Фото без опису 

 

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 4 квітня 2018 р. № 237 
Київ

Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”, що додається.

2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2018 році згідно з додатком.

3. Обласним державним адміністраціям здійснити розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад.

4. Установити, що закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для закладів загальної середньої освіти та їх доставка здійснюється на засадах співфінансування:

для закладів, розташованих у містах обласного значення, не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у районах та в об’єднаних територіальних громадах, не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;

для закладів, розташованих у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.

5. Установити, що в разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час придбання дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 1, ст. 22), кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку, можуть спрямовуватися на видатки споживання.

6. Забезпечити:

Міністерству освіти і науки - погодження розподілу обсягу субвенції, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2018 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2018 р. № 237

ПОРЯДОК ТА УМОВИ 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа”

1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджетумісцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” (далі - субвенція).

2. У цих Порядку та умовах терміни вживаються в такому значенні:

тренер - особа, яка пройшла навчання для підготовки тренерів-педагогів, відповідно до переліку, затвердженого МОН;

тренер-педагог - особа, яка здійснює комплекс заходів з підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах для впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року, відповідно до переліку, затвердженого МОН;

супервізія щодо моніторингу якості проведених занять та наставництво - професійна підтримка, спостереження тренерів за роботою тренерів-педагогів, а тренерів-педагогів за роботою вчителів щодо засвоєння ними певних компетенцій, виправлення помилок, що виникли у роботі.

3. Головним розпорядником субвенції є МОН.

Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.

4. Субвенція спрямовується на:

1) закупівлю дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН;

2) підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин.

5. За рахунок субвенції за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов, здійснюються такі видатки:

1) оплата праці тренерів за:

підготовку тренерів-педагогів;

підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах з метою застосовування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти;

проведення супервізії щодо моніторингу якості проведених занять та наставництво;

2) оплата праці тренерів-педагогів за:

підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах з метою застосовування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти;

проведення супервізії щодо моніторингу якості проведених занять та наставництво;

3) оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, та вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм, затверджених МОН;

4) оплата (у разі потреби) проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів та тренерів-педагогів в обсягах, передбачених Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженою наказом Мінфіну від 13 березня 1998 р. № 59;

5) придбання предметів та матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації для впровадження нових методик відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року;

6) придбання предметів та матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин;

7) підготовка, видання та апробування навчальних матеріалів для початкових класів закладів загальної середньої освіти згідно з Державним стандартом початкової освіти та нових методик відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року;

8) підготовка, видання та апробування навчальних матеріалів для закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, відповідно до програм та методик, погоджених з МОН;

9) здійснення (у разі потреби) витрат на відрядження вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої освіти для підвищення кваліфікації.

6. Видатки, визначені підпунктами 1-8 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

Видатки, визначені підпунктом 9 пункту 5 цих Порядку та умов, здійснюються закладами освіти, що направляють педагогічних працівників для підвищення кваліфікації.

7. Оплата праці, проживання, харчування і проїзду тренерів, тренерів-педагогів та оплата праці працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, та вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, здійснюється на підставі актів виконаних робіт у порядку, визначеному у договорі підряду, що укладається між тренером, тренером-педагогом, працівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, який залучений до підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, та вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, та керівником закладу післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності.

8. Оплата праці тренерів, тренерів-педагогів, працівників закладів післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності, які залучені до підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, та вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин, здійснюється за ставками погодинної оплати у розмірах, передбачених для доцента або кандидата наук, за проведення навчальних занять із слухачами курсів, визначеними у додатку 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699).

9. Кількість занять (тренінгів) з підготовки тренерів-педагогів та занять (тренінгів) з підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи закладів загальної середньої освіти для впровадження Державного стандарту початкової освіти та нових методик визначається МОН.

10. Підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (крім вчителів початкової школи), здійснюється в окремих групах.

11. Не допускається спрямування субвенції на:

закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням видатків, зазначених у пунктах 4 і 5 цих Порядку та умов;

оплату посередницьких послуг;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

12. Відповідні місцеві ради мають право передавати субвенцію як міжбюджетний трансферт іншим місцевим бюджетам.

13. Казначейство перераховує щомісяця до 10 числа субвенцію на рахунки обласних бюджетів та бюджету м. Києва, відкриті в органах Казначейства, згідно з розписом державного бюджету відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161).

Облдержадміністрації здійснюють розподіл субвенції між обласним бюджетом, бюджетами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад з урахуванням таких критеріїв:

за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цих Порядку та умов:

- 40 відсотків - на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості класів початкової школи (1-4 класи закладів загальної середньої освіти) в адміністративно-територіальній одиниці;

- 40 відсотків - на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти в адміністративно-територіальній одиниці;

- 20 відсотків - на закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів нової української школи. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється з урахуванням кількості закладів, у яких є початкова школа (1-4 класи закладів загальної середньої освіти), в адміністративно-територіальній одиниці;

за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цих Порядку та умов:

- не менше 60 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 1-4 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 30 відсотків (обласні бюджети) - на здійснення видатків, визначених підпунктами 5-8 пункту 5 цих Порядку та умов;

- не більше 10 відсотків - на здійснення видатків, визначених підпунктом 9 пункту 5 цих Порядку та умов. Розподіл субвенції між відповідними місцевими бюджетами здійснюється пропорційно до кількості вчителів, асистентів вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням та заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи закладів загальної середньої освіти, що підвищують кваліфікацію.

14. Органи Казначейства перераховують щомісяця до 25 числа на підставі платіжних документів, підготовлених обласними та Київською міською держадміністраціями, субвенцію на рахунки районних бюджетів, бюджетів міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад, відкриті в таких органах.

15. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за рахунок субвенції, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117“Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

16. Казначейство інформує щомісяця до 15 числа Мінфін та МОН про обсяги перерахування субвенції за попередній місяць у розрізі місцевих бюджетів.

17. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.

18. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щокварталу до 10 числа наступного місяця МОН інформацію про використання субвенції.

19. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.


Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 4 квітня 2018 р. № 237

РОЗПОДІЛ 
обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти “Нова українська школа” у 2018 році

тис. гривень

Код бюджету

Назва місцевого бюджету

Закупівля дидактичних матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для початкових класів згідно з переліком, затвердженим МОН (видатки розвитку)

Підготовка тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних роках, асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких діти навчаються мовами національних меншин (видатки споживання)

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

45 846,8

17 235,9

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

37 792,5

15 934,6

04100000000

Обласний бюджет Дніпропетровської області

72 429,1

24 183,7

05100000000

Обласний бюджет Донецької області

38 019,3

13 126,8

06100000000

Обласний бюджет Житомирської області

37 420,7

14 417,8

07100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

42 901,1

17 761,8

08100000000

Обласний бюджет Запорізької області

38 360,9

13 471,5

09100000000

Обласний бюджет Івано-Франківської області

41101

15 423,7

10100000000

Обласний бюджет Київської області

51 103,7

17 551,3

11100000000

Обласний бюджет Кіровоградської області

24 743

10 060,8

12100000000

Обласний бюджет Луганської області

15 157,6

5 608,7

13100000000

Обласний бюджет Львівської області

70 916,3

28 528,8

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

29 710,3

10 201,2

15100000000

Обласний бюджет Одеської області

60 090,1

20 806,1

16100000000

Обласний бюджет Полтавської області

35 655,5

12 781,2

17100000000

Обласний бюджет Рівненської області

40 726,7

17 451,5

18100000000

Обласний бюджет Сумської області

25 224,8

9 583,4

19100000000

Обласний бюджет Тернопільської області

34 510,7

15 080,4

20100000000

Обласний бюджет Харківської області

54 772,3

18 492,1

21100000000

Обласний бюджет Херсонської області

27 582

9 820,9

22100000000

Обласний бюджет Хмельницької області

37 595,3

15 302,3

23100000000

Обласний бюджет Черкаської області

31 750,6

11 845,5

24100000000

Обласний бюджет Чернівецької області

25 884,9

9 824,5

25100000000

Обласний бюджет Чернігівської області

26 164,7

9 560

26000000000

Бюджет м. Києва

53 320,1

16 252,3

 

Разом

 

998 780

370 306,8