Фото без опису

 

Повідомляємо, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів №333 “Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг” від 19 березня 2022 року, для отримання компенсації власник жилого приміщення ОСОБИСТО не пізніше п’яти днів з дня закінчення звітного місяця (тобто з 1 по 5 число кожного місяця) подає до ЦНАПу чи старостинського округу за місцем розташування жилого приміщення заяву.

ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ:

- документ права власності на жиле приміщення;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду власника жилого приміщення;

- копії паспортів та ідентифікаційних кодів усіх розміщених ВПО;

- копії свідоцтв про народження усіх дітей ВПО;

- копії довідок ВПО;

- реквізити рахунку у форматі IBAN.

Заява розглядається протягом 5 робочих днів з дня її отримання. Перебіг 5 робочих днів розпочинається з дня, що настає за днем отримання такої заяви. Протягом строку розгляду заяви особи виконавчого комітету селищної ради проводять перевірку (верифікацію) наведених у заяві власником жилого приміщення відомостей з відвідуванням (у разі потреби) місця розміщення ВПО, зокрема з метою перевірки факту такого розміщення, його безоплатності, кількості розміщених осіб та умов їх проживання, документів, що встановлюють особу (паспорта громадянина України або свідоцтва про народження ВПО, зокрема електронних документів), а також перевіряють дані про відсутність або наявність у заяві інформації про осіб, які отримують щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Підставами для відмови у виплаті компенсації є встановлення невідповідності осіб, кількості розміщених осіб, кількості людино-днів даним, зазначеним у заяві.

Сума компенсації розраховується з урахуванням кількості днів, протягом яких жиле приміщення надавалося для розміщення ВПО, з дня розміщення ВПО, але не раніше дати включення до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО інформації про розміщення ВПО у відповідному жилому приміщенні. Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості ВПО, які проживали у жилому приміщенні власника, в кожний день місяця. Сума компенсації за кожен людино-день визначається на рівні 14,77 гривні. Загальна сума компенсації власнику жилого приміщення визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Компенсація здійснюється виключно у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами до 20-го числа місяця з дня закінчення звітного місяця ЗА УМОВИ ВІДСУТНОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ ВЛАСНИКА ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ ЗА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.