Фото без описуФото без описуФото без описуФото без опису

Правила користування бібліотекою

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування Ланчинською міською бібліотекою для дорослих розроблені у відповідності до ЗУ «Про бібліотеки і бібліотечну справу», на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 року №319.

2. Правила користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на обслуговування в бібліотеці у формі: абонементу та читального залу.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

• безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково–пошуковий апарат;

• безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
• безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;’
• одержувати документи, або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі МБА);
• користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі, брати участь у роботі бібліотечної ради.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном на 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою – до 15 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно      визначає види і типи документів. що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотеки мають право користуватись тільки її читальним залом, або одержувати документи додому в порядку зазначеному в п. 2.7.

2.9. Користувачі дитячого та юнацького віку мають право обслуговуватися в ббліотеці.

2.10. Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою (учні гімназії та ліцею).

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт, ознайомлюються з Правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання щодо їх виконання й дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін. Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2.Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документа має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.
3.3. Кожний документ, виданий на абонементі чи в читальному залі фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою – фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. За втрату, або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається – бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити не дозволяється.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлений термін.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

4.Обов’язки бібліотеки з обслуговування користувачів

4.1. Бібліотека зобов’язана:

• інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т ч. й платні, якщо такі є;

• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних  документів;

• дбати про культуру обслуговування користувачів;

• формувати в користувачів потребу в інформації, сприяти підвищенню культури читання;
• задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

• систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

• ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;

• не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою;

• створювати бібліотечну раду.