Ланчинський ліцей імені Юрія Шкрумеляка

Ланчинської селищної ради об’єднаної

територіальної громади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт директора    

Ланчинського ліцею

 ім.Юрія Шкрумеляка  

про свою діяльність

протягом 2017-2018 навчального року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні присутні! Закінчується навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу ліцею, оцінити його діяльність протягом 2017-2018 навчального року.

На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування керівника  перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи.

Як  керівник ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками керівника ліцею, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ліцею.

 

                  Загальна інформація про ліцей

 

Ланчинський ліцей є колективною власністю Ланчинської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Управління та фінансування здійснюється Ланчинською  селищною  радою об’єднаної територіальної громади, якій делеговані відповідні повноваження. Будівля ліцею прийнята в експлуатацію 1957 році, земельна ділянка, яка  йому  належить  має площу 2,3245 га. У 2017-2018  навчальному році працювали 78 педагогічних працівників та 23 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершили 624  учнів.

Ліцей – це унікальне середовище, тому що ліцей в селищі – це соціокультурний, освітній центр, який акумулює духовність і традиції, національну ментальність і звичаї народу. Якщо живе навчальний заклад, триває життя селища.

Авторитет закладу визначається внутрішньою культурою. Шкільна культура є сукупністю традицій та ритуалів. Англійці кажуть: «Хороший той навчальний заклад, у якого старі стіни». Передусім це традиції, які гнучко вписуються в шкільну культуру.

 

               Стан і розвиток ліцейної  мережі

 

Педагогічним колективом закладу проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На початку 2017-2018 навчального року було 628 учнів, за рік прибуло –5  учнів, вибуло – 9. На кінець навчального року кількість учнів становить 624 учнів.

Навчально-виховний процес здійснюється українською мовою. Щорічно перевіряється виконання Закону України «Про мови», контролюється стан викладання української мови та літератури. Документація ведеться українською мовою. У кожному класі оформлені куточки державної символіки.

 

 

Більш детальну інформацію ви можете прочитати тут