Структура освітньої програми

Добротівської гімназії Латинської селищної ради ОТГ

Розділ 1. Призначення гімназії та засіб її реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника гімназії.

Розділ 3. Особливості організації освітнього процесу в Добротівській гімназії Ланчинської селищної ради ОТГ

Розділ 4. Організація корекційно-розвивальної роботи для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами

Розділ 5. Очікувані результати навчання здобувачів освіти

Розділ 6. Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти

Розділ 7. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Розділ 8. Додатки.