Фото без опису

Оцінювання екологічної небезпеки пестицидів базуються на санітарно-гігієнічних і токсикологічних показниках пестицидів: здатність зберігати свої властивості в ґрунті і воді, здатність мігрувати ґрунтовим профілем, накопичення в сільськогосподарській продукції, вплив на природу. В той же час використання пестицидів обумовлено необхідністю збереження врожаю сільськогосподарських культур, тому їх вносять в грунти, і таким чином пестициди безперервно циркулюють у навколишньому середовищі. Циркуляція пестицидів обумовлена їх фізико-хімічними властивостями і умовами середовища, в яке вони потрапляють. Небезпеку несуть не тільки діючі речовини препаратів, але і продукти їх метаболізму. Незалежно від способу застосування основна маса пестицидів потрапляє в ґрунт. Кількості, в яких пестициди знаходяться у навколишньому середовищі, значно перевищують здатність природи до самоочищення. За сучасними даними, лише 1-3% фунгіцидів та інсектицидів досягають мети, лише 5-40% гербіцидів знищують бур’яни, а не використані кількості залишаються в ґрунті. Ґрунт є проміжною ланкою в кругообігу пестицидів у біосфері. З ґрунту вони можуть потрапляти у води поверхневого та підґрунтового стоку, атмосферу, а через продукти рослинного й тваринного походження – в організм людини. Пестициди здатні циркулювати в навколишньому середовищі тривалий час – деякі до 40 років і більше. Найбільш небезпечна міграція стійких пестицидів. Старі сховища агрохімікатів є постійним джерелом забруднення прилеглих ґрунтів. Це серйозна проблема для довкілля внаслідок полікомпонентності забруднення, високої токсичності компонентів та неналежних умов зберігання.

Попри так звану користь для врожаю, пестициди несуть значно більший негативний вплив на довкілля та на життя і здоров’я людини.
Пестициди здатні накопичуватися і у сільськогосподарській продукції, з якою потрапляють у організм людей та тварин. Аналогічно згубно на організм людини впливає вода, повітря, забруднені пестицидами. Так, потрапляння пестицидів у організм людини викликають утруднення дихання, ураження центральної нервової системи, сильний головний біль, розлади шлунку, підвищення температури та навіть настання коми. Постійні надходження пестицидів в організм людини, супроводжуються різким зниженням маси тіла, слуху, розвитком катаракти, алергічних реакцій.

Використання пестицидів  допомагає захистити урожай від шкідників та хвороб, Проте шкода від їхнього використання є значно більшою. Пестициди переносяться на сусідні території, потрапляють у підземні води, у ґрунти, в організм тварин та людей, заподіюючи шкоду довкіллю та організму людини.

  Варто пам’ятати, що захист  здоров’я,  залежить від активності та свідомості кожного з нас.

 

Фельдшер-лаборант санітарно-

гігієнічної лабораторії                                                                С.Томин