Фото без опису

 

УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

НАДВІРНЯНСЬКИЙ  РАЙОН

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

 

Р І Ш Е Н Н Я

проект

 

від               2022 року №                                                     селище Ланчин

Про виконання селищного бюджету за 2021 рік

 

Керуючись статтями 78 та 80 Бюджетного кодексу України, статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію начальника Управління фінансів щодо стану виконання селищного бюджету за  2022 рік, виконком селищної  ради

 

В И Р І Ш И В:

1.Інформацію щодо виконання селищного бюджету Ланчинської селищної ради територіальної громади за  2021 рік взяти до уваги (додається);

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій Ланчинської селищної ради.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                               Надія ДАНИЛЮК

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

до звіту про  підсумки виконання  селищного бюджету Ланчинської територіальної громади за 2021 рік

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОННАННЯ БЮДЖЕТУ

Селищний бюджет Ланчинської територіальної громади на 2021 рік затверджено рішенням селищної ради від 24.12.2020 р № 23-3/2020 «Про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади на 2021 рік». Відповідно до рішення доходи  бюджету затверджено у сумі 69 944 400, гривень, в тому числі: доходи загального фонду – 67 227 900,0 гривень, доходи спеціального фонду 2 716 500,0 гривень; видатки бюджету затверджено в сумі 69 944 400,0 гривень, в тому числі: видатки загального фонду – 67 227 900,0 гривень, видатки спеціального фонду – 2 716 500,0 гривень. Резервний фонд селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  затверджено у сумі 200 000,0 гривень.

За 2021 рік до селищного бюджету територіальної громади з урахуванням трансфертів надійшло доходів 71 409 577,0 гривень, в тому числі: доходів загального фонду 70 117 642,0 гривень, доходів спеціального фонду 1 291 935,0 гривні.

Бюджет територіальної громади по видатках загального та спеціального фонду за 2021 рік з урахуванням трансфертів становить 70 556 738,64 гривні в тому числі видатки загального фонду – 67 747 492,57 гривень, та видатки спеціального фонду – 2 809 246,07  гривні.

2. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Ланчинська територіальна громада створена в  2017 році. Перша сесія відбулася 31.11.2017 року. У 2019 році до складу Ланчинської ТГ увійшла Середньо-Майданська сільська рада. Загальна чисельність населення – 11474 мешканців.

Всі населені пункти сполучені громадським транспортом з районними та обласним центрами. Кількість автобусних маршрутів та щоденних рейсів, діючих на території ТГ достатня, аби задовольнити потреби місцевого населення в транспортному сполученні, не враховуючи транзитних маршрутів через селище.

Важливим для розвитку громади є також наявність залізничного сполучення – станція в смт Ланчин. На даний час через селище проходять Коломийський та Яремчанський напрямок залізниці. Залізничний транспорт має великий невикористаний перевізний потенціал, який може бути задіяний для перспективних потреб населення і промисловості.

Територія Ланчинської  ТГ складає 84,82 км2. Найбільше земельних площ громади в межах населених пунктів зайнято землями сільськогосподарського призначення – 36,82км.2 лісами – 38,3 км.2 та 9,72км2  - під забудовою.

Впродовж  2021 року  територіальна громада спрямовувала свою діяльність на організацію та виконання заходів, визначених урядовими документами, дорученнями вищих органів влади, програмою соціально-економічного та культурного розвитку, галузевими програмами, які функціонують в громаді.  Першочергова увага приділялась збереженню позитивних тенденцій попередніх років, а також вирішенню комплексу питань, пов’язаних із покращенням стандартів життя громадян, забезпеченням соціального захисту населення, розвитком галузей реального сектору економіки, виконанням запланованих пріоритетних завдань.

Основними бюджетоутворюючими підприємствами на території Ланчинської громади є:

 • ДП «Делятин держлісгосп» - 272885,0 грн. (питома вага складає 2,17% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету);
 • ПАТ «Укрзалізниця» - 561372,0 грн. (питома вага складає 4,1% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету)
 • ТзОВ «Прикарпатсервіс» - 300120,0 грн. (питома вага складає 2,4% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету)
 • «Лани Корсульщини»– 493 561,0 грн. (питома вага складає 4% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету)
 • ПП «Надія-Будкомпані» - 132 364,8 грн. (питома вага складає 1,06% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету)
 • ТзОВ НК-6 (СПАР)-  219 730,0 грн. (питома вага складає 1,75% від загальної суми власних надходжень до загального фонду бюджету).

3. ДОХОДИ

Доходи селищного бюджету об’єднаної територіальної громади у 2021 році з урахуванням трансфертів склали 71 433 242,28 гривень , що на 188 737,72 гривень менше або становить 99,71 % від плану з урахуванням змін, уточнений план – 71 621 980,0  гривень в тому числі:

- загальний фонд – 70 138 568,0 гривень (100,23 % від плану з урахуванням змін – 69 953 500,0 гривень);

- спеціальний фонд – 1 291 935,41 гривень (77,43 % від плану з урахуванням змін – 1 668 480,0 гривень).

Власні надходження до селищного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів склали 13 377 143,62 гривень (101,45 % від плану з урахуванням змін – 12 397 500,0гривень), в тому числі:

- загальний фонд – 12 597 818,37 гривень (101,45 % від плану з урахуванням змін – 12 397 500,0 гривень);

- спеціальний фонд – 779 325,25 гривень (67,55 % від плану з урахуванням змін – 1149495,2 гривень).

Податок та збір на доходи фізичних осіб є найвагомішою (62,8 %) за обсягами наповнення складовою власних надходжень селищного бюджету у 2021 році та складає 7903215,54 гривень (104,7 % від плану з урахуванням змін – 7 550 000,0 гривень).

Рентної плати та плати за використання інших природніх ресурсів надійшло до селищного бюджету у звітному періоді надійшло 125 172,01 гривень (78 % від плану з урахуванням змін – 160 000,0 гривень).

Внутрішні податки на товари та послуги (акциз) – за звітний період надійшло 408 002,52 гривень (46,9 % від плану з урахуванням змін – 870 000,0 гривень).

Податку на майно у звітному періоді надійшло 2 224 944,11 гривень (107,22% від плану з урахуванням змін -  2 075 000,0 грн.).

Єдиного податку до селищного бюджету у 2021 році надійшло 1818534,78 гривень (108,2 % від плану з урахуванням змін – 1 680 000,0гривень).

Власні надходження бюджетних установ (спеціальний фонд) за звітний період склали 544 845,0гривень (101,8 % від плану з урахуванням змін – 535 000,0 гривень).

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності за звітній період склали 213431,16 грн. (34,8 % від плану з урахуванням змін – 518 984,0 гривень).

4. ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

У звітному періоді селищною радою проводилася виважена політика видатків, спрямована на підвищення їх ефективності, фінансування відповідно до планових показників в першу чергу соціально-захищених видатків та усіх соціальних виплат та допомоги.

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки селищного бюджету за 2021 рік проводились відповідно до помісячного розпису асигнувань загального і спеціального фонду селищного бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік, відповідно до встановлених бюджетних призначень головним розпорядником бюджетних коштів, затверджених рішенням селищної ради від 24.12.2020р. № 23-3/2020 «Про селищний бюджет об’єднаної територіальної громади на 2021 рік» (з урахуванням змін).

Обсяг здійснених видатків селищного бюджету територіальної громади 2021 рік склав 67 747 492,57 гривень, або 98,27 % від уточненого плану (уточнений план – 64 160 766,81 гривень).

У тому числі:

- видатки загального фонду  - 67 747 492,57 гривень (99,19 % уточнених планових призначень – 68299820,06 гривень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 386 925,05 гривень, видатки головних розпорядників – 67360567,52 гривень;

- спеціального фонду – 2809246,07 гривень (53,4 % уточнених планових призначень – 5 261 254,5гривень), з них трансферти, спрямовані іншим бюджетам – 84200,0 гривень, видатки головних розпорядників – 2725046,07 гривень.

За результатами виконання селищного бюджету за 2021 рік виникло  недофінансування за такими захищеними статтями видатків:

 • 0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

КЕКВ 2120 – 6406,31 грн.

 • 0611021 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

КЕКВ 2111 – 230 990,0 грн.

КЕКВ 2120 – 5000,0 грн.

 • 0611070 Надання позашкільної  освіти позашкільними закладами освіти. заходи із позашкільної роботи з дітьми.

КЕКВ 2120 – 5632,57 грн.

 • 0611080 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

КЕКВ 2111 – 28117,52 грн.

КЕКВ 2120 – 7000,0  грн.

 

Структура видатків загального і спеціального фонду селищного бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків бюджету

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 0100  «Державне управління»

Кошти виділені  на  державне управління по загальному фонду за 2021 рік  при уточненому плані за звітний період в сумі 11242834,95 гривень фактично виконано в сумі 11182351,54 гривень, або на 99,46 %.

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 9 933 170,93 гривень (99,44 % від плану з урахуванням змін – 9 989 365,48 гривень);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 275 752,19 гривень (99,92 % від плану з урахуванням змін – 275 969,19 гривень);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 190 586,74 гривень (97,91 % від плану з урахуванням змін – 194 658,60 гривень);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 473958,40 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін – 473958,40 гривень);

- КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм » – 62798,50 гривень (100 % від плану з урахуванням змін – 62798,50 гривень);

- КЕКВ 2700 «Соціальне забезпечення» – 237000,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін- 237000,0);

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 9084,78 гривень (100% від плану з урахуванням змін – 9084,78 грн.

 

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 1000 «Освіта»

В галузі освіти по загальному та спеціальному фондах селищного бюджету у 2021 році на утримання установ і закладів освіти здійснено видатків на суму 50 039 224,25 гривень, що становить 98,9 % від плану з урахуванням змін – 50 585 073,35 гривень.

Видатки по загальному фонду за звітний період фактично виконано в сумі 49565509,24 гривень (в тому числі освітня субвенція з державного бюджету 32 294 200,0 гривень) або на 99,07 % при уточненому плані в сумі 50028873,35 гривень.

Видатки по спеціальному фонду звітний період виконано в сумі 473715,01гривень або на 85,17 % при уточненому плані в сумі 556200,0 гривень.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду за галуззю «ОСВІТА» склала 283 146,4 грн. Дебіторська заборгованість відсутня.

По спеціальному фонду кредиторської та дебеторської заборгованості немає.

0111010 Дошкільна освіта

Загальний фонд

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 4697350,87 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 37018,17 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 3175,0 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 159667,63 гривень (99,79 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 12329,82 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 220060,4 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 680,0 грн. (100,0 % від плану з урахуванням змін).

Спеціальний фонд

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 198152,01гривень (76,21 % від плану з урахуванням змін)

 1020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами.

Загальний фонд

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 5 933 193,54 гривень (96,16 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 212065,24 гривень (96,53 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2230 «Продукти харчування» 250069,8 гривень (80,56 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 195302,1гривень (97,4% від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1774004,61 гривень (99,96 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 2840,0 грн. (99,96 % від плану з урахуванням змін).

1031 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 32 294 200,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

1061 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»

Загальний фонд

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 252619,9 грн. (99,99 % від плану з урахуванням змін);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 49 000,0 грн. (100,0 % від плану з урахуванням змін);

Спеціальний фонд

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 21200,0 гривень (100,0 % від плану з урахуванням змін);

 

1070 Надання позашкільної  освіти позашкільними закладами освіти. заходи із позашкільної роботи з дітьми.

Загальний фонд

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 987824,54 гривень (95,91 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4993,0 гривень ( 99,86 % від плану з урахуванням змін);

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 3800,0 грн. (100,0 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 17 000,0 гривень (100% від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 705,0 гривень (100% від плану з урахуванням змін).

 

1080 Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

Загальний фонд

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 2254083,61 гривень (95,72 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 4863,61 гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 39926,4 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 705,0 гривень (100% від плану з урахуванням змін).

Спеціальний фонд

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 254363,0 гривень (105,98 % від плану з урахуванням змін, перевиконання за рахунок коштів від власних надходжень).

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 2000 «Охорона здоров’я»

 

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Загальний фонд

- КЕКВ 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по розробці державних (регіональних програм)» - 19910,0 гривень ( 100% від плану з урахуванням змін).

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – 175000,0 гривень (97,15 % від плану з урахуванням змін).

- КЕКВ 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» - 40000,00 гривень ( 100% від плану з урахуванням змін).

- КЕКВ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет» -193959,19 гривень ( 98,78% від плану з урахуванням змін – 196359,19 гривень).

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» 193959,19 гривень (98,19 % від плану з урахуванням змін).

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 3000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Видатки селищного бюджету на здійснення заходів із соціального захисту та соціального забезпечення у звітному періоді склали 628163,33 гривень, що становить  93,13% від плану з урахуванням змін.

0113031 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» – 9120,95 гривень (91,21 % від плану з урахуванням змін).

0113032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)- 1242,38 гривень (82,83 % від плану з урахуванням змін).

0113035 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

- КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 15000 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

- КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» 140300. гривень (94,49 % від плану з урахуванням змін).

 

0113104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою інвалідністю

КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 462500,00 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 4000 «Культура i мистецтво»

Видатки селищного бюджету на утримання установ і закладів культури у звітному періоді склали 2791937,56 гривень, що становить 99,98 % від плану з урахуванням змін- кошти загального фонду.

0114030 Забезпечення діяльності бібліотек

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 1 231 474,52 гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 8264,62  гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 1250,0 гривень (100% від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 82336,0 гривень, (100 % від плану з урахуванням змін);

 

0114060 Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 996092,36 гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 21711,66  гривень (97,75 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 78545,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

 

0114081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва»

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 372263,4 гривень (100% від плану з урахуванням змін);

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 5000 «Фізична культура і спорт»

Видатки на проведення спортивної робити за 2021 рік склали 30 000,0 гривень (100 % виконання уточненого плану за рік).

Загальний фонд

0115011 Проведення навчальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

- КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -  30000,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 6000 «Житлово-комунальне господарство»

      0116030 Організація благоустрою населених пунктів

Загальний фонд

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 92 999,5гривень (90,52 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 128545,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

- КЕКВ 2610 «Поточні трансферти» - 967 047,51гривень (99,90 % від плану з урахуванням змін)

Спеціальний фонд

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 11035,79  гривень;

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 49964,21 гривень;

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 568 999,66 гривень (100% від плану з урахуванням змін);

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 7000 «Економічна діяльність»

Видатки на економічну діяльність у 2021 році склали 1709486,04  гривень – 42 %  від уточненого плану.

0117130 Здійснення заходів із землеустрою

Спеціальний фонд

 • КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» 49984,8 гривень ( 100% від плану з урахуванням  змін).

 

          0117330 Будівництво інших об`єктів комунальної власності

Спеціальний фонд

 • КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 38754, 0 гривень ( 96,89 % від плану з урахуванням  змін).

 

0117350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Загальний фонд

 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» - 18930,0 гривень ( 100% від плану з урахуванням  змін).

Спеціальний фонд

 • КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 47950,0 гривень ( 100% від плану з урахуванням  змін).

 

0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»

Спеціальний фонд

 • КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 57829,0 гривень ( 2,75% від плану з урахуванням  змін).

 

0117370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Загальний фонд

 • КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» - 49747,64 гривень ( 100% від плану з урахуванням  змін).

Спеціальний фонд

- КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» 302341,76 гривень (99,13 % від плану з урахуванням змін);

 • КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» - 918318,4 гривень ( 86,37 % від плану з урахуванням  змін).

 

0117390 Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

Загальний фонд

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 25488,0 гривень; (100 % від плану з урахуванням змін)

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 88350,0 гривень; (91,55 % від плану з урахуванням змін)

Спеціальний фонд

- КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» – 339900,0 гривень (89,82 % від плану з урахуванням змін).

 

0117680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування»

Загальний фонд

 • КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» - 23189,0 гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 8000 «Інша діяльність»

Видатки за кодом «Інша діяльність» за звітний період склали 1 324 440 гривень, що становить 99.7 % від уточненого плану на рік – кошти  загального  фонду.

0118130 Забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони

- КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» 1 219 900 гривень (99,99 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 42985,71  гривень (100% від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 9 552  гривень (100 % від плану з урахуванням змін);

- КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 51 999 гривень, (100 % від плану з урахуванням змін);

 

ТПКВКМБ/ТКВКБМС 9000 «Міжбюджетні трансферти»

З селищного бюджету іншим бюджетам у 2020 році здійснено трансфертів на суму 484325,05  гривень (100 % від плану з урахуванням змін).

Найменування бюджету

Сума, грн.

Цільове призначення міжбюджетного трансферту

Делятинський селищний бюджет

197825,05

 

Плата за освітні послуги, щонадаються учням Ланчинського ліцею Делятинським МНВК

Надвірнянський міський бюджет

30 000,0

Фінансування на утримання комунальної установи «Інклюзивно ресурсний центр» Надвірнянської міської ради

Надвірнянський міський бюджет

99 000,0

Фінансування робіт ремонту приміщення Ланчинського центру терапевтичної та паліативної допомоги в селищі Ланчин

Надвірнянський районний бюджет

10 000,0

Фінансування пільг населенню на оплату ЖКГ, а саме реабілітованим громадянам особам з інвалідністю до 18р. по зору

Надвірнянський районний бюджет

100 000,0

Фінансування виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

Івано-Франківський обласний бюджет

12 400,0

Співфінансування видатків на придбання ноутбуків для педагогічних працівників ЗЗСО для організації дистанційного навчання

Івано-Франківський обласний бюджет

20 100,0

Співфінансування видатків на закупівлю сучасних меблів та комп’ютерного обладнання на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «НУШ»

Івано-Франківський обласний бюджет

15 000,0

Субвенція Надвірнянському РВП ГУНП в Івано-Франківській обл. для поліцейського офіцера громади (придбання пального).

 

 1. ФІНАНСУВАННЯ

У 2021 році на фінансування видатків загального фонду бюджету  згідно рішень сесії Ланчинської територіальної громади спрямовано вільних залишків на загальну суму 1939 050,0 гривень з них:

-     обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального фонду бюджету – 1665250,0гривень  (318 000,0 гривень - капітальні видатки;653 000,0 гривень на оплату праці; 692 300,0 гривень – інші видатки).

-     залишок освітньої субвенції – 273 800,0 гривень.( 49 000,0 гривень  - на поточний ремонт їдальні; 224 800,0 гривень на придбання спортивного інвентарю)

Станом на 01.01.2022 року обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального фонду селищного бюджету територіальної громади склав  680723,3 гривень в тому числі:

Обсяг вільного залишку бюджетних коштів спеціального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (крім власних надходжень) на 1 січня 2022 року у сумі  75 212,69 гривень в тому числі:

- залишок коштів бюджету розвитку спеціального фонду об’єднаної територіальної громади у сумі 75 212,69гривень.

 

6. КРЕДИТУВАННЯ

За звітний період надання кредитів із селищного бюджету  територіальної громади не здійснювалося.

 1. МІЖБЮЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

До селищного бюджету протягом 2021р.  надійшло офіційних трансфертів на суму 58056098,8  гривень, з них

     до загального фонду бюджету:

 • 57540750,0 грн.

до спеціального фонду бюджету:

 • 515348,8 грн.

8. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

На 01 січня 2022 року на фінансуванні Ланчинської селищної ради перебували 9 установ соціально – культурної сфери, а саме 4 бібліотеки, 5 закладів культури: 1 будинок культури та 4 клуби штатна чисельність яких становить 21 штатних одиниць . Штатна чисельність апарату селищної ради та її виконавчого комітету становить 64 штатних одиниць. У 2021 році створено відокремлені юридичні особи  Управління фінансів  штатна чисельність якого становить 8 штатних одиниць та Відділ освіти молоді та спорту штатна чисельність якого 7 штатних одиниць.

Для забезпечення заходів з охорони здоров’я на території Ланчинської  територіальної громади діє комунальне підприємство ЦПМСД в складі якого працюють 27 штатні одиниці, що надають вторинну медичну допомогу та 37 штатних одиниць що надають первинну медичну допомогу та 12 - інший адміністративний персонал.

В галузі освіти: дошкільних закладів освіти – 1 , загальноосвітніх навчальних закладів – 4, школи естетичного виконання – 1 , заклад позашкільної освіти- 1 . Штатна чисельність яких становить 316 штатних одиниць.

Для запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха працює МПК – 12 штатних одиниць.

 

Начальник Управління фінансів                          Мар’яна ДАНИЛЮК