Фото без опису

Тема: “Використання інструментів е-урядування та е-демократії на місцевому рівні” / Topic of workshop: ”Using of e-governnance and e-democracy tools on a local level

 

Дата: / Date:   13  вересня 2018 /  13 September 2018

Місце проведення: / Place: 78455, Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н,  смт. Ланчин, вул. Шкільна,3/ Ivano-Frankivsk area, Nadvirna  distr. Lanchyn Amalgamated Territorial Communities (ATC), str. School,3

 

 

Програма / Agenda

Час / Time

Тема / Topic

13:00-13:10

Реєстрація учасників / Registration of participants

13:10-13:15

Вступне слово / Introductory word

13:15-13:25

Представлення учасників, очікування / self-presentation of participants, expectations

13:25-13:45

Введення в термінологію: е-уряд, е-демократія, е-урядування, е-послуги (адміністративні і не-адміністративні) / Introduction to terminology: e-government, e-governance, e-democracy, e-services (administrative and non-administrative)   

13:45-14:45

Вивчаємо та аналізуємо національні та регіональні інструменти е-демократії, які є в Україні та в нашому регіоні / Studiing and analyzing of the national and regional e-democracy instruments that exist in Ukraine and in our region /

14:45-15:00

Перерва на каву / Coffee break

15:00 - 15:15

Розмежування понять адміністративних та не адміністративних е-послуг.

Огляд наявних адміністративних е-послуг в Україні і в нашому регіоні / Differentiation of concepts of administrative and non-administrative e-services.

An overview of existing administrative e-services in Ukraine and in our region.

15:15-16:00

Практичне ознайомлення з е-послугами національного та регіонального рівнів. / Practical acquaintance with e-services of national and regional levels.

16:00-16:10

Огляд неадміністративних е-послуг національного та регіонального рівня

16:10-17:00

Вчимося самі та вчимо інших користуватись не адміністративними е-послугами національного та  регіонального рівнів / Teaching ourselves and others to use non-administrative e-services at the national and regional levels

17.00-17:15

Підведення підсумків «Чому я навчилась/навчився?»/ Summarizing up What did I learn?