Фото без опису

 

УКРАЇНА

ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

восьме демократичне скликання

дванадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

проект                                 

24 грудня 2021 року № ХХХ-12/2021                                           селище Ланчин

Про бюджет Ланчинської селищної  територіальної громади на 2022 рік(09517000000 )

(код бюджету)
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве самоврядування", проектом Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» селищна рада 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2022 рік:

доходи бюджету селищної  територіальної громади у сумі 71 926 600,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 70 284 100,0 гривні та доходи спеціального фонду місцевого бюджету –1 642 500,0 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету селищної територіальної громади у сумі 71 926 600,0 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 70 284 100,0 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 642 500,0 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету селищної територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,29 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

Надати дозвіл Управлінню фінансів за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій у міжсесійний період, здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між головними розпорядниками коштів з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

Уповноважити селищного голову у випадках, передбачених другим абзацом цього пункту, укладати договори про міжбюджетні трансферти з відповідними місцевими радами.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4. Затвердити на 2022 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5.Затвердити розподіл витрат селищного бюджету територіальної громади на реалізацію державних та регіональних галузевих програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

6.Установити, що до доходів загального фонду селищного бюджету  територіальної громади на 2022 рік належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97,101, 1032, 1033, 1036 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України).

7.Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

8.Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу   України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 70 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів вищими навчальними закладами I–IV рівнів акредитації;

забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

фундаментальні дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки;

заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.

10.Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл Управлінню фінансів, в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань планування бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестицій здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

11.Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право управлінню фінансів отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до    кінця поточного бюджетного періоду.

12.Головним розпорядникам коштів селищного бюджету громади на виконання норм Бюджетного кодексу України забезпечити:

1) оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

2) проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

3) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

4) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

5) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

13.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів у процесі виконання селищного бюджету здійснюється з дотриманням вимог статті 23 Бюджетного кодексу України.

14.Затвердити розподіл видатків, які  здійснюються з 01 січня 2022 року відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України, з бюджету  територіальної громади, на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 2 до цього рішення.

15.Установити, що згідно з статтею 51 Бюджетного кодексу України, керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

16.Надати право Управлінню фінансів при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування селищного бюджету, з подальшим затвердженням на сесії селищної  ради.

17.Дозволити селищному голові своїми розпорядчими документами: затверджувати проектно-кошторисні документації на чергу будівництва, пусковий комплекс або об'єкт, укладати угоди на виконання робіт поточного та капітального характеру, здійснювати оплату за  експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, затверджувати титул на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва (у разі фінансування у поточному році лише проектно-вишукувальних робіт).

18.У разі внесення змін до бюджету на 2022 рік надати право селищному голові, головним розпорядникам коштів своїми розпорядчими документами вносити зміни до діючих цільових програм та Програми соціально-економічного розвитку Ланчинської  селищної ради на 2022 рік.

19.Це рішення набуває чинності з 1 січня 2022 року.

20.Додатки 1- 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

21.Дане рішення оприлюднити в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

22.Контроль за виконанням рішення покласти на селищного голову.

 

 

 

Селищний голова                                                                          Надія Данилюк