Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про початок громадського обговорення проекту рішення Ланчинської селищної ради «Про перепрофілювання (зміну типу) та зміну найменування комунального закладу «Середньомайданський ліцей Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області»

 

1. Найменування організатора громадського обговорення – Ланчинська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області

2. Ініціатор громадського обговорення – Відділ освіти, молоді та спорту Ланчинської селищної ради

3. Мета громадського обговорення: врахування думки жителів Ланчинської територіальної громади щодо перепрофілювання (зміни типу) та зміни найменування комунального закладу  «Середньомайданський ліцей Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області».

4. Законодавча база

     Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

     Стаття 1032 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:

початкові школи,

гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),

ліцеї.

      Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.

     Стаття 25 Закону України «Про освіту». Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.

      Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Утворення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання закладу загальної середньої освіти.

      Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

      Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.

     Розвиток мережі закладів освіти громади забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

     Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.

      Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.

      У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

         Реорганізація, зміна типу, ліквідація закладу загальної середньої освіти у сільській місцевості допускається лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника, який оприлюднюється не менше ніж за один рік до прийняття відповідного рішення.

      Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.

      Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:

початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;

гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;

ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

        Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.

         Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.

За рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти та, як виняток, здобуття початкової освіти.

Заклад загальної середньої освіти, що здійснює освітню діяльність на декількох рівнях загальної середньої освіти, має тип закладу вищого рівня, на якому провадиться освітня діяльність.

 У зв’язку з низькою наповнюваністю класів Середньомайданського ліцею  є доцільність перепрофілювання (зміни типу) та зміни найменування комунального закладу «Середньомайданський ліцей Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області» (юридична адреса: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Середній Майдан, вул. Українська, 66, код ЄДРПОУ-20568797) на   комунальний заклад  «Середньомайданська гімназія Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області»

      Створення територіальної громади надає мешканцям громади  можливість для формування своєї унікальної  та ефективної освітньої мережі, яка в результаті допоможе підвищити якість освітніх послуг та сприятиме раціональному та ефективному використанню наявних ресурсів, їх спрямуванню на задоволення освітніх потреб учнів та використанню вивільнених коштів на покращення матеріально-технічної бази закладів освіти.

 

5. Місцезнаходження та адреса електронної пошти ініціатора   громадського обговорення: 

Відділ освіти,  молоді та спорту Ланчинської селищної ради

Адреса: вул. Незалежності 109 А, с-ще Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області, 78455 

E-mail: lanchyn_vid.osvity@ukr.net  

 

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати у письмовій формі з 08.00 год. 09 серпня 2022 року на електронну адресу lanchyn_vid.osvity@ukr.net із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає.

Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.

 

Пропозиції, розповсюджені через соціальні мережі, до уваги не беруться.

 

6. Відповідальні за проведення громадського обговорення:

Михайло МЕЛЬНИК - заступник селищного  голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

Ольга БІЛОУС - начальник Відділу освіти, молоді та спорту Ланчинської селищної  ради.

 

7. Після отримання висловлених пропозицій відбудуться громадські слухання. Про дату та час громадських слухань буде повідомлено додатково на  офіційному сайті Ланчинської селищної ради, та на сайті Відділу освіти, молоді та спорту Ланчинської селищної ради.

 

 

УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Надвірнянського району Івано-Франківської області

восьмого демократичного скликання

                                                            сесія      

 

ПРОЄКТ                                         РІШЕННЯ

 

від «___»_________2023 року №______                                          селище Ланчин

 

Про перепрофілювання (зміну типу)

та зміну найменування комунального закладу

«Середньомайданський ліцей Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області»

 

З метою створення належних умов для надання здобувачам освіти якісних освітніх послуг, створення оптимальної освітньої мережі, відповідно до статей 13, 25 Закону України «Про освіту»,  статей 32, 33, 35, 37, 56  Закону України «Про повну загальну середню освіту»,  керуючись  статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання Плану оптимізації мережі закладів загальної середньої освіти Ланчинської селищної ради, затвердженого рішенням Ланчинської селищної ради від 28.07.2022 № 802-17/2022, з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації  у зв’язку з низькою наповнюваність класів у Середньомайданському ліцеї селищна  рада

 

ВИРІШИЛА:

  1. Перепрофілювати (змінити тип) та змінити найменування комунального закладу  «Середньомайданський ліцей Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області» (юридична адреса: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, с. Середній Майдан, вул. Українська, 66, код ЄДРПОУ-  
    20568797) на   комунальний заклад  «Середньомайданська гімназія Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області».
  2. Затвердити Статут Середньомайданської гімназії Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області згідно з додатком.
  3. Уповноважити директора комунального закладу «Середньомайданська гімназія Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області» здійснити заходи щодо державної реєстрації змін до установчих документів у встановленому законодавством порядку.
  4. Контроль за виконанням рішення на покласти на постійну комісію з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, депутатської етики та регламенту та постійну комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення, міжнародних та зовнішньоекономічних зв’язків.

 

Селищний голова                                                                 Надія ДАНИЛЮК