувати керівника Відділу ЦНАП про порушення термінів розгляду суб’єктів звернень.

4.2.6. Посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для видачі документів дозвільного характеру.

4.2.7. Брати участь у засіданнях, семінарах, нарадах, які проводяться в разі розгляду на них питань, що входять до компетенції роботи Відділу ЦНАП.

5. Організація роботи Відділу ЦНАП

5.1.Відділ ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Відділ ЦНАП, визначається селищною радою. Цей перелік включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

5.3. До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

5.4. Для зручності суб’єктів звернень у Відділі ЦНАП. відповідно до узгоджених рішень (в тому числі з визначенням графіку та інших умов), здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, Надвірнянська районна філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості,  представники суб’єктів надання послуг – елекро-, газо-, водопостачання і водовідведення.

          5.5. У приміщенні Відділу ЦНАП можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

5.6. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги, звертається до адміністратора або у випадках передбачених законодавством – представника суб’єкта надання адміністративних послуг.

5.7. Час прийому суб’єктів звернень у Відділі ЦНАП становить не менш як п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг, що надаються через Відділ ЦНАП. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», час прийому суб'єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг, і становить не менше 35 годин на тиждень.

    5.8. Графік роботи Відділу ЦНАП та графік прийому суб’єктів звернень, визначається відповідно до законодавства.

 

                                    6. Керівник Відділу ЦНАП

6.1. Здійснює керівництво роботою Відділу ЦНАП, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Відділу ЦНАП.

6.2. Організовує діяльність Відділу ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Відділу ЦНАП.

6.3. Координує діяльність адміністраторів та державних реєстраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

6.4. Організовує інформаційне забезпечення роботи Відділу ЦНАП, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

6.5. Сприяє створенню належних умов праці у Відділі ЦНАП, вносить пропозиції селищному голові та селищний раді щодо матеріально-технічного забезпечення Відділу ЦНАП.

6.6. Розглядає скарги на дії та бездіяльність адміністраторів та державних реєстраторів, а також у випадках передбачених законодавством – на рішення адміністраторів.

6.7. Може здійснювати функції адміністратора.

6.8. Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Відділ ЦНАП.

7. Відповідальність.

         7.1.Керівник, адміністратори та державні реєстратори Відділу ЦНАП несуть відповідальність за невиконання і неналежне виконання покладених на Відділ ЦНАП завдань і функцій, реалізацію його повноважень.

         7.2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх. організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених на Відділ ЦНАП.

         7.3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Відділу ЦНАП.

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами

        8.1. Відділ ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь