Додаток

до рішення сесії

№ 696-17/2019 від 11.05.2019

 

Положення про місцеві ініціативи Ланчинської                                                      об’єднаної територіальної громади

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Право Місцева ініціатива – одна з форм участі членів Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади (далі – членів громади) у місцевому самоврядуванні. Місцева ініціатива оформлюється проектом рішення з вирішення будь-яких питань, які віднесені до відання місцевого самоврядування, внесена в порядку, передбаченому цим Положенням, для розгляду на найближчій сесії ради.

2. Предмет місцевої ініціативи.

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до відання місцевого самоврядування та питання місцевого значення, що не віднесені до компетенції органів державної влади.

 

РОЗДІЛ ІІ. ВНЕСЕННЯ МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

1. Ініціативна група – члени територіальної громади, що вносять місцеву ініціативу на розгляд ради. До ініціативної групи повинно входити не менше 5 осіб, кожній з яких виповнилося 18 років та які зареєстровані на території громади.

2. Місцева ініціатива вноситься на ім’я секретаря ради.

3. У повідомленні про внесення місцевої ініціативи обов’язково зазначаються:

3.1     опис проблеми, вирішити яку покликана місцева ініціатива;

3.2     проект рішення;

3.3     прізвища, імена і по батькові, адреса проживання та контакти членів ініціативної групи;

3.4     прізвище, ім’я і по батькові, контакти уповноваженого представника ініціативної групи;

3.5     підписні листи оформлені згідно із додатком 1.

 

4. У випадку, якщо проект рішення, внесений як місцева ініціатива, є регуляторним актом, то поданню його на розгляд ради передує визначена законодавством процедура (відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності»);

5. У випадку необхідності, секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації місцевої ініціативи доручає профільним виконавчим органам ради надати господарське, юридичне та фінансове обґрунтування проекту рішення. Отримані документи долучає до проекту рішення, запропонованого ініціативною групою;

6. У випадку, якщо у повідомленні про внесення місцевої ініціативи не дотримані норми п.1 цієї статті, місцева ініціатива вважається не внесеною та підлягає поверненню ініціаторам, для здійснення уточнень та нового внесення.

7. Для внесення місцевої ініціативи ініціативній групі необхідно зібрати 120 підписів членів територіальної громади, які досягли 18 років та зареєстровані в межах територіальної громади.

8. Ініціативна група збирає підписи членів територіальної громади на підписних листах.

9. Підписні листи повинні містити наступні дані:

9.1     прізвище, ім’я та по батькові підписанта;

9.2     дата та рік народження;

9.3     місце реєстрації підписанта;

9.4     особистий підпис.

10. Підписні листи заповнюються згідно додатку до цього Положення.

11. З моменту отримання місцевою радою повідомлення про внесення місцевої ініціативи, яка відповідає п.3 цього Положення, секретар ради повинен забезпечити:

11.1 протягом п’яти робочих днів реєстрацію повідомлення про внесення місцевої ініціативи у Книзі реєстрації загальних зборів, місцевих ініціатив, громадських слухань;

11.2 протягом одного робочого дня після реєстрації повідомлення інформування в письмовій формі із зазначенням номеру реєстрації уповноваженого представника ініціативної групи;

11.3 протягом десяти робочих днів після реєстрації повідомлення розміщення повного тексту повідомлення про внесення місцевої ініціативи, а також всіх додатків до нього, на офіційному веб-сайті ради  у окремому розділі «Громадська участь», окрім персональних даних.

12. Секретар ради протягом десяти робочих днів з моменту реєстрації повідомлення про внесення місцевої ініціативи забезпечує перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та приймає рішення:

    1. передати місцеву ініціативу для підготовки до розгляду на найближчу сесію ради;
    2. повернути повідомлення про внесення місцевої ініціативи з вмотивуванням у письмовій формі причин повернення.

13. Місцева ініціатива не виноситься на засідання ради, про що повідомляється на офіційному веб-сайті ради у спеціальному підрозділі «Громадська участь», виключно у таких випадках:

13.1   предмет місцевої ініціативи відноситься до відання органів державної влади або інших органів місцевого самоврядування;

13.2   місцева ініціатива подана особами, не передбаченими п.1. розділу ІІ цього Положення;

13.3   не дотримано вимог до оформлення, передбачених п.3 цього Положення;

13.4   недостатня кількість підписів членів громади, передбачених п.6 цього Положення.

 

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗГЛЯД МІСЦЕВОЇ ІНІЦІАТИВИ

1. Секретар ради організовує підготовку місцевої ініціативи до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту ради, про що письмово повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи.

2 Секретар ради контролює включення поданого питання та проекту рішення ради до порядку денного найближчої сесії ради.

3. Розгляд проекту рішення є першочерговим та відбувається за участі ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Члени ініціативної групи обов’язково запрошуються на засідання постійних і тимчасових депутатських комісій Ланчинської селищної ради ОТГ та беруть участь у всіх засіданнях з питань внесеної ними місцевої ініціативи.

4. Про розгляд поданої місцевої ініціативи постійними або тимчасовими комісіями ради або розгляд на пленарному засіданні ради члени Ланчинської селищної ради ОТГ повідомляються на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська участь» не менше ніж за два робочі дні до дня розгляду.

5. Місцева ініціатива, внесена на розгляд пленарного засідання Ланчинської селищної ради ОТГ у встановленому порядку, підлягає обов’язковому та першочерговому розгляду на відкритому засіданні ради відповідно до вимог регламенту ради.

6. Постійні та тимчасові депутатські комісії ради проводять засідання, на яких розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи, за участі членів ініціативної групи та готують висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків або рекомендацій комісій не може бути підставою для відмови у розгляді проекту рішення на сесії Ланчинської селищної ради ОТГ.

7. Члени ініціативної групи беруть участь у розгляді проекту рішення ради, поданого у порядку місцевої ініціативи на сесії Ланчинської селищної ради ОТГ.

8. Уповноважений представник ініціативної групи виступає на засіданнях депутатських комісій та пленарному засіданні Ланчинської селищної ради ОТГ у ролі доповідача або співдоповідача.

9. Присутні на засіданні члени ініціативної групи беруть участь в обговоренні місцевої ініціативи в порядку, встановленому Регламентом ради.

10. Ухвалене рішення ради з питань місцевої ініціативи в п’ятиденний термін надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в на офіційному веб-сайті Ланчинської селищної ради ОТГ в спеціальному розділі «Громадська участь», а також в інший спосіб, що встановлюється Регламентом ради та Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

 

Додаток до Положення

«Про місцеві ініціативи»

Ланчинської селищної ради

об’єднаної територіальної громади

 

ПІДПИСНИЙ ЛИСТ №____

із підписами членів Ланчинської селищної ради

об’єднаної територіальної громади ініціювання в порядку місцевої ініціативи внесення на розгляд Ланчинської селищної ради проекту рішення

 

повна назва проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи

(текст проекту рішення на звороті)

 

 

№ з/п

ПІБ

Рік народження

Адреса реєстрації

Підпис

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

Загальна кількість підписів: ____________________ (_____________________),

 

з них належно оформлено    ____________________ (_____________________).

 

Член ініціативної групи    _____________________________________________

                                                   (підпис, прізвище та ініціали)

 

Член ініціативної групи    _____________________________________________

                                                   (підпис, прізвище та ініціали)

 

Член ініціативної групи    _____________________________________________

                                                   (підпис, прізвище та ініціали)

 

Член ініціативної групи    _____________________________________________

                                                   (підпис, прізвище та ініціали)

 

Член ініціативної групи    _____________________________________________

                                                   (підпис, прізвище та ініціали)