1. Загальні положення

1.1. Пайова участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади є складовою дохідною частиною спеціального фонду бюджету селищної ради ОТГ

1.2. Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади (надалі - Положення) розроблене відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».

1.3. Це Положення визначає порядок та умови залучення коштів для розвитку соціальної інфраструктури з урахуванням функціонального призначення об'єктів будівництва; регулює організаційно-правові відносини, пов'язані з оформленням договорів про пайову участь замовників будівництва у розвитку соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної громади та визначає порядок сплати пайових внесків у грошовій формі.

1.4. Замовники будівництва залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади виключно на підставі укладених з Ланчинською селищною радою ОТГ договорів.

 

  1. Визначення понять

2.1. Зазначені нижче терміни вживаються у цьому Положенні в такому значенні:

2.1.1. Інженерно-транспортна та соціальна інфраструктура – мережа доріг, тротуарів і комунальних мереж, комплекс закладів та інших об'єктів загального користування, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

2.1.2. Замовник будівництва - суб'єкт господарювання, який має намір здійснити будівництво об’єкта містобудування.

2.1.3. Об'єкт будівництва - об'єкт нового будівництва, реконструкції, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд), капітального ремонту як житлового, громадського, житлово-громадського так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку;

2.1.4. Вартість будівництва – загальна кошторисна вартість будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, яка визначена проектом або на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України чи відповідно до експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна».

2.1.5. Об'єкт нерухомого майна - будинок або його частина, інша постійно розміщена споруда, їх структурні компоненти, які не можуть бути переміщені в інше місце без втрати якісних або функціональних властивостей, зміни вартості призначення;

2.1.6. Будівництво - нове будівництво, що здійснюється на вільних земельних ділянках незалежно від форми власності землі, а також реконструкція з добудовою/прибудовою, розширення, капітальний ремонт;

2.1.7. Об'єкт - житлові та нежитлові приміщення, будівлі та споруди, а також їх частини, на будівництво яких складається окрема проектно-кошторисна документація, крім тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності;

2.1.8. Пайовий внесок замовників будівництва у розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади (далі - пайовий внесок) - внесок у грошовій формі, який замовник будівництва має сплатити до селищного бюджету без урахування ПДВ, що діє на дату сплати;

2.1.9. Договір про пайову участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади (далі - договір) - документ, що фіксує двосторонню домовленість між сторонами (селищною радою та замовником будівництва) про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади.

2.1.10 Об'єкт самочинного будівництва - житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються на земельній ділянці, яка не була відведена для цієї мети та/або з порушеннями чинного законодавства у сфері містобудування.

 

  1. Сфера дії Положення

3.1. Дія Положення поширюється на всіх замовників будівництва:

 - які мають намір здійснити будівництво об’єкта містобудування на території населених пунктів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, крім замовників, визначених пунктом 6.4 цього Положення;

 - які отримали дозволи на будівництво об’єкта містобудування на території населених пунктів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади до набрання чинності даного Положення, але не ввели об’єкти в експлуатацію.

3.2. Платниками пайового внеску є замовники будівництва згідно Розділу 5 -6 даного порядку.

3.3. У разі якщо після укладення договору відбувається зміна замовника будівництва, то рішення виконавчого комітету селищної ради про зміну замовника приймається після укладення нового договору із замовником у порядку, передбаченому Положенням, з врахуванням сум пайового внеску, сплачених попереднім замовником. Сплачені попереднім замовником суми пайового внеску не повертаються, а зараховуються при укладенні договору.

 

4. Граничний розмір пайової участі 

4.1. Граничний розмір пайової участі (внеску) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади не може перевищувати:

- 10% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд;

- 4% загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків.

     

5. Розмір пайової участі замовників

5.1. Пайова участь замовників будівництва у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади встановлюється у розмірі:

- 3 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для нежитлових будівель або споруд, кошторисна вартість яких складає до 200 тис. грн;

- 2 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для нежитлових будівель або споруд, кошторисна вартість яких складає більше 200 тис.грн.       

- 1 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для нежитлових будівель або споруд, кошторисна вартість яких складає більше 1000 тис.грн.       

- 2 % від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування для житлових будинків загальною площею більше 300 м2;

- 4 % від загальної кошторисної вартості об'єктів самочинного будівництва (за винятком тих, що перелічені у п. 6.4 цього Положення і тих, які за рішенням суду підлягають знесенню).

 

6 Методика розрахунку розміру пайової участі (внеску) при розміщенні тимчасових будівель і споруд соціально–культурного, побутового, торговельного та іншого призначення

 

6.1. Розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (за винятком тимчасових споруд для проведення гастрольних, розважальних та рекламних заходів на термін до 15 діб), розраховується за наступною формулою:

 

В = (П 1+ П2)* Нго* Кф*%, де

 

В – річний розмір пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою (грн.);

 

П 1 – загальна площа ТС, літнього торговельного майданчика (м2);

 

П2 –  площа земельної ділянки,  що необхідна для обслуговування (утримання) ТС, літнього торговельного майданчика;

 

Нго – базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки, встановлена рішенням селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель», на якій розміщується об’єкт  благоустрою (грн./м2);

 

Кф – коефіцієнт функціонального використання об’єкта благоустрою, визначений відповідно до п.6.2. цього Порядку.

 

% - відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою.

6.2. Значення коефіцієнтів відповідно до функціонального використання об’єкта благоустрою (Кф):

Торгівля:

Продаж хлібобулочних виробів – 1,00

Продаж тютюнових виробів – 2,00

Продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв - 2,00

Продаж пива  - 1,60

Продаж інших продовольчих товарів – 1,30

Продаж зоологічних товарів – 1,30

Магазин з продажу шкіри та хутра, ювелірних прикрас -  2,00

Продаж квітів та садово-городнього інвентарю – 1,60

Продаж іграшок та товарів для дітей – 1,40

Продаж книг, поліграфічної продукції та канцелярії – 1,20

Продаж інших товарів широкого вжитку та непродовольчих товарів – 1,50

Послуги:

Для надання населенню побутових послуг – 0,50

Громадські вбиральні – 1,00

Інше функціональне призначення – 1,50

У випадку змішаного функціонального використання, літніх торговельних майданчиків для розрахунку розміру Пайової участі використовується більший з коефіцієнтів.

6.3. Відсоткова ставка від нормативної грошової оцінки землі для розрахунку розміру пайової участі (внеску) в утримання об’єктів благоустрою (%):

1. Землі громадського призначення:

  • площею до 20 кв. м – 6 %;
  • площею від 20 до 30 кв. м – 8 %;
  • площею понад 30 кв. м –9 %.

 

  1. Землі комерційного призначення:

-    ринки всіх груп – 10 %;

-    інші – 10 %;

- кіоски та торговельні павільйони, які торгують хлібобулочними виробами     – 10%.

 

        3.  Інші землі - 10%.

6.4. Селищна рада при проведенні розважальних, спортивних та інших заходів за власною ініціативою, пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою не сплачує.

6.5. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою для здійснення торгівлі через засоби пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі встановлюється в розмірі 120 грн. на місяць без урахування ПДВ і сплачується єдиним платежем за весь термін здійснення такої підприємницької діяльності, на підставі договору.

6.6. Розмір пайової участі (внеску) в утриманні об’єкта благоустрою, визначений відповідно до пунктів 6.1, 6.2 та 6.3 цього Порядку, не враховує податок на додану вартість, який нараховується і сплачується додатково відповідно до норм чинного законодавства, та вартість послуг, пов’язаних з вивченням та оформленням документів, необхідних для укладання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою, та вартість комунальних послуг, які надаються платникам пайової участі (внеску).

6.7. Ланчинська селищна рада ОТГ повідомляє суб’єктів господарювання про розірвання договору щодо пайової участі в утриманні об’єкта благоустрою. Після розірвання договору, суб’єкт господарювання виконує його демонтаж протягом 10 днів.

6.8. У випадку, якщо суб’єкт господарювання самовільно встановив ТС, розмістив літній торговельний майданчик, нарахування обсягів пайової участі проводиться в подвійному розмірі, як компенсація завданих збитків неправомірними діями цього суб’єкта.

6.9. Величина пайової участі (внеску) замовника у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської селищної ради ОТГ визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування, відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами.

При цьому не враховуються витрати з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на підставі прогнозних середньорічних показників опосередкованої вартості спорудження 1 квадратного метра об’єктів житлового будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України або на підставі експертної оцінки, проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року № 1891 «Про затвердження Методики оцінки майна», що множиться на загальну площу об'єкта будівництва.

У разі визначення вартості будівництва об’єкта на підставі експертної оцінки, оцінка проводиться за кошти замовника.

6.9.1. Від сплати пайового внеску звільняються наступні замовники будівництва:

-. Об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів;

-. Будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного та оздоровчого призначення;

-. Будинків житлового фонду соціального призначення, доступного житла;

-. Об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

-. Об’єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

-. Індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

-. Об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури, які після завершення будівництва  підлягають передачі до комунальної власності.  

 

7. Облік та використання коштів пайової участі

7.1. Облік надходжень і використання коштів пайової участі здійснюється бухгалтерією виконавчого органу селищної ради ОТГ згідно розпоряджень на їх використання.

7.2. Бухгалтерський та оперативний облік фінансово-господарських операцій пайової участі за напрямами використання коштів здійснюється головним розпорядником коштів, згідно з чинним законодавством.

7.3. Річний звіт про використання коштів пайової участі складається по закінченні календарного року і затверджується селищною радою ОТГ одночасно з розглядом звіту про виконання бюджету територіальної громади за рік.

7.4. Кошти, отримані як пайова участь (внесок) замовників об’єктів містобудування, використовуються на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

 

8. Порядок та умови розрахунку пайової участі

 

8.1. Замовник нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів будівництва при отриманні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або дозволу Ланчинської селищної ради ОТГ на розробку проекту відведення земельної ділянки (технічної документації) під об’єкт містобудування зобов’язується в термін не більше 7 календарних днів після реєстрації декларації про початок будівництва в органі державного архітектурно-будівельного контролю звернутись до виконкому селищної ради ОТГ із заявою про укладення договору пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської ОТГ.

Це обумовлюється в текстовій частині рішення органу місцевого самоврядування щодо надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки чи відведення земельної ділянки під забудову.

Для укладення договору замовник подає до виконавчого комітету селищної ради заяву про укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту та додає до заяви:

- копії документів, що посвідчують особу заявника або уповноваженої особи;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи (посвідчена копія);

- копія документа, що посвідчує право користування чи право власності на земельну ділянку (крім об’єктів багатоквартирної забудови, при наявності);

- викопіювання з генплану з зазначенням місця будівельних робіт в системі забудови населеного пункту;

- викопіювання з технічного паспорту чи інвентарної справи (при наявності);

- копії документів що посвідчують право власності на об’єкт (при наявності);

- копії проектно-кошторисної документації (при наявності).

Для перевірки відомостей одночасно подаються оригінали документів, які одразу після прийняття копій документів повертаються замовнику будівництва.

8.2. Розмір пайової участі (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади визначається при укладенні договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування, з техніко-економічними показниками не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору на пайову участь.

Розрахунок розміру пайових внесків та підготовка проекту договору в кожному конкретному випадку здійснюється посадовими особами виконавчого комітету селищної ради ОТГ відповідно до розподілу обов’язків за встановленими формами.

8.3. У разі відсутності кошторисної документації на об'єкти будівництва вартість будівництва визначається відповідно до пункту 6.9 цього Положення.

8.4. При спорудженні житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення розрахунок розміру пайового внеску розраховується по питомій вазі площ в залежності від функціонального призначення за розрахунком згідно п. 5.1. даного Положення.

8.5. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об'єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами земельної ділянки замовника перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури, Ланчинська селищна рада ОТГ приймає рішення щодо можливості відшкодування  замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Ланчинської ОТГ.

8.6. Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації стосовно загальної кошторисної вартості об’єкта будівництва.

 

9. Порядок та умови укладання договору

 

9.1. Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської об’єднаної територіальної громади укладається не пізніше 15 днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення.

9.2. Договір встановленої форми укладається між селищною радою в особі селищного голови та замовника будівництва.

9.2.1. Істотними умовами договору є:

1) розмір пайової участі;

2) строк (графік) сплати пайової участі;

3) відповідальність сторін.

9.3. Після отримання проекту договору (2 примірники) замовник забезпечує їх підписання.

9.4. Один примірник договору залишається у замовника будівництва, інший повертається виконавцю і зберігається з усіма первинними матеріалами.

9.5. Якщо замовників будівництва об'єкта більше одного, то за домовленістю між замовниками один з них виступає стороною в договорі, на яку покладається відповідальність за своєчасне та в повному обсязі виконання умов договору. До договору додається доручення засновників на право підписання такого договору. Розподіл коштів для сплати пайового внеску між замовниками будівництва об'єкта здійснюється за їхньою домовленістю без втручання іншої сторони договору.

9.6. Договір набирає чинності з моменту його підписання.

9.7. У разі невиконання Замовником умов Договору щодо перерахування в повному обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, Ланчинська селищна рада ОТГ здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

 

10. Порядок та умови сплати пайового внеску

 

10.1. Пайовий внесок сплачується в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

10.2. Граничний термін сплати коштів пайової участі – до введення в експлуатацію об’єкта будівництва.

10.3 Довідка про повну сплату пайового внеску видається замовнику виключно після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь, для подання в органи державного архітектурно-будівельного контролю та органу, який наділений повноваженнями державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

При відсутності довідки про сплату пайового внеску забороняється:

- видача свідоцтв про право власності на нерухоме майно та його державна реєстрація.

 

11. Прикінцеві положення

 

11.1. Положення про порядок залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади, а також зміни і доповнення до нього затверджуються виключно рішенням сесії.

11.2. У випадку внесення змін до чинного законодавства (в т.ч. щодо граничного розміру залучення коштів замовників будівництва на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури) відповідні зміни вносяться і до цього Положення.

11.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, регулюються згідно з нормами чинного законодавства.

11.4. Зміни у законодавстві, що спричиняють відміну документів дозвільного характеру, не є підставою для несплати замовником пайового внеску визначеного відповідно до цього Положення.

11.5. Органу місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Ланчинської ОТГ, передбаченої цим Положенням.