УКРАЇНА

                                      ЛАНЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Надвірнянського району Івано-Франківської області

                                         сьомого демократичного скликання

                                                    двадцять третя сесія

 

17  грудня  2019 року

N 935-23/2019

Про селищний бюджет на 2020 рік

Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади
(назва адміністративно-територіальної одиниці)

на 2020 рік
(бюджетний період)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Ланчинська селищна рада об'єднаної територіальної громади вирішила:
 

1. Визначити на 2020 рік:

доходи селищного бюджету у сумі 60659100 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 58579600 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 2 079 500 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки селищного  бюджету у сумі  60659100 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету – 58579600  гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету – 2 079 500 гривень;

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 300 000 гривень, що становить 0,51 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом.

          оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 20000 гривень, що становить 0,03 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

4.Надати право селищному голові Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади за погодженням з постійною комісією з питань  фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку здійснювати внесення змін до доходів та видатків селищного бюджету, в т.ч. за рахунок розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та інших бюджетів відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій між місцевими бюджетами з подальшим затвердженням на сесії Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

5. Надати право селищному голові Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади розпорядженням затверджувати проектно-кошторисну документацію у міжсесійний період, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2013р. та змінами до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2018р., а також статей 12 та 42 Закону України «Про місцеве самоврядування» з подальшим затвердженням на сесії Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади.

6. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

Затвердити у вигляді видатків селищного бюджету кошти на реалізацію проектів:

- «Проведення реконструкції комунального ринку «Торговиця» в селищі Ланчин» в обсязі 550 000,0 грн що становить частку співфінансування громадської організації програми «DOBRE»;

- «Проведення просторового планування території Ланчинської селищної ради ОТГ» в обсязі 86 000,0 грн, що становить частку співфінансування громадської організації програми «DOBRE»;

- «Підвищення якості доріг місцевого значення та безпеки на дорозі, шляхом придбання спецтехніки (автогрейдера) та облаштування тротуарів до основних закладів соціальної сфери» в обсязі 951 463 грн, що становить частку співфінансування громадської організації програми «DOBRE»;

7. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію регіональних програм у сумі 670000 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Встановити, що до доходів загального фонду селищного бюджету на 2020 рік  належать доходи, визначені статтями статтею 64 Бюджетного кодексу України, а також трансферти, що надаються з Державного бюджету України селищному бюджету відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" та субвенції,що передаються з інших місцевих бюджетів.

Установити, що частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об´єднань (засновником яких є Ланчинська селищна рада), що вилучається до бюджету, зараховується до селищного бюджету в розмірі 15 відсотків за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1  Бюджетного кодексу України та субвенції, що передаються з інших місцевих бюджетів.

Джерелами формування у частині фінансування є кошти, які передаються з іншої частини бюджету.

10. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду селищного бюджету на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев´язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

- підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-IV рівнів акредитації;

- заходи, пов´язані з обороноздатністю держави та ліквідації наслідків стихійного лиха, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду селищного бюджету.

       11. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл виконкому селищної ради в межах поточного бюджетного періоду за погодженням з постійною комісією з питань фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку Ланчинської селищної ради об'єднаної територіальної громади здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, з подальшим їх поверненням до кінця бюджетного періоду.

12. Відповідно до статтей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Ланчинській селищній раді об´єднаної територіальної громади  отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

13. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення у повному обсязі потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію та послуги зв´язку, які споживаються бюджетними установами та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

4)забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

5)здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

6)оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

15. Надати право селищному голові Ланчинської селищної ради об´єднаної територіальної громади  при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки та фінансування селищного бюджету з подальшим затвердженням на сесії селищної ради.

16.Це рішення набуває чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на голову селищної ради В.Поповича і постійну комісію з питань фінансів, інвестицій та планування соціально-економічного розвитку.

 

 

 Селищний голова                                                           Володимир Попович