Фото без опису

Профілактика професійних захворювань полягає в проведенні технічних та санітарно-гігієнічних заходів на підприємствах.  Важливу роль у зниженні захворюваності грають профілактичні медичні огляди працівників, зайнятих на виробництві з шкідливими виробничими чинниками. Медогляди проводяться не рідше, ніж один раз на рік. Досягнення позитивних змін у справі профілактики виробничого травматизму, професійних й виробничо-зумовлених захворювань можливе за рахунок поліпшення та оздоровлення умов праці й дотримання вимог санітарно-гігієнічних нормативів та законодавчих актів з охорони праці та позитивних змін у ставленні працівників до особистої безпеки при виконанні робіт. Також основним завданням профілактики є інформаційна та методична підтримка при розробленні  заходів, направлених на поліпшення умов праці, зниження рівня травматизму, притаманних конкретному виробництву, а також поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці.Керівник повинен забезпечити суворе дотримання працівниками вимог виробничої та трудової дисципліни.   Постійно проводити навчання з питань охорони праці. Основними завданнями якого є інформування працівників про їх права і обов’язки в галузі охорони праці, поширення позитивного досвіду щодо створення здорових і безпечних умов праці на конкретних робочих місцях, профілактика аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань. Інформування про прийняті нормативно-правові акти з охорони праці та засоби колективного та індивідуального захисту, порядок їх використання та надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків. Також  технічні заходи передбачають:   - систематичне підтримання чистоти в приміщеннях і на робочих місцях;   - розробку та конструювання обладнання, що виключає виділення пилу, газів та пари, шкідливих речовин у виробничих приміщеннях;    - забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до повітря виробничого середовища;   - оснащення систем вентиляції та кондиціювання робочих місць із шкідливими умовами праці;  - забезпечення захисту працюючих від шуму, ультра- та інфразвуку, вібрації, різних видів випромінювання .

     Таким чином запобігання професійних захворювань і отруєнь здійснюється через виконання комплексу організаційних і технічних заходів, які направлені на оздоровлення працівників. Дуже важливо працюючи на потенційно небезпечному виробництві або з небезпечним обладнанням пам'ятати про засоби особистого захисту, правила поводження з таким обладнанням, адже від цього напряму залежить особисте здоров'я працівника.  Також роботодавцям та керівникам підприємства необхідно своєчасно та у повному обсязі забезпечувати працівників необхідними засобами індивідуального захисту, а також слідкувати за дотриманням робочих місць у стані відповідному до інструкцій з техніки безпеки.

Дотримання всіх правил та інструкцій допоможе запобігти неприємних ситуацій, та зберегти здоров'я працівників.

Лікар-лаборант санітарно-гігієнічної лабораторії          О.Жукова