ЗВІТ
керівника  Ланчинської  гімназії

Петруняка  М.В.  про свою діяльність перед педагогічним              

колективом та громадськістю  23  травня 2019 року.

1.    Персональний внесок  керівника у підвищення рівня організації  НВП у навчальному закладі:
1.1.    Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х класів у порівнянні за останні 3 роки).

Шановні учасники конференції!
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» керівник зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року. 
Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2018 – 2019 навчальний рік.
Як  керівник  навчального закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався    Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією керівника  гімназії, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу. 
Наша  гімназія  була  відкрита у 1999 році. Вона  розташована на земельній ділянці площею  0,5337 га.

  Моїм  основним  завданням  є  створення  сприятливого  середовища спрямованого  на  запланований  позитивний  результат:

Формування: 

–  національно  свідомого;

–   всестороннє розвинутого;

–  фізично  здорового  учня.

 

Проблемне  питання,  над  яким  працює  весь  колектив  гімназії:

–  Удосконалення  змісту, форм, методів  і  засобів  навчання  та  виховання, як  фактор  цілісного  формування  особистості.  
Протягом 2018 – 2019 навчального року мною, як керівником закладу, та педагогічним колективом зроблено певний внесок у підвищення рівня організації навчально – виховного процесу у нашій  гімназії. 
Відповідно до рішення  виконавчого  комітету  Ланчинської  селищної  ради ОТГ,   закріплена за закладом територія розподілена між класоводами та класними керівниками. Станом на 05.09.2018 року в закладі  навчалось  310 дітей.

Із  них здобувають:

початкову  освіту – 129  учнів;

базову  середню освіту  – 181  учень.

Середня наповнюваність класів становить  в загальному 18 учнів.

У  школі  укомплектовано  18  класів.

Останнім часом кількість учнів у школі залишається переважно  стабільною:
2016-2017 н.р. – 332 учні, 18 класів;
2017- 2018 н.р. – 328 учнів, 18 класів;
2018-2019н.р. – 310 учнів, 18 класів.
   Є  незначне  зменшення  кількості  учнів  у  зв’язку  з  виїздом  з батьками  за  межі  України.

 Протягом навчального року на базі гімназії  успішно проведені засідання методичних обєднань і семінарів (інтегрованих): англійської мови і зарубіжної літератури, (Півторак Н.В., Голіней Г.В., )української мови та літератури, (Маковійчук В.Ю., Щербатюк Л.М.) вчителів  початкового  навчання і ГПД  (Коновалюк М.О., Андрушко І.М., Тороус У.В., Гресько Н.Ю., Іванюк К.В.,), соціальних педагогів та практичних психологів (Чорнищук М.В.), образотворчого мистецтва, музичного мистецтва, трудового навчання (Герей О.В., Сенчук І., В.Пнявчук О.М.).

Всі учні 9 – х класів продовжили навчання у навчальних закладах: у 10-х класах ЗНЗ,  у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівня акредитації та  професійних  технічних  училищах.

Навчальний рік

Всього  учнів

9 кл.

Продовжують  навчання

Не  навчаються

10 кл

ВНЗ

І – ІІ р.акр.

Проф

техучилище

2014-2015

44

14

29

1

0

2015-2016

33

12

17

4

0

2016-2017

28

13

8

6

1 вибув за межі України

2017-2018

45

33

9

1

2 виїхали за межі України

2018-2019

37

 

 

 

 

 

           Перед педагогічним колективом стоять наступні завдання щодо підготовки учнів до ДПА та подашого навчання.

•реалізація завдань НУШ
•    розширення системи підготовки  до ДПА через додаткові, індивідуально-групові форми роботи;
•    активне впровадження тестування на уроках;
•    використання можливостей варіативної складової навчального плану для підготовки учнів до подальшого  навчання.
З   випускників  9 класу вступили (за  останні  3  роки) до ВНЗ  І-ІІ рівня акредитації – 34 (32 %); професійно технічні училища – 11 (10 %),  10 класів – 58 учнів (55 %).  Бачимо  непоганий високий показник вступу до вишів. Саме завдяки наполегливості адміністрації, педагогічного колективу  гімназії , тісній співпраці з батьками отриманий такий результат. 

 

1.2.    Створення  умов  для варіативності  навчання та вжиті заходи  щодо упровадження  інноваційних  педагогічних  технологій  у навчальний  процес.
Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу  гімназії, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками  гімназії, в закладі створені умови для вивчення іноземних мов (англійської мови) з 1 по 9 класи.  Виділено  додаткові  години 5 – 9 класах  з  різних  предметів. Навчальний  заклад  забезпечений  Інтернетом.

1.3.    Організація різних форм  позаурочної  навчально-виховної  роботи.
Виховна робота проводилася згідно плану виховної роботи  гімназії. Силами дитячого самоврядування, під керівництвом класних керівників, педагога – організатора , заступника керівника з навчально-виховної роботи були організовані і проведені на високому рівні шкільні свята.
Традиційними заходами в  гімназії  стали: Святкування  річниці незалежності  України, святкування  річниці  УПА, День  захисників  Вітчизни,  роковини  Голодомору, Новорічні  свята, Різдвяні  свята, Шевченківські  дні, Великодні  свята, День  матері, День вишиванки, свята  початку  і  закінчення  навчального  року, Дня Героїв України, День пам’яті  Небесної  Сотні, День соборності  України,

День  Героїв  в  бою  під  Крутами  і т.п.

  З  метою задоволення потреб і інтересів учнів у 2018 – 2019 н.р. було організовано роботу гуртків: “ Вокальне  мистецтво”;  “ Літературна творчість”;  “ Пізнай свій рідний  край”; “Юні  туристи краєзнавці”; “ Основи художньої комп’ютерної графіки”.  

     В закладі протягом 2018 – 2019 навчального року працювали секції з легкої атлетики, футболу.  

Всі  педагоги, які ведуть курси за вибором, гурткові заняття, факультативи мають належну професійну підготовку. Для здійснення навчального плану  гімназія  має необхідне кадрове, методичне та матеріально – технічне забезпечення.
    З метою якісної організації дозвілля та самоорганізації   вихованців  в закладі організовано роботу дитячого самоврядування. 
Якщо підвести підсумок  усім цим заходам, можна сказати, що всі вони були розраховані на масовість, участь дітей різного віку, залучення до заходів постійних лідерів, активістів, та дітей без спеціальної підготовки і практики. 
Протягом 2018 – 2019 н.р. учні  гімназії  приймали участь не тільки в шкільних заходах,  але й у  районних, селищних  де показали значні результати .

Пріоритетними завданнями у виховній роботі навчального закладу є забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації. Виховна робота педагогічного колективу була спрямована на виховання підростаючого покоління, взаєморозуміння і взаємопідтримки дітей, батьків, молоді, місцевих організацій, співпрацю у досягненні поставленої мети та завдань. У своїй діяльності керувалися загальнолюдськими цінностями, глибоким розумінням традицій свого народу, свого селища.

Профорієнтаційна підготовка молоді починається ще у шкільні роки. Завдання  гімназії – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота в закладі  здійснюється під час навчально-виховного процесу:

 

1.    Вивчення іноземних мов на уроках;
2.    Розширення знань про професії на уроках, з мережі Інтернет;
3.    Позакласні виховні заходи.
    У  гімназії  є профорієнтаційний термінал, з яким із великим задоволенням працюють не лише старшокласники а й молодші учні. 
   Також є профорієнтаційний куточок, який містить цікаві інформаційні матеріали. Допомагають у роботі працівники  центру зайнятості та представники вищих навчальних закладів, які проводять бесіди зі школярами про найрізноманітніші професії, від найпопулярніших до найбільш затребуваних.
Всі випускники 9  класу продовжують навчання.

2.   Ужиті  керівником  заходи щодо  зміцнення  та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
Адміністрація навчального закладу разом з трудовим колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її  у належному стані.
  В  першу  чергу  щиро дякую вчителям, батькам і техперсоналу, які приклали максимум засиль для проведення ремонтних робіт по підготовці  гімназії  до нового навчального року і виконали їх якісно та вчасно.
Гімназія  працює в режимі стабільності, ліміти на використання енергоносіїв не перевищено.    

 Адміністрація школи приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

   За  кошти  педагогічних  працівників  зроблено  піднавіс  при  вході  у  центральний  корпус.

 За  сприянням: депутатів  обласної  ради, районної  ради, районного  і  селищного  керівництва  відкрито  шкільну  їдальню  на  60  посадочних  місць.

Активно проводиться робота по озелененню коридорів і класних кімнат, в якому беруть участь як   учні так і всі працівники закладу. Подвір'я   гімназії доглянуте.

 

3.    Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

  В 2018 – 2019н.р. відкрито кабінет інформатики (7 комп’ютерів) для здобувачів знань початкових класів гмназії.

    Депутатом   обласної  ради  М.С.Іваночком  завезено  інвентар  для  тринажерного  майданчика, який  облаштовували своїми силами.

    Селищною  радою  і  районним  відділом  освіти:  закуплено  7  комп’ютерів  для  кабінету  інформатики  початкових  класів,  виділено  кошти  на  під’єднання  обладнання , відкрито кабінет інформатики. Закуплено 4 телевізори для 1 – 2 класів.
Залучено  благодійні внески  батьків на поточний ремонт по підготовці школи до нового навчального року. 
4.    Ужиті заходи щодо забезпечення навчального закладу педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
У 2018 – 2019навчальному році чисельність працівників закладу становить: педагогічних працівників – 51 чоловіки, з них 1 сумісник, 4 вчителі перебувають у відпустці по догляду за дитиною; обслуговуючого персоналу – 12 чоловік. Мають вищу кваліфікаційну категорію 31  педаг, першу – 5 педагогів,  другу – 6  педагогів, спеціалістів – 7 чоловік, мають звання “старший вчитель” – 17  педагогів. 
Атестація педагогічних працівників 2018 – 2019 навчального року(14педагогів)  проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації  педагогічних  працівників  гімназії, який передбачає: перевірку строків проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників; закріплення вчителів за членами адміністрації школи; виявлення кількості уроків, необхідних для відвідування представниками адміністрації, профкому, членами атестаційної комісії; складання графіку проведення відкритих уроків  педагогів, які атестуються, а також позакласних заходів; вивчення рівня кваліфікації, професійної діяльності та загальної культури в педколективі та серед учнів.
Розподіл навчального навантаження між  педагогами  було проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом  гімназії.
    Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників навчального закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на  високому рівні.
5.    Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я  учнів  та педагогічних працівників: 
5.1.    Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів та педагогічних працівників.
В закладі створені сприятливі умови для гарячого харчування  всіх  працівників, дітей  групи  продовженого  дня.  Харчування учнів організовано на хорошому рівні.

  Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно – правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі  є  кабінет  медсестри, де працює медична сестра  за графіком роботи у гімназії, яка організовує систематичне та планове медичне обстеження учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, та огляд учнів стоматологами. Щорічно на базі Ланчинської  районної  поліклініки діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної  установи у  гімназії  формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по  гімназії.

Медичне обслуговування працівників навчального закладу організоване на базі  Ланчинської  районної поліклініки, на  даний  час  центру  первинної  медико – санітарної  допомоги . Вони щорічно проходять профілактичний медогляд у  за графіком кабінету профоглядів медичної установи. Огляди відбуваються  в основному за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується у санітарних медичних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у  медичної  сестри.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення  сприятливих  умов для  безпечного перебування у  гімназії.

У навчальному закладі проводяться заходи щодо здорового способу життя: шкідливості куріння, алкоголю, наркотиків. Крім уроків основ здоров’я, у планах кожного класного керівника є розділ “Заходи по збереженню життя і здоров’я дітей”, де планується послідовна робота оздоровчого характеру з класом.
Медична сестра, адміністрація  закладу, класні  керівники постійно ведуть  нагляд за здоров’ям дітей, якістю харчування, тісно співпрацють із батьками та  громадскістю.

5.2.    Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із головних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу  гімназії  з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації  гімназії. Наказом по гімназії  призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться  інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У  гімназії  є в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщенні  гімназії  розміщено стенд по безпечній поведінці. 
За навчальний рік під час навчально-виховного процесу не зафіксовано фактів порушення прав дитини, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм. 
Разом з тим систематичні перевірки, які проводять відповідні контролюючі установи, викладають в актах та приписах недоліки. Причина наявності даних недоліків у відсутності коштів для їх усунення. Так, наприклад, не працює пожежна сигналізація. Але для її включення необхідні значні кошти.
Перед початком навчального року в кабінетах підвищеної небезпеки комісією поновлюються акти-дозволи на проведення навчальних занять та акти на спортивні споруди.

 Цікавими оздоровчими заходами у  гімназії  є проведення традиційного Дня здоров'я, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи  медсестри  закладу на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров'я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.
Завгоспом систематично поновлюються дезінфікуючі та миючі засоби.
5.3.    Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей, дітям  учасникам  україно  російської  війни.
В цьому навчальному році соціальний паспорт   гімназії  має такий вигляд:

1  дітина, батьки яких позбавлені батьківського піклування,   5 дітей-напівсиріт, 7 дітей з вадами здоров'я,  64 дітей, які виховуються в багатодітних сім'ях,

Ці  учні постійно перебувають у центрі уваги адміністрації навчального закладу. 
З  метою надання соціальної підтримки протягом року всі діти даних категорій відвідувались за місцем проживання. Проводилась виховна, профілактична та корекційна робота.  Діти  з  малозабезпечених  сімей  отримують  кошти  за неотримане  гаряче  харчування, путівки для санаторно-курортного лікування та оздоровлення. Соціальну допомогу:  дітей – сиріт  за  неотримане  гаряче  харчування  отримав  Голіней  О.О       (5 клас ), та протягом навчального року. На  початку  навчального  року отримав  соціальну  допомогу на  спортивний  одяг.

Робота з дітьми пільгових категорій проводиться успішно внаслідок тісної та злагодженої співпраці класних керівників, соціального педагога, практичного психолога, адміністрації   гімназії , учнівського самоврядування та постійного зв’язку з батьками.
5.4.    Моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.

Розроблене положення про нагородження і заохочення працівників  та учнів гімназії . Для заохочення педагогічних працівників, учнів та обслуговуючого персоналу встановлені такі форми:  Подяки, Грамоти.  Для  працівників  гімназії  проводиться  щорічна  грошова  винагорода  за  сумлінну  працю  та  зразкове  виконання  службових  обов’язків.

5.5.    Дотримання правопорядку неповнолітніми та вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень з їх боку.
В гімназії  наказом  керівником  гімназії  створюється щорічно профілактична рада. Вона працює на підставі розробленого Положення про профілактичну раду. На засідання профілактичної ради запрошуються учні, які схильні до правопорушень, порушують дисципліну на уроках та їх батьки. 
Практичним психологом гімназії Іваніщак Н.М. проводяться корекційно – розвиваючі заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили в складні життєві умови. Разом з тим  за звітний період траплялися поодинокі випадки протиправної поведінки учнів, зокрема: тютюнопаління під час перерв, агресивна поведінка, пропуски занять без поважних причин. Проте, завдяки постійній профілактичній роботі, співпраці з органами внутрішніх справ, сімї і молоді на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх УМВС учнів  гімназії немає.
Соціальний педагог Чорнищук М.В. веде соціальний паспорт  гімназії, тримає на контролі відвідування учнями занять у гімназії, обстеження санітарно –  побутових умов проблемних сімей, відвідування класними керівниками учнів вдома.
5.6.    Стан дитячого травматизму.
Питання охорони праці та попередження травматизму постійно обговорюється на нарадах при  керівникові, педагогічній  раді.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В  гімназії  розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Вивчаючи стан травматизму серед дітей, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання.
Інколи  трапляються   незначні травмування учнів на  перервах,  на  майданчику  зі  штучним  покриттям.
6.    Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
Виховання учнів в гімназії  і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником  гімназії, а тому беруть активну участь у навчально – виховному процесі, є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу.
Класні керівники співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома; спілкуються з родиною; тримають зв'язок через щоденники; проводять батьківські лекторії, батьківські збори, анкетування. Свої спостереження заносять до «Щоденника психолого-педагогічних спостережень». 
Однією з традиційних форм роботи з батьками є батьківський лекторій. Тематика лекцій підбирається із врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторію бере участь адміністрація навчального закладу, практичний психолог, соціальний педагог, запрошуються працівники  УМВС, Ланчинської  поліклініки  та центру зайнятості.

7.    Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.
В закладі заведений журнал обліку звернень громадян. На батьківських зборах батьки мають можливість  висловити побажання щодо покращення навчально-виховного процесу. Створена рада закладу.  Піклувальна  рада , які підтримують і розвивають матеріально-технічну базу  гімназії. 
 Вони  збираються на свої засідання, на яких розглядають питання навчання і виховання, розвитку  гімназії  та поповнення матеріально-технічної бази. 

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів:

-реалізацію програми НУШ
- через покращення якості, удосконалення навчально – виховного процесу;

- виконання сучасних педагогічних технологій під час проведення уроків залучення до навчання комп’ютерів, мережі Internet;

- підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;

-підготовка учнів до участі в ДПА, для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації.

Успіхи гімназії це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи всієї нашої гімназії.

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим, хто причетний до нашої гімназії і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань які ставить собі сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

 

 

Рішення
конференції  від  23 травня 2019 року

1.    Продовжити роботу   гімназії  по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України.
2.    Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.
3.    Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та позанавчальній діяльності.
4.    Впроваджувати в практику закладу програми обміну, розширювати міжнародну діяльність  гімназії  через Благодійні організації  “Вчителі за демократію та партнерство” та “Вчителі за мир та демократію”, “Міжнародного фонду Відродження”, міжнародні проекти “Завжди разом”, “Молодь в дії”.
5.    Роботу керівника  гімназії  вважати -  “  задовільною ”.