Фото без опису

Досить часто наші громадяни зіштовхуються з проблемою, коли в документах допущено помилку.

Найпоширенішими є помилки в особистих документах: паспортах, свідоцтвах про народження, трудових книжках, а також у правовстановлюючих документах: свідоцтвах про право власності тощо.

Розбіжність навіть у одній літері в написанні ім’я, по-батькові чи прізвищі може дуже ускладнити оформлення документів. 

Необхідність у виправленні помилки найчастіше виникає при оформленні спадщини.

Так, нотаріуси відмовляють у видачі свідоцтва про право на спадщину при виявленні помилок у правовстановлюючих документах.

Також необхідність у виправленні помилки виникає при реєстрації права власності на нерухомість в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що таке правовстановлюючий документ

Правовстановлюючий документ – документ, який посвідчує правовий зв’язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством. Це може бути – державний акт на право власності на земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, трудова книжка, цивільно-правовий договір тощо.

Як можна виправити помилку в позасудовому порядку

Найпростіший варіант вирішення проблеми – це звернення до органу, який видав документ з проханням виправити помилку. Однак виправити помилку зможуть лише в тому випадку, якщо в документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ даної помилки не було, і помилка була допущена саме з вини органу, який його видав.

Тоді потрібно звертатись до суду?

Якщо у виправленні помилки відмовлено, або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, а орган в якому знаходиться архівна справа не наділений повноваженнями виправляти такі помилки єдиним способом вирішення питання є звернення до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Застосувати процедуру встановлення фактів, які мають юридичне значення, можна за наявності таких обставин:

  • відповідно до закону, такі факти породжують юридичні наслідки, це означає, що саме від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян,
  • чинне законодавство не передбачає іншої можливості їх встановлення;
  • заявник не може іншим чином отримати чи відновити втрачені документи, які посвідчують факти, які мають юридичне значення;
  • якщо встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

 

Куди звертатись?

 

Заява про встановлення факту, що має юридичне значення, а саме встановлення факту належності правовстановлюючого документа подається до місцевого суду за місцем реєстрації проживання.

Що потрібно вказати у заяві та які документи до неї додати?

Заява про встановлення факту належності правовстановлюючого документа повинна містити:

  1. найменування суду до якого подається заява;
  2. прізвище, ім’я та по батькові заявника та заінтересованих осіб, місце проживання перебування, місцезнаходження для юридичних осіб, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
  3. інформацію про те, який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  4. причини не можливості відновлення документації, що посвідчують цей факт;
  5. докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про те, що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

 

 

 

Надвірнянське бюро правової допомоги

Івано-Франківського місцевого центру

з надання БВПД