Фото без опису

Порядок та періодичність обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів затверджена Наказом МОЗ України № 682 від 16.08.2010 р. "Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Нагадаємо, що довідка про стан здоров'я школяра дійсна протягом одного календарного року та не прив'язана до 1 вересня, оскільки вищезазначеним наказом визначено проведення профілактичного медичного огляду дитини протягом року, в присутності батьків, в закладі охорони здоров’я.

МОЗ України також ввів у 2012 році доповнення до Наказу №682 відповідно до якого, окрім виявлення наявних та потенційних небезпек для здоров'я, під час медогляду дітям та батькам пропонують пройти анкетування, метою якого є виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем.

В сімейних амбулаторіях міста здійснюється скринінг дітей на предмет виявлення інфекційних і паразитарних захворювань, проводиться проба Руф'є для забезпечення медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, у разі необхідності - одразу отримується направлення на консультацію вузькогопрофільного фахівця, на додаткові діагностичні обстеження.

В результаті обстеження учням видається довідка затвердженої форми (№ 086-1/о), у якій обов'язково зазначається висновок лікаря загальної практики – сімейної медицини, а також відповідно до вікових груп школярів висновок профільних лікарів-спеціалістів.

За результатами обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться щорічний аналіз стану здоров'я дітей та надається узагальнена інформація.

Медики застерігають – без належної уваги дорослих за роки навчання в школі у дітей у 2,3 рази може зрости частота порушень гостроти зору, у 1,4 рази – порушення постави, у 3,8 рази частіше діагностується сколіоз, а також підвищується ризик захворіти на серцево-судинні недуги.

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Сектор з питань ОЗ УСЗН ВМР

 

 

http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 

Н А К А З
 

16.08.2010  N 682
 

Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 вересня 2010 р.
                                      за N 794/18089
 

 

Про удосконалення медичного обслуговування
            учнів загальноосвітніх навчальних закладів

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
                                           охорони здоров'я
        N 382 ( z0941-12 ) від 23.05.2012 }
 

 

На    виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від
8 грудня  2009  року  N  1318  ( 
1318-2009-п  ) "Про затвердження
Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх
навчальних   закладів"   та   з   метою   удосконалення  медичного
забезпечення в загальноосвітніх навчальних  закладах  і  залучення
батьків до процесу формування здоров'я дитини Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити:
 

1.1. Схему періодичності обов'язкових медичних профілактичних
оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що додається.

 

1.2. Форму  первинної  облікової   документації   N   086-1/о
"Довідка   учня   загальноосвітнього   навчального   закладу   про
результати обов'язкового  медичного  профілактичного  огляду",  що
додається.

 

1.3. Інструкцію  щодо  заповнення  форми  первинної облікової
документації   N   086-1/о   "Довідка   учня    загальноосвітнього
навчального   закладу   про   результати  обов'язкового  медичного
профілактичного огляду", що додається.

 

1.4. Форму первинної облікової документації N  086-2/о "Карта
профілактичної  роботи  з   учнями   загальноосвітніх   навчальних
закладів,  їх батьками або законними представниками щодо виявлення
факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем",  що додається
(
za941-12 ).

{  Пункт  1  доповнено  новим  підпунктом  1.4  згідно  з  Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 382 (
z0941-12 ) від 23.05.2012 }

 

1.5. Інструкцію  щодо  заповнення  форми  первинної облікової
документації N  086-2/о  "Карта  профілактичної  роботи  з  учнями
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  їх батьками або законними
представниками  щодо  виявлення  факторів  ризику  алкогольних  та
наркотичних проблем", що додається.

{  Пункт  1  доповнено  новим  підпунктом  1.5  згідно  з  Наказом
Міністерства охорони здоров'я N 382 (
z0941-12 ) від 23.05.2012 }

 

2. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам управлінь  охорони  здоров'я  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій:

 

2.1. Забезпечити:

щорічно організацію    проведення    обов'язкових    медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних  закладів
медичними  працівниками  у  присутності батьків або інших законних
представників  у  лікувально-профілактичному  закладі  за   місцем
спостереження дитини протягом календарного року;

рівні можливості  для   учнів   загальноосвітніх   навчальних
закладів,  незалежно  від  місця  їх проживання,  щодо проходження
обов'язкових  медичних  профілактичних  оглядів  згідно  з  Схемою
періодичності  обов'язкових  медичних профілактичних оглядів учнів
загальноосвітніх навчальних закладів;

проведення обов'язкового   медичного  профілактичного  огляду
учнів   загальноосвітніх   навчальних   закладів   під   час    їх
стаціонарного  лікування  незалежно  від  рівня  надання  медичної
допомоги закладу охорони здоров'я і місця проживання учня;

розмежування долікарського      та     лікарського     етапів
обов'язкового    медичного    профілактичного     огляду     учнів
загальноосвітніх   навчальних   закладів   відповідно   до   Схеми
періодичності обов'язкових медичних профілактичних  оглядів  учнів
загальноосвітніх навчальних закладів;

диспансерне спостереження,  планове лікування та реабілітацію
учнів з захворюваннями;

видачу Довідки учня  загальноосвітнього  навчального  закладу
про  результати  обов'язкового  медичного  профілактичного  огляду
(форма    первинної    облікової    документації    N     086-1/о)
лікувально-профілактичним  закладом  за  місцем спостереження учня
батькам або іншим законним  представникам  для  надання  медичному
працівнику загальноосвітнього навчального закладу;

щорічне    опитування   учнів   загальноосвітніх   навчальних
закладів,  їх  батьків  (законних  представників)  щодо  виявлення
факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем; { Підпункт 2.1
пункту  2  доповнено  новим  абзацом згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 382 (
z0941-12 ) від 23.05.2012 }

щорічне інформування батьків з питань попередження у дітей та
підлітків  -  учнів  загальноосвітніх навчальних закладів вживання
спиртних  напоїв  та  наркотичних засобів; { Підпункт 2.1 пункту 2
доповнено  новим  абзацом  згідно  з  Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 382 (
z0941-12 ) від 23.05.2012 }

видачу Карти  профілактичної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів, їх батьками або законними представниками щодо
виявлення  факторів  ризику  алкогольних  та  наркотичних  проблем
(форма первинної облікової документації N 086-2/о  ( 
za941-12  ),
затверджена  цим  наказом)  лікувально-профілактичним  закладом за
місцем спостереження учня загальноосвітнього  навчального  закладу
батькам  або  іншим  законним  представникам для надання медичному
працівнику  загальноосвітнього навчального закладу. { Підпункт 2.1
пункту  2  доповнено  новим  абзацом згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 382 (
z0941-12 ) від 23.05.2012 }

 

2.2. Дозволити      проведення      обов'язкових     медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів,
що  розташовані  в  сільській  місцевості,  медичними працівниками
республіканських, обласних,    центральних    районних,    міських
лікувально-профілактичних закладів,    що   забезпечують   медичну
допомогу дітям,  на базі територіальних  лікувально-профілактичних
закладів  I-II рівнів надання медичної допомоги за наявності в них
умов для виконання цієї роботи.

 

2.3. Передбачити використання діагностичного  обладнання  для
проведення  обов'язкових  медичних  профілактичних  оглядів  учнів
загальноосвітніх  навчальних  закладів  при  формуванні  мобільних
бригад  відповідно  до  Схеми  періодичності обов'язкових медичних
профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

2.4. Проводити  щороку  аналіз  стану   здоров'я   дітей   за
результатами  обов'язкових  медичних  профілактичних оглядів учнів
загальноосвітніх навчальних закладів.

 

2.5. Надавати  узагальнену  інформацію  щодо  аналізу   стану
здоров'я дітей за результатами проведеного обов'язкового медичного
профілактичного  огляду  учнів  навчальних  закладів  Міністерству
охорони здоров'я України до 1 березня щороку.

 

2.6. Провести   протягом   2010   року   широку   кампанію  з
інформування  населення  щодо  змін  в  організації   обов'язкових
медичних  профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних
закладів та мети їх  введення  через  засоби  масової  інформації,
виготовлення та    розповсюдження    інформаційних   бюлетенів   в
лікувально-профілактичних,  загальноосвітніх навчальних  закладах,
громадських місцях.

 

2.7. Забезпечити   проведення  учням  профілактичних  щеплень
згідно з їх календарем після огляду лікарем,  медичним працівником
у  медичному кабінеті загальноосвітнього навчального закладу або в
територіальному лікувально-профілактичному закладі  відповідно  до
чинних  нормативів  за  згодою одного із батьків або особи,  що їх
замінює.

До проведення  щеплень у загальноосвітніх навчальних закладах
можуть    залучатися    медичні     працівники     територіального
лікувально-профілактичного закладу.

 

2.8. Забезпечити    подання    інформації    про    проведені
профілактичні щеплення у загальноосвітньому навчальному закладі до
лікувально-профілактичного закладу за місцем проживання учня.

 

2.9. Визначити  наказом  відповідальних  осіб  за організацію
проведення  обов'язкових  медичних   профілактичних   оглядів   та
профілактичних  щеплень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
на рівні заступника керівника лікувально-профілактичного закладу.

 

2.10. Передбачити  окремі  "дні  школяра"  у  графіку  роботи
лікувально-профілактичних  закладів  для  проведення  обов'язкових
медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх  навчальних
закладів.

 

2.11. Організувати      навчання     медичних     працівників
лікувально-профілактичних закладів  щодо  проведення  обов'язкових
медичних  профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних
закладів

 

2.12. Заслуховувати  питання  щодо  проведення   обов'язкових
медичних  профілактичних  оглядів  та профілактичних щеплень учнів
загальноосвітніх навчальних закладів на апаратних нарадах.

 

3. Директорам науково-дослідних установ Міністерства  охорони
здоров'я  України  та  Національної академії медичних наук України
(за  згодою),  ректорам,  директорам  вищих  медичних   навчальних
закладів та закладів післядипломної освіти I-IV рівнів акредитації
забезпечити:

 

3.1. Впровадження наказу у навчальні програми.
 

3.2. Науковий супровід впровадження наказу.
 

3.3. Подальше вивчення стану здоров'я учнів  загальноосвітніх
навчальних  закладів  та  надання науково обґрунтованих пропозицій
щодо його поліпшення.

 

4. Департаменту   материнства,   дитинства   та   санаторного
забезпечення, Департаменту організації санітарно-епідеміологічного
нагляду забезпечити контроль та нагляд за медичним обслуговуванням
учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

5. Департаменту   материнства,   дитинства   та   санаторного
забезпечення,    державній    установі    "Український    інститут
стратегічних досліджень  Міністерства  охорони  здоров'я України",
Українському медичному та моніторинговому  центру  з  алкоголю  та
наркотиків сприяти організації соціологічного опитування в Україні
в  межах  міжнародного  проекту  Всесвітньої  Організації  Охорони
Здоров'я "Здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді" та
проведенню аналізу отриманих за його результатами даних.

 

6. Департаменту  материнства,   дитинства   та   санаторного
забезпечення  подати  наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції.

 

7. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра Мостовенко Р.В.

 

8. Наказ    набирає    чинності   з   дня   його   офіційного
опублікування.

 

Міністр                                                З.М.Митник
 

ПОГОДЖЕНО:
 

Перший заступник Міністра
 освіти і науки України                            Б.М.Жебровський
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Міністерства охорони
                                      здоров'я України
                                      16.08.2010  N 682

 

Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      10 вересня 2010 р.
                                      за N 794/18089
 

 

СХЕМА
               періодичності обов'язкових медичних
                   профілактичних оглядів учнів
               загальноосвітніх навчальних закладів
 

 

------------------------------------------------------------------

|  Вік дитини | Лікар-педіатр  |     Лікарі-    |    Додаткові   |

|             |     (лікар     |  спеціалісти   |     методи     |

|             |   загальної    |                |   досліджень   |

|             |   практики -   |                |                |