Фото без опису

Часом дорослі розлучаються і не можуть знайти спільної мови щодо місця проживання їхньої дитини, її матеріального утримання.

Що робити у таких випадках ?

Місце проживання дитини, яка не досягла 10 років, визначається за згодою батьків. Якщо батьки проживають окремо, місце проживання дитини, яка досягла 14 років, визначає вона сама.

Якщо батьки не дійшли згоди – спір вирішує орган опіки або суд. Варто знати, що якщо ви звернулися до органу опіки, то це не позбавляє вас права на звернення до суду.

У вирішенні спору беруться до уваги:

-ставлення батьків до виконання своїх батьківських обов’язків

-особиста прихильність дитини

-вік дитини

-стан здоров’я дитини

-інші обставини, що мають істотне значення

Закон не дозволяє залишити дитину з тим із батьків, який:

-не має самостійного доходу.

-зловживає спиртними напоями або наркотичними засобами

-аморальною поведінкою може зашкодити розвиткові дитини

Якщо жоден із батьків не відповідає вимогам, дитину передають:

-бабі, дідові або іншим залученим родичам.

-органу опіки та піклування.

Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання дитини з одним з батьків є обов’язковим до виконання, якщо протягом 10 днів від часу його винесення заінтересована особа не звернулася за захистом своїх прав або інтересів до суду.