Україна                                              

Ланчинська селищна рада 

об'єднаної територіальної громади

Надвірнянського району Івано-Франківської області

сьомого демократичного скликання

_______________ сесія

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

Від «__»  ____ 2020 р. № ______                                                селище Ланчин

Про затвердження Плану дій щодо просування

Ґендерної рівності у Ланчинській громаді

Івано-Франківської області на 2020/2022рр.

 

З метою проведення комплексної оцінки ситуації щодо просування та покращення політики ґендерної рівності в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді, відповідно до Законів України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити план дій щодо просування ґендерної рівності в Ланчинській об’єднаній територіальній громаді Івано-Франківської області на 2020/2022 роки, що додається

2. Рекомендувати керівникам виконавчого органу та комунальним підприємствам, установ та закладів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади дотримуватися виконання затвердженого плану дій щодо просування гендерної рівності у Ланчинській громаді Івано-Франківської області на 2020/2022 рр.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на уповноважену особу з ґендерних питань Данилюк Н.Р., заступника селищного голови Греська М.І. та на комісію з питань освіти, культури, туризму і спорту, етики, регламенту, захисту прав людини, законності і правопорядку.

 

 

Селищний голова                                                 Володимир Попович

 

План дій щодо просування ґендерної рівності

у Ланчинській громаді Івано-Франківської області на 2020-2022 рр.

 

Дія

Дата виконання

Фінансування

Відповідальний

 ІНДЕКС 1: ОФІЦІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ВПРОВАДЖУВАТИ ПОЛІТИКУ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

1.1. Вдосконалення інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності на рівні органів місцевого самоврядування, а саме:

 

А. визначення підрозділу, який відповідає за реалізацію політики ґендерної рівності
1.1.1 Покласти повноваження щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в селищній раді на секретаря ради
1.1.2 Сформувати план роботи виконавчого органу ради, відповідального за забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків із залученням представників громадськості, інших структур
1.1.3 Внести до посадової інструкції секретаря ради обов'язки щодо впровадження принципів ґендерної рівності в громаді відповідно до повноважень селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради

 

Данилюк Н.Р.

 

 

Спеціаліст по кадрам

Б. призначення Уповноваженої особи із забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків
1.1.4 Призначити секретаря селищної ради уповноваженою особою із забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків
1.1.5 Внести відповідні зміни до розподілу повноважень між головою  та заступниками ради (розпорядження про розподіл повноважень/обов'язків)

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

 

Забронська І.В.

В. Діяльність Координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, протидії торгівлі людьми, насильству в сім'ї?????????

1.1.6. Утворити Координаційну раду з питань запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статі, гендерної рівності та протидії торгівлі людьми

1.1.7 Cформувати та затвердити план діяльності Координаційної ради.

 

 

 

 

 

 

 

Попович В.В.

1.2. Розробка та вдосконалення програмних  документів:

1.2.1 Провести аналіз стану забезпечення ґендерної рівності на місцевому рівні

 

 

 

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

Романюк Т.М.

Курищук Л.Й.

Микитин А.В.

Іванішак М.М.

1.2.2 Здійснювати систематичний моніторинг та оцінку ефективності виконання Комплексної програми підтримки освіти, сім’ї та молоді, вносити зміни (за потреби) (далі – Комплексна програма)

 

 

Микитин А.В.

Курищук Л.Й.

 

 

1.2.3 Провести аналіз існуючих програм та заходів забезпечення ґендерної рівності на рівні громади
 

 

 

Данилюк Н.Р.

Відділ соц захисту

Курищук Л.Й.

1.3. Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування місцевою владою:

А. На всіх рівнях бюджетного процесу

 

1.3.1 Застосовувати в роботі ОМС Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі (Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року № 1)
1.3.2 Організувати систематичні консультації  для працівників селищної ради щодо застосування  ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі
1.3.3 Проводити систематичний моніторинг та контроль застосування ґендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі

 

 

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

Данилюк М.М.

Балабан М.В.

Яремин Г.І.

Романюк Т.М.

Лисак В.Я.

 

Б. При розробці та вдосконаленні місцевих цільових програм (галузевих)


1.3.1 Провести ґендерний бюджетний аналіз існуючих галузевих програм, надати рекомендації щодо подолання ґендерних розривів
1.3.2 Опрацювати рекомендації  щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу в галузевих програмах серед осіб, відповідальних за розробку та виконання галузевих програм
1.3.3 Організувати систематичні консультації  для працівників селищної ради щодо  впровадження ґендерно орієнтованого підходу в галузеві програми
1.3.4 Проводити систематичний моніторинг  та оцінку галузевих програмах щодо застосування ґендерно орієнтованого підходу

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

Данилюк М.М.

Балабан М.В.

Яремин Г.І.

Романюк Т.М.

Лисак В.Я.

 

1.4 Запровадження системи відстеження бюджетних коштів, виділених на просування ґендерної рівності та розширення можливостей жінок. Оприлюднення інформації з цього питання: 

 

А.  Кошти, виділені із місцевого бюджету і витрачені для забезпечення ґендерної рівності та розширення можливостей жінок, систематично відстежуються

 

1.4.1 Розробити процедури для впровадження системи відстеження бюджетних коштів, виділених на просування ґендерної рівності
1.4.2 Проводити аналіз витрат на просування ґендерної рівності
1.4.3 Готувати щорічні звіти щодо відстеження коштів, спрямованих на досягнення ґендерної рівності

 

 

 

 

 

 

 

Данилюк М.М.

Балабан М.В.

Яремин Г.І.

Романюк Т.М.

Лисак В.Я.

 

Б. Інформація про розподіл бюджетних коштів для забезпечення ґендерної рівності оприлюднюється та є загальнодоступною

 

1.4.4 Оприлюднювати інформацію/звіти  щодо розподілу бюджетних коштів на забезпечення ґендерної рівності через веб сайти громади, ЗМІ, публікації та інші засоби  
1.4.5 Готувати та публікувати різну аналітичну інформацію з означеного питання

 

 

 

 

Балабан О.В.

Білоус В.В.

ІНДЕКС 2: ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕДБАЧАЄ КОНКРЕТНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВРАХУВАННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПОТРЕБ НА КОЖНОМУ ЕТАПІ РОЗРОБКИ МІСЦЕВОЇ ПОЛІТИКИ

2.1. Врахування ґендерного компоненту на фазі проєктування (аналізу ситуації та визначення проблем) 

 

А.  Ґендерні пріоритети визначаються відповідно до стратегічних документів та нормативно-правових актів України

 

2.1.а.1 Зробити огляд стратегічних документів та нормативно-правових актів України, які містять інформацію про ґендерну рівність
2.1.а.2 Визначити ґендерні пріоритети громади  у відповідності до стратегічних документів та нормативно-правових актів України
2.1.а.3 Провести інформування працівників селищної ради, депутатів та інших зацікавлених сторін  щодо ґендерних пріоритетів громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балабан М.В.

Скрінніков М.В.

 

 

Данилюк Н.Р.

Б.  Ґендерні розриви визначаються шляхом проведення ґендерного аналізу в відповідній сфері (зокрема, освіта, молодь, спорт)

2.1.б.1  Провести ґендерний аналіз відповідної сфери з метою визначення ґендерних розривів
2.1.б.2 Донести результати аналізу до відповідних відділів, підрозділів, співробітників з метою внесення змін до програмних документів

 

 

Данилюк Н.Р.

Микитин А.В.

Іванішак М.М.

 

ІНДЕКС 3: НАЯВНІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ, РОЗПОДІЛЕНИХ ЗА СТАТТЮ, НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ У НАСТУПНИХ СФЕРАХ:

3.1. Доступність даних, розподілених за статтю на місцевому рівні у наступних сферах:

А.  Участь жінок та чоловіків у процесі прийняття рішення
3.1.а.2 Збирати  дані щодо представництва жінок і чоловіків на виборчих посадах у місцевих радах
3.1.а.3 Збирати  дані, розрізнені за статтю щодо кадрового складу виконавчих органів ОМС
3.1.а.4 Збирати дані щодо представництва жінок і чоловіків на керівних посадах у виконавчих органах ОМС

 

 

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

Коновалюк Г.М

 

Забронська І.В.

Б.  Участь жінок та чоловіків у громадському житті

3.1.б.1 Збирати дані щодо участі жінок і чоловіків у різних громадських формуваннях (організаціях)

 

 

Данилюк Н.Р.

 

Відділ соціального  захисту та охорони здоров'я

 

В.  Культура, відпочинок і дозвілля

3.1.в.1 Збирати  на рівні громади дані, розподілені за статтю, щодо участі у культурних заходах

 

 

Іванішак М.М.

Директори будинків культури, бібліотек,

ІНДЕКС 4: ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ВЗЯЛИ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

4.1. Організація та проведення системного навчання  з питань реалізації ґендерної рівності  для осіб, що займають виборні посади, призначених посадовці, надавачів послуг, представники консультативно-дорадчих органів, робочих груп та ін.:

 

4.1.1 Проводити систематичні заходи (семінари, круглі столи, тренінги тощо) з метою підвищення рівня кваліфікації цільових груп з питань реалізації ґендерної політики, зокрема,  через налагодження взаємодії з Центрами підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

 

Відповідальна особа

 

4.1.2 Проводити заходи з обміну досвідом цільових груп з питань реалізації ґендерної політики із залученням представників громад з інших областей, бізнесу та громадського сектору

 

 

Відділ соц захисту

4.1.3 Створити базу інформаційних матеріалів з проблем  ґендерної рівності в селищній раді

 

 

Білоус В.В.

4.1.4 Розробити графік навчання представників селищної ради з питань ґендерної рівності в Центрах підвищення кваліфікації
 

 

 

Коновалюк Г.М.

4.1.5 Розробити індивідуальні плани навчання представників селищної ради з питань ґендерної рівності (проходження тренінгів, онлайн курсів тощо)

 

 

Відділ соц захисту

ІНДЕКС 5: ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИХ КАМПАНІЙ З ПИТАНЬ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

5.1. Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з питань ґендерної рівності для різних цільових груп (жінок та чоловіків у їх різноманітності)

5.1.1 Проводити інформаційно-просвітницькі заходи для хлопців та дівчат

 

 

Данилюк Н.Р.

Курищук Л.Й.

Гураль Л.В.

Микитин А.В.

Іванішак М.М.

5.1.2 Проводити на регулярній основі інформаційно-просвітницькі кампанії про неприпустимість насильства та дискримінації

 

 

Відділ соц захисту

 

5.1.3 Проводити інформаційно-просвітницькі кампанії щодо подолання ґендерних стереотипів (в освіті, на ринку праці, в спорті та ін)

 

 

 

 

Данилюк Н.Р.

Відділ соц захисту

Микитин А.В.

Іванішак М.М.

5.1.4 Поширювати інформацію з питань ґендерної рівності через офіційний сайт громади та інших місцевих організацій

 

 

Данилюк Н.Р.

Відділ соц захисту

Білоус В.В.

Балабан О.В.

5.1.6 Використовувати соціальні мережі для інформаційно-просвітницьких кампаній із питань ґендерної рівності

 

 

Білоус В.В.

Балабан О.В.

ІНДЕКС 6: ІСНУВАННЯ КОНКРЕТНИХ ЗАХОДІВ/ДІЙ/ПРАКТИК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ НА РІВНІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ОМС ТА КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ/УСТАНОВ/ОРГАНІЗАЦІЙ

6.2. Наявність конкретних заходів/дій/практик для забезпечення ґендерної рівності у сфері зайнятості:

6.2.1 Проводити ґендерний аудит комунальних підприємств/установ/організацій

 

 

Відділ соц захисту

 

6.3. Наявність конкретних заходів/дій/практик для забезпечення ґендерної рівності на робочому місці

6.3.1 Забезпечити постійний моніторингу кадрового резерву селищної ради та комунальних підприємств

 

 

Коновалюк Г.М.

 

6.3.2 Запровадити заходи щодо усунення ґендерних розривів в оплаті праці та досягненню рівної оплати праці жінок і чоловіків

 

 

Депутатська група