1. Упорядкувати структуру та штатну чисельність працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім випадків, пов'язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб в термін до 01 липня 2018року.

   2. Створити комісію щодо упорядкування структури та штатної чисельності працівників бюджетних установ Ланчинської селищної ради ОТГ.

   3. Незаповнення вакантної посади у разі утворення ваканції.

   4. Оптимізація в бюджетних установах(максимальне довантаження працівників) на час відпусток по догляду за дитиною до досягнення  нею трирічного віку.

   5. Здійснювати заповнення вакантних посад, встановлення і нарахування працівникам бюджетних установ виплат стимулюючого характеру, надбавок і доплат у граничних розмірах лише за умови забезпечення у повному обсязі усіх обов’язкових виплат із заробітної плати та виключно у межах затвердженого фонду оплати праці головного розпорядника коштів на 2018 рік.

   6. Ввести в практику надання відпусток без збереження заробітної плати працівників бюджетних установ  в цілях економного та раціонального використання бюджетних коштів.

   7. Закриття ЗДО (ясел-садка) "Ромашка" на літньо-оздоровчий період з 18.06.2018 року до 01.08.2018 року.

   8. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

   9. Встановити для установ, що фінансуються з бюджету ОТГ, ліміти споживання теплової, електричної енергії,  на 2018 рік у натуральних показниках, у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів.

  10. Провести заходи щодо заготівлі твердого палива для забезпечення власних потреб.

  11. Ввести в практику залучення громади до виконання робіт по капітальному ремонту об'єктів комунальної власності.

  12. Забезпечення мінімізації витрат на службові відрядження шляхом оптимізації нагальної потреби для невідкладних цілей.

  13. Забезпечення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів через щоквартальне звітування.

  14. Недопущення пропозицій щодо розширення переліку випадків здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.