З метою посилення заходів державного нагляду щодо збереження ранньоквітучих об’єктів рослинного світу, Ланчинсська рада повідомляє наступне:

Згідно статті 20 Закону України «Про Червону книгу України» відповідальність за порушення у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, несуть особи, винні у:

погіршенні, знищенні середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

незаконному, в тому числі з порушенням вимог виданих дозволів, використанні об'єктів Червоної книги України або їх знищенні;

порушенні умов утримання видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, в ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних парках, інших штучно створених умовах, що призвело до їх загибелі, каліцтва (пошкодження);

невиконанні законних вимог посадових осіб органів державної влади, що здійснюють управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України;

вчиненні інших дій, що завдали шкоди тваринам і рослинам, види яких занесені до Червоної книги України.

До суб’єктів, які порушують природоохоронне законодавство України може бути застосованаадміністративна відповідальність, що передбачається, зокрема, статею 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

  • накладання штрафу на громадян від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого
  • на посадових осіб від тридцяти до пятидесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією незаконно добутого

Застосування заходів адміністративної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди, заподіяної довкіллю. У разі, якщо на порушника накладається адміністративний штраф, - це не означає, що вже не будуть нараховуватися збитки за шкоду довкіллю.

Шкода, заподіяна незаконним добуванням, знищенням або пошкодженням видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, погіршенням середовища їх перебування (зростання), відшкодовується відповідно до закону.