УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

 дев’ятнадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 29.08.2019  року № 779-19/2019                                                    смт. Ланчин

 

Про затвердження

«Положення про Бюджетні слухання»

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії селищної ради з питань фінансів, інвестицій та  соціально-економічного розвитку селищна рада вирішила:

1.Затвердити Положення про бюджетні слухання, згідно додатку (додається).

           2.Контроль за виконанням рішення поставити на постійну комісію з питань  фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку та селищного голову ОТГ.

 

Селищний голова  ОТГ                                                                    В.В. Попович

 

Додаток

до рішення Ланчинської селищної ради

від   29.08.2019р.  №__779-19/2019

 

 

Положення про Бюджетні слухання

 

  1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення Бюджетних слухань щодо обговорення проекту селищного бюджету Ланчинської ОТГ (далі Бюджетні слухання) складено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Ланчинської селищної ради ОТГ, а також інших нормативно-правових актів.

1.2.Бюджетні слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади селища Ланчин (далі – громади) у бюджетному процесі, що передбачає громадське обговорення проекту селищного бюджету.

1.3. Метою Бюджетних слухань є інформування громади про  проект селищного бюджету й одержання зауважень і пропозицій від членів територіальної громади.

1.4. Бюджетні слухання проводяться на засадах принципів добровільності, гласності, відкритості, рівності, справедливості та свободи висловлювань.

1.5. Бюджетні слухання відкриті для представників засобів масової інформації, депутатів місцевих рад, науковців, представників громадських організацій та інших зацікавлених осіб.

  1. Призначення і підготовка до Бюджетних слухань

2.1. Бюджетні слухання проводяться протягом 10 днів, після оприлюднення проекту селищного бюджету разом з пояснювальною запискою та проекту плану соціально-економічного розвитку.

2.2. Інформація про початок Бюджетних слухань розміщується на офіційному сайті Ланчинської селищної ради ОТГ за поданням відділу економічного розвитку, інвестицій та фінансів.

2.3. У інформації про проведення Бюджетних слухань зазначається:

-        час і місце проведення Бюджетних слухань;

-        посилання на розміщений проект селищного бюджету з усіма додатками та пояснювальну записку, а також проект плану соціально - економічного розвитку.

-        електронна та поштова адреси, на яку селищна рада одержує пропозиції щодо внесення змін до проекту селищного бюджету.

2.4 До початку Бюджетних слухань ведеться попередня електронна реєстрація учасників та реєстрація у паперовому вигляді безпосередньо перед їх початком.

У списку зазначається прізвище, ім’я, по батькові учасника громадських слухань, дата народження, місце проживання, повідомлення про виступ з позиціями змін до проекту бюджету, які виносяться на Бюджетні слухання.

Учасниками Бюджетних слухань можуть бути мешканці Ланчинської ОТГ. Крім учасників Бюджетних слухань, присутніми можуть бути будь які особи за наявності вільних місць у приміщенні. Участь у голосуванні приймають лише зареєстровані учасники Бюджетних слухань.

2.5. З метою удосконалення проекту селищного бюджету, створення належних умов для реалізації громадських ініціатив, якісного проведення Бюджетних слухань, відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів організовує збір пропозицій до проекту бюджету.

  1. Порядок проведення Бюджетних слухань

3.1. Бюджетні слухання відбуваються відкрито.

3.2. Головує на Бюджетних слуханнях селищний  голова або уповноважена особа.

3.3. Відділ економічного розвитку, інвестицій та фінансів Ланчинської селищної  ради ОТГ веде протокол Бюджетних слухань.

3.4. Порядок денний Бюджетних слухань передбачає:

  • доповідь з презентацією проекту селищного бюджету;
  • запитання учасників Бюджетних слухань та відповіді доповідачів;
  • обговорення проекту селищного бюджету;
  • голосування за пропозиції учасників Бюджетних слухань;
  • заключне слово селищного голови або уповноваженої особи.

3.5. Тривалість презентації проекту селищного бюджету не перевищує 15 хвилин.

3.6. Для представлення пропозицій змін до проекту селищного бюджету запрошуються учасники, які надіслали на вказані в повідомленні електронну або поштові адреси оцінки проекту бюджету не пізніше, ніж за один робочий день до проведення Бюджетних слухань. Тривалість виступу не може перевищувати 5 хвилин.

3.7. В обговоренні першочергово приймають участь учасники Бюджетних слухань, які надіслали свої пропозиції не пізніше, ніж за один робочий день до проведення Бюджетних слухань.

3.8. Пропозиції, які ставляться на голосування мають бути збалансованими. Пропозиції, які передбачають збільшення видатків за окремим напрямом мають передбачати зменшення видатків за іншим напрямом та/ або збільшення доходів селищного бюджету.

  1. Документування Бюджетних слухань та оприлюднення результатів

4.1. Здійснюється відео-фото фіксація Бюджетних слухань (за наявності технічної можливості)

4.2. Протокол Бюджетних слухань, разом з доповідями учасників оприлюднюється на офіційному сайті селищної ради не пізніше, ніж 3 робочих дні після проведення Бюджетних слухань.

Протокол повинен містити:

-        час і місце проведення Бюджетних слухань;

-        кількість учасників;

-        текст доповіді і короткий зміст виступів;

-        пропозиції, що були висловлені в ході слухань;

  1. Розгляд пропозицій Бюджетних слухань

5.1. Підсумковий документ Бюджетних слухань направляється у постійну профільну комісії, яка розглядає проект селищного бюджету.

5.2. Постійні комісії ухвалюють рішення щодо повного чи часткового врахування пропозицій Бюджетних слухань. 

 

 

 

Селищний голова  ОТГ                                                                    В.В. Попович