Фото без опису

 

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

 

1. Організатор: Виконавчий комітет Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області.

2.

№ об’єкта конкурсу

№ марш-руту

Назва маршруту

Режим роботи

Пасажиро-вмісність, не менш, чол.*

Кількість автобусів**

Інтервал руху

Особливості періодичності виконання перевезень

1

1

С.Майдан-Добротів

звичайний

8

1

Двічі на день

5 днів на тиждень

 

 

 

 

 1. Умови конкурсу:

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Ланчинської селищної ради Надвірнянського району Івано-Франківської області 24 січня 2023 року № 7.

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про автомобільний транспорт», постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

УМОВИ

організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у межах території Ланчинської територіальної громади

Загальні положення

1. Умови організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування у межах території Ланчинської територіальної громади (далі – Умови) розроблені відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт", Постанов Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року №1081 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, від 18.02.1997 року №176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" (далі – відповідно Порядку та Правил), інших нормативно–правових актів та визначають процедуру підготовки та проведення конкурсу на перевезення пасажирів на маршруті загального користування в межах території Ланчинської територіальної громади і є обов'язковими для виконання Організатором, конкурсним комітетом та автомобільними перевізниками.

2. Метою проведення конкурсу є реалізація основних напрямків розвитку галузі автомобільного транспорту, створення безпечних умов для перевезення пасажирів автомобільним транспортом, покращення якості пасажирських перевезень, створення конкурентного середовища, забезпечення оновлення рухомого складу, підвищення рівня безпеки перевезень пасажирів, забезпечення виконання соціально значущих перевезень.

3. Об'єктом конкурсу є: місцевий автобусний маршрут, група маршрутів (об'єкт затверджується рішенням виконавчого комітету).

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування здійснюватимуться у звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі.

4. У конкурсі на визначення пасажирського Перевізника на автобусному маршруті загального користування можуть брати участь претенденти, в яких на законних підставах та у достатній кількості є в наявності транспортні засоби відповідного класу та які мають власну або виробничо–технічну базу інших підприємств, яка відповідає встановленим технічним нормативам і вимогам, мають ліцензію на право здійснення перевезення пасажирів автобусами, відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до перевезень на території Ланчинської територіальної громади, повинні:

- відповідати стандарту заводу-виготовлювача як автобус міського класу (малий, середній , великий, категорії М2, М3, клас А, клас В, клас І);

- відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам;

- бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства;

- перебувати в належному технічному і санітарному стані;

- бути укомплектованими відповідно до вимог Правил дорожнього руху, Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту в Україні.

5. До участі у конкурсі не допускаються юридичні або фізичні особи, які:

5.1. визнані банкрутами, або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб'єкта господарювання;

5.2. подали на розгляд документи не в повному обсязі або такі, що містять недостовірну інформацію;

5.3. не відповідають вимогам статті 34 Закону України "Про автомобільний транспорт";

5.4. пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів, які не мають документів щодо відповідності конструкції вимогам безпеки і не зареєстровані як автобуси;

6. Пільгові перевезення пасажирів

6.1 Пільгові перевезення пасажирів, які відповідно до законодавства користуються такими правами, забезпечують автомобільні перевізники, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування (звичайний режим руху).

Види та обсяги пільгових перевезень встановлюються Організатором щорічно.

6.2 Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно із законодавством.

Підготовка конкурсу

7. Конкурс є відкритим для всіх претендентів. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор, виходячи з потреб громади в пасажирських перевезеннях.

8. Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет.

9. Персональний склад конкурсного комітету затверджується рішенням виконавчого комітету, який призначає голову, його заступника та секретаря. Секретар конкурсного комітету призначається організатором з числа представників організатора або робочого органу і включається до складу конкурсного комітету без права голосу. Свою діяльність конкурсний комітет здійснює відповідно до законодавства України, рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови.

10. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб'єктів господарювання–автомобільних перевізників, які є перевізниками – претендентами або які провадять діяльність на ринку перевезень пасажирів, а також представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

Із складу конкурсного комітету 50 відсотків – представники органів виконавчої влади та (або) органів місцевого самоврядування, решта – представники громадських організацій, з яких 50 відсотків – пов'язані з діяльністю автомобільного транспорту.

Чисельність складу конкурсного комітету визначається Організатором за поданням наведених у даному пункті органів та організацій.

11. Члени конкурсного комітету:

- беруть участі в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і  забезпечують  прийняття  рішення  про визначення переможця конкурсу;

- мають право на ознайомлення з  усіма  матеріалами,  що стосуються  проведення  оцінки  за бальною системою пропозицій перевізників-претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу;

- зобов'язані дотримуватися норм законодавства, Порядку, об'єктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

12. Оголошення про проведення конкурсу на визначення автомобільного перевізника

12.1. Організатор або робочий орган публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації  не пізніше ніж за 30 календарних  днів до початку конкурсу оголошення про конкурс,  яке повинне містити таку інформацію:

1) найменування Організатора та робочого органу;

2) порядковий номер та основні характеристики кожного об'єкта конкурсу: номер   маршруту, найменування кінцевих зупинок, кількість оборотних рейсів або кількість автобусів для забезпечення перевезень, вимоги до автобусів щодо класу (категорії), комфортності та пасажиромісткості,  режим  руху та інтервал;  

3) умови конкурсу;

4) порядок одержання необхідної інформації про об'єкт конкурсу;

5) кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

6) найменування організації, режим її роботи та адреса,  за якою подаються документи для участі в конкурсі;

7) місце  та  дата  одержання бланків документів для участі в конкурсі;

8) місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

9) розмір плати за участь у конкурсі;

10) телефон  для   довідок  (електронна  адреса  або  адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу;

13.  Подання документів для участі у конкурсі

13.1 Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає на кожний об'єкт конкурсу окремо заяву за формою і такі документи:

1) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;

2) нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може  подаватися  в  одному примірнику,  якщо  перевізник-претендент  бере  участь  у  кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

3) перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті;

4) копії  ліцензійних  карток   на   кожний   автобус,   який пропонується до використання на автобусному  маршруті;

5) документ,  що  підтверджує  внесення  плати  за  участь  у конкурсі;

 6) копії свідоцтв про реєстрацію  транспортних  засобів  або тимчасових  реєстраційних  талонів автобусів,  що пропонуються до використання на маршруті;

 7) копію  документа,  що  підтверджує  проведення процедури санації (за умови проведення санації);

 8) письмову інформацію про наявність або відсутність транспортних засобів,  що  пристосовані  для  перевезення  осіб  з особливими потребами;

 9) анкету, в якій передбачені питання, що будуть враховані під час розрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників–претендентів.

13.2 Документи для участі в конкурсі подаються перевізником–претендентом у закритому конверті.

Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі, відкривається представником Організатора наступного дня після закінчення строку їх прийняття, в присутності претендента чи його представника та не менш ніж двох членів конкурсного комітету, про що складається відповідний акт.

Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначаться Організатором і не може становити менш як 10 робочих днів до дати проведення конкурсу.

13.3 Документи,  що  безпосередньо  стосуються  конкурсу,  які надійшли до Організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від підприємств,  установ та організацій, які не є перевізниками-претендентами, подаються на розгляд конкурсного комітету.

13.4 До заяви автомобільного перевізника додається анкета за формою, в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі в конкурсі, та під час розрахунків за бальною  системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

13.5 Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

13.6 Якщо  перевізник-претендент   бере   участь   у   кількох конкурсах,   які   проводяться  на  одному засіданні  конкурсного комітету,  а  подані  ним  пропозиції   достатні   для   виконання перевезень  тільки  на  частині  об'єктів  конкурсів,  він повинен визначити пріоритети щодо визнання його  переможцем  у конкурсах, про  що  робиться запис у розділі ІV заяви, і в разі визнання його переможцем у  конкурсі  (конкурсах)  з вищим пріоритетом до участі в інших конкурсах він не допускається. При цьому плата за участь у конкурсах не повертається.

13.7 За роз'ясненнями щодо оформлення документів для участі  в конкурсі    перевізник-претендент має  право  звернутися  до Організатора або робочого органу,  які  зобов'язані  надати  їх  в усній  чи  письмовій  формі  (за  вибором перевізника-претендента) протягом трьох днів.

13.8 Будь-яка інформація про зміни умов конкурсу повинна  бути доведена до відома всіх перевізників-претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

13.9  Достовірність   інформації, викладеної у заяві та  документах,  визначених  пунктом 14.1 цих Умов,  перевіряється Організатором не пізніше ніж за два дні  до дати проведення конкурсу. У разі подання недостовірної інформації, перевізник до конкурсу не допускається, кошти не повертаються.

13.10 Під час приймання документів Організатор або робочий орган повинен створити умови для одержання перевізником-претендентом детальної інформації про характеристики об'єкта конкурсу.

13.11 Подані на конкурс  документи реєструються Організатором або робочим органом у журналі обліку. Документи,  подані несвоєчасно,  не  реєструються  і  повертаються автомобільному  перевізникові  з повідомленням про спосіб повернення коштів, внесених за участь в конкурсі.

Проведення конкурсу та визначення переможця

14. Під час проведення конкурсу конкурсний комітет  розглядає пропозиції перевізників-претендентів виключно за такими показниками:

 • наявність достатньої кількості  автобусів,  які  відповідають умовам   конкурсу   за  класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність додаткового обладнання);
 • наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для їх заміни в разі виходу техніки з ладу;
 • наявність транспортних  засобів,  призначених для перевезення осіб з особливими потребами;
 • строк експлуатації   автобусів   (рік   виготовлення,   строк фактичної експлуатації);
 • наявність та характеристика виробничої бази;
 • умови підтримання  належного  технічного та санітарного стану рухомого складу;
 • умови контролю технічного стану  транспортних  засобів  перед виїздом;
 • умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
 • досвід роботи  перевізника-претендента;
 •  наявність та тяжкість порушень  безпеки  дорожнього  руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;
 • якість роботи автомобільного перевізника на  даному маршруті (у  разі  обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу);
 • інвестиційний розвиток суб'єкта господарювання, соціальний ефект від його діяльності.

15. Під  час проведення конкурсу представники Організатора та органів державного контролю, які входять  до  складу  конкурсного комітету,  відповідно  до  їх  компетенції  надають інформацію  про діяльність перевізника-претендента.

Представники органів державного контролю несуть персональну відповідальність за достовірність поданої інформації відповідно до законодавства.

16. У разі участі  в  конкурсі  двох  або  більше перевізників-претендентів  конкурсний  комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Сумарна кількість балів, одержаних кожним перевізником-претендентом є підставою  для визначення переможця конкурсу.

17. Під  час  проведення  конкурсу запрошуються всі перевізники-претенденти, що  беруть участь у конкурсі, у присутності  яких оголошуються конкурсні пропозиції.  Претендентам надається право на обґрунтування запропонованих ними конкурсних пропозицій. Під час проведення конкурсу додаткові пропозиції від перевізників – претендентів не приймаються.

18. У разі відсутності керівника перевізника-претендента на конкурсі  його  інтереси  може представляти особа, яка  має довіреність, видану перевізником-претендентом.

19. У разі  відсутності  на конкурсі представника перевізника-претендента конкурсний  комітет  розглядає  конкурсні пропозиції, викладені в поданих претендентом документах.

20. Переможцем   конкурсу  визнається  перевізник-претендент, який за результатами розгляду  набрав найбільшу  кількість  балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

Претендентом, який  посів друге  місце, визнається перевізник-претендент,  який  за результатами   розгляду   набрав найбільшу  кількість балів відповідно до системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів  без  урахування   показника   переможця конкурсу.

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, переможець визначається шляхом голосування.

21. Рішення про результати конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як половини його складу, у тому числі голови конкурсного  комітету  або  його заступника, простою більшістю голосів.

У разі  рівного  розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за  його  відсутності  голос  заступника голови конкурсного комітету).

22. Під час проведення засідання конкурсного комітету здійснюється технічний аудіозапис.

Аудіоматеріали засідань зберігаються в організатора протягом усього строку дії укладеного за результатами конкурсу договору.

23. Рішення  конкурсного  комітету  про  визначення переможця конкурсу,  а також перевізника-претендента,  який за  результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу,  у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписують  голова  та секретар конкурсного комітету,  і подається організатору.

24. Протокол засідання конкурсного комітету  повинен  містити інформацію про:

- номери та назви об'єктів конкурсу;

- найменування перевізників-претендентів;

- результати голосування   членів   конкурсного   комітету  або результати,  отримані  за  бальною  системою   оцінки   пропозицій перевізників-претендентів;

- рішення конкурсного   комітету   про   визначення   переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

25. Рішення  конкурсного  комітету  щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням виконавчого комітету  протягом  не більш як 10 робочих днів з дня   проведення   конкурсу.

26. Витяги   з   протоколу   засідання  конкурсного  комітету подаються  на  підставі  письмової  заяви  перевізника-претендента протягом 30 днів з дня її надходження.

27. Організатор укладає з переможцем  конкурсу договір, затверджений рішенням виконавчого комітету, згідно  з  умовами визначеного конкурсу.

 У разі  письмової відмови перевізника-претендента,  який став переможцем  конкурсу,  від  укладення  з Організатором   договору,  договір  укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце.

У договорі (додатках до договору) визначаються умови перевезень  на рейсах та/або маршруті (маршрутах)  відповідно до визначеного об'єкта конкурсу.

Якщо перевізник-претендент брав участь і визнаний  переможцем у  кількох  конкурсах,  договір  укладається на кожний об'єкт конкурсу окремо.

Строк дії  договору,  який  укладається,  за результатами конкурсу, становить п'ять років.

 Дія договору  не  може  бути достроково зупинена в частині відносин  щодо  обслуговування  окремих  маршрутів та/або виконання окремих рейсів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.

Строк дії договору не може бути продовжено, а маршрути включаються до об’єкта іншого конкурсу.

28.  Організатор має право не вводити в дію рішення конкурсного комітету стосовно окремих конкурсів у разі виявлення та підтвердження фактів подання перевізником – претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації. У такому разі перевізнику – претенденту, який подав недостовірну інформацію, не повертається плата за участь в конкурсі, а надсилається відповідне повідомлення протягом 30 днів з дня проведення конкурсу. 

29. Організатор має право:

 • провести конкурс  до  моменту  закінчення строку дії договору, однак не раніше ніж за три місяці до цього.  У  такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу,  починається  після   закінчення   строку   дії   чинних документів на перевезення;
 • достроково розірвати договір автомобільного перевізника в  разі  порушення  ним  умов  договору і  укласти  договір  з  автомобільним перевізником,  який брав участь у відповідному  конкурсі  і  посів друге  місце, на строк дії договору, який було розірвано (анульовано), а у разі його відмови іншого, один раз  на  строк  до  трьох  місяців  до  проведення конкурсу;
 • достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі виявлення фактів подання на конкурс недостовірних відомостей;
 • у разі   відкриття  нового  автобусного  маршруту,  укласти договір   автомобільному  перевізнику  один раз  на строк до трьох місяців,  після чого за результатами роботи на  маршруті  приймати  рішення  щодо  подальшого   функціонування маршруту та необхідності проведення конкурсу. Включення до об'єкта конкурсу нового автобусного маршруту проводиться після  погодження організатором техніко - економічного обґрунтування;
 • у разі   відмови   перевізника-претендента,   який   визнаний переможцем конкурсу,  та перевізника - претендента, який посів друге місце,  від укладення договору, укласти договір з автомобільним перевізником один раз на строк до трьох місяців до проведення конкурсу;
 • у разі  визнання  недійсним чи  скасування судом рішення конкурсного комітету, договору, укласти договір один раз на строк до трьох місяців з автомобільним перевізником  для  виконання  перевезень,   зумовлених   об'єктом конкурсу, та виставити об'єкт на новий конкурс;
 • у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово (до винесення судом рішення по суті) автомобільного перевізника для виконання перевезень, зумовлених об'єктом конкурсу.

30. Контроль  за  виконанням умов договору здійснює Організатор.

Фінансування проведення конкурсу та розгляд спорів

31. Фінансування  проведення  конкурсу  здійснюється Організатором за  рахунок коштів,  внесених перевізниками-претендентами як плата за участь у конкурсі, а також за рахунок власних коштів.

32. Розмір  плати  за  участь   у   конкурсі   встановлюється Організатором на підставі кошторису витрат і не може перевищувати 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на  дату  подання заяви про участь у конкурсі.

Кошторис може розроблятись окремо за видами об'єктів конкурсу з урахуванням таких характеристик:

 - кількість маршрутів (рейсів)  в одному об'єкті конкурсу;

 - наявність в  об'єкті  конкурсу  нових  та/або  діючих маршрутів (рейсів).

33. Перевізник-претендент,   який   бере   участь  у  кількох конкурсах, вносить плату за участь у кожному конкурсі окремо.

34. Кошторис витрат,  пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з:

- підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу;

- розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової інформації;

- організації приймання документів;

- перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації;

- аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу;

- підготовки інформаційних матеріалів  для  членів  конкурсного комітету;

- доведення результатів конкурсу  до відома перевізників-претендентів;

- подання перевізникам-претендентам  інформації  про  участь  у конкурсі;

- технічного забезпечення  конкурсу,  оренди або утримання приміщень для його проведення;

- виготовлення паспортів автобусних маршрутів.

 Кошторис затверджує Організатор.

35. Затверджений  Організатором  кошторис  є  підставою для визначення  суми,  яку  сплачує  перевізник-претендент за участь у конкурсі.

У разі  коли  сума  одержаних  від  перевізників-претендентів коштів   за   участь   у  конкурсі  менша  ніж  сума,  передбачена кошторисом, різницю оплачує Організатор.

36. Плата за участь у конкурсі вноситься перевізником-претендентом на рахунок Організатора.

37. Кошти,   сплачені  за  участь  у  конкурсі,  повертаються повністю у разі,  коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора (робочого органу), а також перевізникам – претендентам, які подали достовірну інформацію, за настанням обставин, визначених пунктом 54 Порядку та претендентам, у яких документи не були прийняті.

38. Перевізникам-претендентам,   які   не  стали  переможцями конкурсу,  плата  за  участь  у   конкурсі не повертається і використовується  на покриття витрат,  пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

39. У разі коли перевізник-претендент до  початку  проведення конкурсу офіційно   відмовився   від  участі  у  конкурсі,  йому повертається частина суми, сплаченої за участь у конкурсі:

 - за умови відкликання заяви до завершення приймання документів - 80 відсотків плати;

- за умови відкликання   заяви   після  завершення  приймання документів, але до проведення конкурсу – 60  відсотків.

Розгляд спорів та відповідальність за порушення чинного законодавства.

40. Скарги  за  результатами   конкурсу   можуть   подаватися протягом десяти днів   з  дати  його  проведення  та  розглядатися Організатором протягом тридцяти днів з дня  надходження  скарги  від перевізника-претендента. Неврегульовані Організатором спори розв'язуються в установленому порядку. Скарги, що надійшли з порушенням установленого строку, не розглядаються.

 

4. Необхідну інформацію про об'єкти конкурсу можна отримати за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Ланчин, вулиця Шкільна, будинок 3 Ланчинська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області.

5. Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі 06 лютого 2023 року, до 17 год. 00 хв. (за Київським часом) включно.

6. Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами.

Документи для участі в конкурсі подаються перевізником-претендентом у двох закритих конвертах (пакетах).

Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному. Конверти  опускаються в скриньку з позначенням «Для документів на конкурс». Скринька знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Ланчин, вулиця Шкільна, будинок 3 Ланчинська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області.

7. Проведення засідання конкурсного комітету відбудеться «13» лютого 2023 року, за адресою: Івано-Франківська область, Надвірнянський район, селище Ланчин, вулиця Шкільна, будинок 3 Ланчинська селищна рада Надвірнянського району Івано-Франківської області із 10-00 год.

 

ПРИМІТКА : Під час повітряної тривоги консультації не надаються та документи не приймаються.